Om Masterbloggen

Masterbloggen har siden starten i 2010 blitt en verdifull kilde til kunnskapsbasert offentlig meningsutveksling. Masterbloggen har en bevisst og aktiv holdning til teknologi, demokrati og spredning av kunnskap. Masterbloggen ønsker å vise verdien i kunnskapen som utvikles av masterstudenter. Denne kunnskapen kan, og bør, aktiveres, ikke arkiveres! Masterbloggen drives av Foreningen for Masterformidling (MAFO) (org.nr 94 772 015).

Uansett hvilket fag du har skrevet masteroppgave i kan du dele din kunnskap med oss og omverden!

Send en e-post til kontakt@masterbloggen.no så hjelper vi deg!

Ansvarlig redaktør

Thomas Olafsen

Ansvarlig redaktør. Kontakt: thomas.olafsen@masterbloggen.no

Mer om Thomas Olafsen

Daglig leder

Anne Aaby

Daglig leder for masterbloggen.no og fagredaktør for historie. Snakker for Masterbloggen på Facebook, Twitter og Google+ sammen med resten av PR-teamet. Kontakt: anne@masterbloggen.no

Mer om Anne Aaby

Community manager

Christine Hallås

Community Manager for masterbloggen.no. Snakker for Masterbloggen på Facebook, Twitter og Google+ sammen med resten av PR-teamet. Kontakt: christine@masterbloggen.no

Mer om Christine Hallås

Utviklingsleder

Line Barkved

Fagredaktør for klima, miljø og innovasjon. Leder for innovasjon og forretningsutvikling. Styreleder i MAFO. Kontakt: line@masterbloggen.no

Mer om Line Barkved

Fagredaktører

Anna Valberg

Fagredaktør for statsvitenskap. Kontakt: anna@masterbloggen.no

Mer om Anna Valberg

Line Barkved

Fagredaktør for klima, miljø og innovasjon. Leder for innovasjon og forretningsutvikling. Styreleder i MAFO. Kontakt: line@masterbloggen.no

Mer om Line Barkved

Roman Linneberg Eliassen

Fagredaktør for samfunnsøkonomi. Kontakt: roman@masterbloggen.no

Mer om Roman Linneberg Eliassen

Helge Pettersen

Fagredaktør for fysikk. Kontakt: helge@masterbloggen.no.

Mer om Helge Pettersen

Gustav Borgersen

Fagredaktør for kunsthistorie og visuell kultur. Kontakt: gustav@masterbloggen.no

Mer om Gustav Borgersen

Anne Aaby

Daglig leder for masterbloggen.no og fagredaktør for historie. Snakker for Masterbloggen på Facebook, Twitter og Google+ sammen med resten av PR-teamet. Kontakt: anne@masterbloggen.no

Mer om Anne Aaby

Aleksander Brattestad Bern

Fagredaktør for samfunnsgeografi. Kontakt: aleksander@masterbloggen.no

Mer om Aleksander Brattestad Bern

Karen Sofie Sørensen

Fagredaktør for medievitenskap og journalistikk. Kontakt: karensofie@masterbloggen.no

Mer om Karen Sofie Sørensen

Donia Lina Nilsen

Fagredaktør for medievitenskap og filmvitenskap. Kontakt: donialina@masterbloggen.no

Mer om Donia Lina Nilsen

Ingrid Kjöllerström

Fagredaktør for pedagogikk. Kontakt: ingrid.k@masterbloggen.no

Mer om Ingrid Kjöllerström

Espen Skarsbø Olsen

Fagredaktør for informasjonsteknologi

Mer om Espen Skarsbø Olsen

Anam Shakil

Fagredaktør for helsefag. Kontakt: anam@masterbloggen.no

Mer om Anam Shakil

Anne Arnesen Mørch

Fagredaktør for litteraturvitenskap. Kontakt: anne.m@masterbloggen.no

Mer om Anne Arnesen Mørch

Anne Ogundipe

Fagredaktør for medievitenskap, estetikk og bildekultur. Kontakt: anne.ogundipe@masterbloggen.no

Mer om Anne Ogundipe

Tone Cecilie Høgestøl

Mer om Tone Cecilie Høgestøl

André Vagner Gaathaug

Mer om André Vagner Gaathaug

Stine Thordarson Moltubakk

Mer om Stine Thordarson Moltubakk

Julie Kalager

Fagredaktør i idéhistorie. Kontakt: julie@masterbloggen.no

Mer om Julie Kalager

Har du lyst til å bli med på laget? Kontakt ansvarlig redaktør Thomas Olafsen om å bli fagredaktør i Masterbloggen.

Faste studentbloggere 2014-2015

Helene Müller

Studentblogger

Mer om Helene Müller


Mari Løseth

Studentblogger

Mer om Mari Løseth


Bror-Magnus Sviland Strand

Studentbloggar

Mer om Bror-Magnus Sviland Strand


Pauline Johanne Kajl

Studentblogger

Mer om Pauline Johanne Kajl


Helene Jørum

Studentblogger

Mer om Helene Jørum


Ida Nigardsøy Bergum

Studentblogger

Mer om Ida Nigardsøy Bergum


Christoffer Hovde

Studentblogger

Mer om Christoffer Hovde


Interessert i å bli studentblogger? Hvert år har vi et knippe faste studentbloggere. Kontakt ansvarlig redaktør Thomas Olafsen om muligheter.

PR-team

Det er oss du snakker med på Facebook, Twitter, og Google+

Christine Hallås

Community Manager for masterbloggen.no. Snakker for Masterbloggen på Facebook, Twitter og Google+ sammen med resten av PR-teamet. Kontakt: christine@masterbloggen.no

Mer om Christine Hallås

Mia Mathilde Steien

Snakker for Masterbloggen på Facebook, Twitter og Google+.

Mer om Mia Mathilde Steien

Tuong-Vy Dang

Snakker for Masterbloggen på Facebook, Twitter og Google+ sammen med resten av PR-teamet

Mer om Tuong-Vy Dang

Anne Aaby

Daglig leder for masterbloggen.no og fagredaktør for historie. Snakker for Masterbloggen på Facebook, Twitter og Google+ sammen med resten av PR-teamet. Kontakt: anne@masterbloggen.no

Mer om Anne Aaby

Utviklingsteam

Line Barkved

Fagredaktør for klima, miljø og innovasjon. Leder for innovasjon og forretningsutvikling. Styreleder i MAFO. Kontakt: line@masterbloggen.no

Mer om Line Barkved

Maciej Warchal

Design, teknisk utvikling og support. Kontakt: maciej@masterbloggen.no

Mer om Maciej Warchal

Anne Aaby

Daglig leder for masterbloggen.no og fagredaktør for historie. Snakker for Masterbloggen på Facebook, Twitter og Google+ sammen med resten av PR-teamet. Kontakt: anne@masterbloggen.no

Mer om Anne Aaby

Max Bangen

Prosjekt- og forretningsutvikling i Masterbloggen.

Mer om Max Bangen

Brenner du for digitale tjenester, wordpress, brukervennlighet og delingskultur? Lyst til å bidra med smått eller stort? Vi vil gjerne ha deg med på laget! Kontakt Line om å bli med i Masterbloggens utviklingsteam.

Styret i Forening for masterformidling

Masterbloggen eies av Forening for masterformidling (MAFO) som ble stiftet 11. november 2009. Foreningens formålsparagraf er ganske kort og lyder:

§ 2 Formål

Formålet med Forening for masterformidling er tilgjengeliggjøring av masterstudenters kunnskapsproduksjon.

Hvert år leveres mangfoldige oppgaver til sensur. Etter flere års øvelse i vitenskapelig metode, og ved hjelp av veiledning av vitenskapelig ansatte, leverer masterstudenter oppgaver om temaer de selv har valgt. Ingen grunn til å la dette støve ned i digitale arkiver. Vi vil at denne kunnskapen skal komme flere til gode!

Masterbloggen har fått støtte av Fornyingsdepartementets Nettskap 2.0-ordning, og Fritt Ord. Vi har samarbeidet med og utført oppdrag for blant annet Tekna og Akademika.

Line Barkved

Fagredaktør for klima, miljø og innovasjon. Leder for innovasjon og forretningsutvikling. Styreleder i MAFO. Kontakt: line@masterbloggen.no

Mer om Line Barkved

Anne Aaby

Daglig leder for masterbloggen.no og fagredaktør for historie. Snakker for Masterbloggen på Facebook, Twitter og Google+ sammen med resten av PR-teamet. Kontakt: anne@masterbloggen.no

Mer om Anne Aaby

Margrete Laland

Forretningsutvikling i Masterbloggen. Styremedlem i Forening for masterformidling (økonomiansvarlig). Kontakt: margrete@masterbloggen.no

Mer om Margrete Laland

Felles interesser?

Masterbloggen ser etter samarbeidspartnere. Ser du også masterstudenter som en verdifull ressurs og Masterbloggen som en fin arena? Kontakt oss! Send e-post til kontakt@masterbloggen.no