Kartpuslespillet

Illustrasjon av kartpuslespillet

Kart på nett har mange likhetstrekk med et puslespill.