Video som læringsressurs?

Lesetid: 3 minutter

Tidligere var undervisning en ferskvare der du må være tilstede for å få utbytte av den. I dag er det enkelt for en lærer å lage video av undervisning i god kvalitet og gjennom digitale kanaler enkelt distribuere den til sine studenter.

Foto: Bent Kure fra Læring rett i lomma konferansen 2010. Bildet er publisert med Creative Commons lisens.
Foto: Bent Kure fra Læring rett i lomma konferansen 2010. Bildet er publisert med Creative Commons lisens.

I studien ønsket vi å finne ut hvordan studenter opplever bruk av video i undervisningen. Før vi begynte hadde vi en forestilling om at vi nå stod foran et veiskille innenfor høyere utdanning. Vi trodde at studenter flest ønsket at all undervisning skulle foregå på video, og at de ønsket å ha tilgang til dette overalt. I vår forskning måtte vi etter hvert konkludere med at vi ikke står i et veiskille likevel. Men, det vi kan si er at studenter som har brukt video i undervisningen ønsker mer av dette og gjerne i  kombinasjon med tradisjonell undervisning. Dette gjaldt for alle studenter, innenfor begge kjønn og i alle aldre.

Dagens studenter blir ofte omtalt som digitale innbyggere (digital natives) som tilhører nettgenerasjonen (Prensky, 2001). De ønsker til enhver tid tilgang på informasjon både i fritid og studier. Derfor ønsker de ifølge Zheng (2012) også at teknologi skal være en integrert del av undervisningen.

Studentene aksepterer ikke hva som helst

På spørsmål om hvor fornøyd de var med bruk av video som læringsressurs svarte hele 91% at de var svært godt eller godt fornøyd med bruk av video i undervisningen. Dette er ekstremt høye tall. Når det kommer til studiemønsteret så er det fortsatt sånn at studenter vil studere i fred og ro, gjerne hjemme, og ikke når de er på farten eller gjør andre ting samtidig. De ser på video i stor grad på pc og ikke på nettbrett. Faktorer med videoer som studenter løfter frem som viktige er

Det viser seg at flere enn ni av ti (94%) av alle respondentene foretrekker å se videoene på en datamaskin. 27% kan også tenke seg å se videoene på nettbrett mens bare 10% foretrekker å se på videoen på en smarttelefon.

 1. Lengden på videoen
 2. Kvaliteten, særlig lyd
 3. Formidlingsevnen til den som lager videoen
 4. At de kan pause og stoppe videoen

Studentene stiller krav

Det veiskillet vi så foran oss er altså ikke her. Studenter vil se på korte videoer med sin egen lærer og de vil gjøre det sammen, med mulighet til å møte andre studenter på skolen. Utfra antall respondenter kan vi ikke si at alle studenter ønsker video i undervisningen men vi kan si at tendensen i høyere utdanning viser dette.

Nesten halvparten av studentene (47%) sier de har et meget stort utbytte av bruk av video som læringsressurs. 38% sier de har et stort utbytte.

Hvorfor ønsker da studenter mer bruk av video?

 • De kan se på video hvor de vil, når de vil, sammen med hvem de vil og hvor ofte de vil (fleksibilitet)
 • De kan repetere en auditiv og visuell undervisning (læringsstil)
 • De velger selv i hvilket tempo de ønsker å se videoene (tilpasset opplæring)
 • De blir mer motivert (noe som kan føre til økt læring)

Noen ganger er det også greit og stoppe læreren fra å snakke og reflektere over hva som er sagt eller ta notater, uten å gå glipp av noe.

Vi mener at vi kan avlive myten om den multitaskende studenten som studerer overalt, samtidig som de gjør andre ting. Studentene følger tradisjonelle studiemønstre også når de ser på video.

Hvordan skal da en god video være?

Vi kan ikke si at bruk av video er fremtidens undervisningsform men i og med at teknologien blir mer og mer usynlig og tilgangen på digitale enheter bare er bedre og bedre vil vi oppfordre lærere til å prøve dette ut. Hva bør da lærere tenke på hvis de ønsker å lage en video til sine studenter?

En faktor som definitivt påvirker opplevelsen, er formidlingsevnen til foreleseren. I vårt utvalg sier 70% av studenten at lærerens formidlerevne er svært viktig. Dette kjenner vi igjen fra tradisjonell undervisning.

Videoene bør:

 • være personlige og være laget av læreren som studenten kjenner
 • ha god kvalitet, særlig lyd
 • være korte, helst under 6 minutter
 • inneholde bilde av den som snakker

Det er altså enkelt å produsere og distribuere videoer og studentene dine setter pris på DIN video. Hvorfor ikke bare kaste seg ut i det?