sauetelling

Hver dag registreres det i hvilken vegetasjonstype sauene befinner seg i, hva de gjør og hvordan vind og vær er