Bidra

Kunnskap skal aktiveres, ikke arkiveres.

Ferdig med masteroppgaven?

Del din kunnskap! Vi inviterer ferdige masterstudenter til å vise frem resultatene sine!

Det er mange gode grunner til å skrive om oppgaven din. Først og fremst får du vist frem resultatene og oppgaven din til verden, ikke bare institutt og veileder. I tillegg er det en god øvelse å skrive om sine akademiske funn i et annet format, hvor målet er å tilgjengeliggjøre og formidle din kunnskap til omverden. Vi har dyktige fagredaktører som bidrar til å gjøre teksten tilgjengelig for nettpublisering, og vi promoterer teksten din for deg.

Ta kontakt med redaksjonen på kontakt@masterbloggen.no. Vi ser fram til å høre fra deg!

Om oss i Masterbloggen.

Er du masterstudent?

Masterbloggen har faste studentbloggere som beskriver og formidler hvordan en masterstudents hverdag forløper seg, med alle berg-og-dal-baner det innebærer. Hvert år har vi fem-seks studentbloggere som skriver 8-10 innlegg hver i løpet av året. Er noe du kan tenke deg å bli med på, ta kontakt!

Kontakt ansvarlig redaktør Kari Holdcroft om muligheter for å bli en av våre studentbloggere.

Forsker, veileder eller en som vil si oss noe om akademia?

Er du er forsker, vitenskapelig ansatt, veileder eller om du har innsikt i akademia som vi kunne ha godt av å høre om. Blogg hos oss!

Masterbloggen har to spalter – veilederspalten og gjestespalten – hvor vi inviterer etablerte forskere, veiledere og andre til å skrive for oss. Her kan akademikere boltre seg i bloggformatet og nå ut til et bredt publikum.

Ta kontakt med redaksjonen om du vil skrive et innlegg.

Lyst til å være fagredaktør?

Masterbloggens redaksjon består personer som jobber på frivillig basis. Alle kommer fra forskjellige fagområder, og sammen driver vi Masterbloggen. I løpet av et år publiserer vi mellom 120 og 130 innlegg – ikke en ubetydelig mengde kunnskap, om vi får si det selv.

Har du lyst til å være med i Masterbloggens redaksjon? Hvert år trenger vi nye redaksjonsmedlemmer som brenner for formidling og fag. Ta kontakt med ansvarlig redaktør Kari Holdcroft om å bli fagredaktør.

Bli med på laget!

Masterbloggen drives i hovedsak på frivillig basis av folk som ønsker å gjøre kunnskap og teknologi mer tilgjengelig og inkluderende. I tillegg til redaksjonen har vi folk som jobber med PR, rekruttering, teknisk utvikling m.m. Vi vil gjerne ha flere med på laget! Har du lyst til å være med? Send en epost til kontakt@masterbloggen.no med litt om hva du kunne tenke deg å bidra med. Vi ser fram til å høre fra deg!

Samarbeidspartnere

Hva kan vi hjelpe deg med? Vi tror på samarbeid og det å løfte hverandre fram. Deler du vår interesse for masterstudenter og kunnskapsformidling, og ser Masterbloggen som en fin arena? Masterbloggen ser etter samarbeidspartnere som kan hjelpe oss både strategisk og finansielt, samt partnere for felles prosjektutvikling.
Ta kontakt med oss!

Støtt oss

Synes du innleggene som postes på Masterbloggen er interessante og ønsker å støtte arbeidet med å tilgjengeliggjøre kunnskap, setter vi stor pris på finansielle bidrag. Alle bidrag hjelper uansett størrelse.

Innholdet på Masterbloggen er gratis og åpent tilgjengelig for alle, men arbeidet som ligger bak er ikke gratis. Pengene går uavkortet til kostnader for drift av portalen og kursing av fagredaktører som hjelper forfatterne med innleggene. Bruk knappen under for å donere et valgfritt beløp, via paypal eller kredittkort. Takk for din støtte!
om masterbloggen

Forening for masterformidling

Masterbloggen eies av Forening for masterformidling som ble stiftet 11. november 2009.
Foreningens formålsparagraf er ganske kort og lyder:

§ 2 Formål

Formålet med Forening for masterformidling er tilgjengeliggjøring av masterstudenters kunnskapsproduksjon.

Hvert år leveres mangfoldige oppgaver til sensur. Etter flere års øvelse i vitenskapelig metode, og ved hjelp av veiledning av vitenskapelig ansatte, leverer masterstudenter oppgaver om temaer de selv har valgt. Ingen grunn til å la dette støve ned i digitale arkiver. Vi vil at denne kunnskapen skal komme flere til gode!