Om masterbloggen

Siden starten i 2010 har Masterbloggen blitt en verdifull kilde til en kunnskapsbasert offentlig meningsutveksling. Masterbloggen har en besvisst og aktiv holdning til teknologi, demokrati og spredning av kunnskap. Masterbloggen ønsker å vise verdien i kunnskapen som utvikles. Denne kunnskapen kan -og bør- aktiveres, ikke arkiveres! Masterbloggen drives av Foreningen for Masterformidling (org.nr 94 772 015).

Uansett hvilket fag du har skrevet masteroppgave i kan du dele din kunnskap med oss og omverden!

Send en e-post til kontakt@masterbloggen.no så hjelper vi deg!

Ansvarlig redaktør

Thomas Olafsen

Ansvarlig redaktør. Kontakt: thomas.olafsen@masterbloggen.no

Mer om Thomas Olafsen

Daglig leder

Anne Aaby

Daglig leder for masterbloggen.no og fagredaktør for historie. Snakker for Masterbloggen på Facebook, Twitter og Google+ sammen med resten av PR-teamet. Kontakt: anne@masterbloggen.no

Mer om Anne Aaby

Fagredaktører

Anna Valberg

Fagredaktør for statsvitenskap. Kontakt: anna@masterbloggen.no

Mer om Anna Valberg

Line J. Barkved

Fagredaktør for klima, miljø og innovasjon. Leder for innovasjon og forretningsutvikling. Kontakt: line@masterbloggen.no

Mer om Line J. Barkved

Roman Linneberg Eliassen

Fagredaktør for samfunnsøkonomi. Kontakt: roman@masterbloggen.no

Mer om Roman Linneberg Eliassen

Helge Pettersen

Fagredaktør for fysikk. Kontakt: helge@masterbloggen.no.

Mer om Helge Pettersen

Gustav Borgersen

Fagredaktør for kunsthistorie og visuell kultur. Kontakt: gustav@masterbloggen.no

Mer om Gustav Borgersen

Anne Aaby

Daglig leder for masterbloggen.no og fagredaktør for historie. Snakker for Masterbloggen på Facebook, Twitter og Google+ sammen med resten av PR-teamet. Kontakt: anne@masterbloggen.no

Mer om Anne Aaby

Aleksander Brattestad Bern

Fagredaktør for samfunnsgeografi. Kontakt: aleksander@masterbloggen.no

Mer om Aleksander Brattestad Bern

Karen Sofie Sørensen

Fagredaktør for medievitenskap og journalistikk. Kontakt: karensofie@masterbloggen.no

Mer om Karen Sofie Sørensen

Donia Lina Nilsen

Fagredaktør for medievitenskap og filmvitenskap. Kontakt: donialina@masterbloggen.no

Mer om Donia Lina Nilsen

Ingrid Kjöllerström

Fagredaktør for pedagogikk. Kontakt: ingrid.k@masterbloggen.no

Mer om Ingrid Kjöllerström

Espen Skarsbø Olsen

Fagredaktør for informasjonsteknologi. Kontakt: espen@masterbloggen.no

Mer om Espen Skarsbø Olsen

Anam Shakil

Fagredaktør for helsefag. Kontakt: anam@masterbloggen.no

Mer om Anam Shakil

Anne Arnesen Mørch

Fagredaktør for litteraturvitenskap. Kontakt: anne.m@masterbloggen.no

Mer om Anne Arnesen Mørch

Anne Ogundipe

Fagredaktør for medievitenskap, estetikk og bildekultur. Kontakt: anne.ogundipe@masterbloggen.no

Mer om Anne Ogundipe

Tone Cecilie Høgestøl

Mer om Tone Cecilie Høgestøl

Faste studentbloggere 2013-2014

Helene Müller

Studentblogger

Mer om Helene Müller


Mari Løseth

Studentblogger

Mer om Mari Løseth


Ola Tobias Hafslund

Mer om Ola Tobias Hafslund

PR-team

Det er oss du snakker med på Facebook, Twitter, og Google+

Hanne Bakken

Snakker for Masterbloggen på Facebook, Twitter og Google+

Mer om Hanne Bakken

Anne Marte Stange Smebye

Snakker for Masterbloggen på Facebook, Twitter og Google+.

Mer om Anne Marte Stange Smebye

Mia Mathilde Steien

Snakker for Masterbloggen på Facebook, Twitter og Google+.

Mer om Mia Mathilde Steien

Anne Aaby

Daglig leder for masterbloggen.no og fagredaktør for historie. Snakker for Masterbloggen på Facebook, Twitter og Google+ sammen med resten av PR-teamet. Kontakt: anne@masterbloggen.no

Mer om Anne Aaby

Utviklingsteam

Line J. Barkved

Fagredaktør for klima, miljø og innovasjon. Leder for innovasjon og forretningsutvikling. Kontakt: line@masterbloggen.no

Mer om Line J. Barkved

Maciej Warchal

Design, teknisk utvikling og support. Kontakt: maciej@masterbloggen.no

Mer om Maciej Warchal

Anne Aaby

Daglig leder for masterbloggen.no og fagredaktør for historie. Snakker for Masterbloggen på Facebook, Twitter og Google+ sammen med resten av PR-teamet. Kontakt: anne@masterbloggen.no

Mer om Anne Aaby

Styret i Forening for masterformidling

Masterbloggen eies av Forening for masterformidling som ble stiftet 11. november 2009. Foreningens formålsparagraf er ganske kort og lyder:

§ 2 Formål

Formålet med Forening for masterformidling er tilgjengeliggjøring av masterstudenters kunnskapsproduksjon.

Hvert år leveres mangfoldige oppgaver til sensur. Etter flere års øvelse i vitenskapelig metode, og ved hjelp av veiledning av vitenskapelig ansatte, leverer masterstudenter oppgaver om temaer de selv har valgt. Ingen grunn til å la dette støve ned i digitale arkiver. Vi vil at denne kunnskapen skal komme flere til gode!

Masterbloggen har fått støtte av Fornyingsdepartementets Nettskap 2.0-ordning, og Fritt Ord. Vi har samarbeidet med og utført oppdrag for blant annet Tekna og Akademika.

Line J. Barkved

Fagredaktør for klima, miljø og innovasjon. Leder for innovasjon og forretningsutvikling. Kontakt: line@masterbloggen.no

Mer om Line J. Barkved

Anne Aaby

Daglig leder for masterbloggen.no og fagredaktør for historie. Snakker for Masterbloggen på Facebook, Twitter og Google+ sammen med resten av PR-teamet. Kontakt: anne@masterbloggen.no

Mer om Anne Aaby

Margrete Laland

Styremedlem i Forening for masterformidling, økonomiansvarlig.

Mer om Margrete Laland

Felles interesser?

Masterbloggen ser etter samarbeidspartnere. Ser du også masterstudenter som en verdifull ressurs og Masterbloggen som en fin arena? Kontakt oss! Send e-post til kontakt@masterbloggen.no