Dagens toppledere om fremtidens lederroller mot 2030

Lesetid: 4 minutter

Årsaken til at jeg har valgt å skrive om fremtidens lederroller er fordi jeg selv har vært leder gjennom store deler av min yrkeskarriere. Jeg ser en hurtig utvikling i lederrollen og kravene til denne. Det er ikke alltid enkelt å være leder, og derfor mener jeg at alle ledere kan ha nytte av å lære av de som har erfart og gått foran. Jeg mener at fremtidens lederroller er et viktig tema som fortjener å settes søkelyset på. Mitt håp og ønske er at vi alle kan stå litt bedre rustet for fremtidens utfordringer. Enten vi er ledere eller ikke. Årsaken til at jeg nettopp har valgt toppledere og ikke ledere generelt, vil være det samme som at jeg skulle studert idrett og da ville studert toppidrettsutøvere. Kanskje kan vi si at dette vil bli å undersøke ledelse på sitt mest ekstreme? De aller fleste toppledere har også vært igjennom flere ulike lederroller på sin vei og har lang erfaring med ledelse på ulike nivåer. Håpet med denne masteroppgaven og arbeidet rundt denne er at den skal være av interesse for både ledere, medarbeidere og andre som er interessert i faget ledelse.

Bilde av næringslivstopper

Dagen er endelig kommet, og masteroppgaven er levert. Her får du en liten sniktitt før sensorene får kloa i den. Bildemontasje: Christoffer Hovde

Seks måneder før jeg visste at jeg skulle starte arbeidet med å skrive denne masteroppgaven, startet jeg min egen lederblogg ChristofferHovde.com. Med den ville jeg skrive og reflektere rundt ulike temaer innenfor ledelse, kommunikasjon og mangfold. Dette var starten på arbeidet med å komme nærmere inn på et mer spesifikt tema for min masteroppgave. Jeg oppdaget raskt at nettverket utvidet seg gjennom sosiale medier, og det ble etter hvert mange gode dialoger rundt ledelse. Etter en stund skrev jeg en artikkel om hva et utvalg direktører mente om fremtiden og ledelse, gjennom mange gode innspill fra Twitter. Her var det mye spennende innsikt tenkte jeg som ung leder. Dette dannet spiren for mitt tema for denne masteroppgaven, og flere av direktørene som bidro den gang, er også med som informanter i den endelige oppgaven.

Kort tid etter var jeg kommet frem til at jeg ville skrive om fremtidens lederroller og da basert på hva dagens toppledere mener om utviklingen av denne. Både prosessen og intervjuene ville jeg dele og publisere underveis på min egen blogg, slik at andre kunne få glede av innsikt i dette temaet. Min filosofi er at kunnskap er til for å deles. I dagens samfunn ligger ikke makten lenger i kunnskap, den har vi alle tilgang til. I dag ligger makten i evne til å dele. Etter at første innlegg på egen lederblogg om skriveprosessen var publisert, inngikk jeg også et samarbeid med Masterbloggen.no som videreformidler kunnskap gjennom å publisere innlegg rundt masteroppgaver. Det var starten på en spennende og utviklende reise.

Jeg vil takke alle som har bidratt til denne oppgaven. Uten dere hadde ikke dette vært mulig. Ei heller hadde det vært like givende. Dere har alle inspirert, heiet og gitt noen vennlige dytt underveis, det trenger vi alle. Jeg vil takke veileder Åge Johnsen, Oda Egerdal Selsaas som har bidratt med transkribering av intervjuer og Trond Myhrvold (CEO Assessit) som bidro til å teste intervjumalen for denne oppgaven. Jeg vil også rette en stor takk til alle topplederne som med stor raushet har bidratt som informanter til denne oppgaven: Øystein Herland, Solfrid Flateby, Gro Anita Trøan, Vibeke Hammer Madsen, Yvonne Fosser, Håkon Haugli, Frank Møllerop, Steinar Sønsteby, Bent Myrdahl, Paul Chaffey, Berit Svendsen, Nina Jensen, Jan Grønbech, Marit Warncke og Toril Nag.

Jeg vil også takke min tålmodige samboer og min mor som er en viktig bauta i mitt liv. Familie, venner og bekjente er også viktig i en slik periode og alle de flotte medstudentene jeg nå kan kalle venner. Du blir ikke bedre enn folkene du omgir deg med, og jeg er heldig som har så mange gode støttespillere i mitt liv. Dere har alle vært til stor støtte gjennom alle disse tre årene i dette masterløpet, og ikke minst gjennom perioden med skriving av masteroppgaven.

Mitt store håp er at denne oppgaven kan ta for seg interessante emner rundt utviklingen av lederrollen, og at den kan inspirerer og motivere ledere i sine roller både i dag og i fremtiden. Det er allerede tydelig at oppgavens tematikk interesserer mange, og jeg har allerede holdt et foredrag for 100 ledere om funnene i oppgaven. Flere foredrag er også allerede forespurt og booket. Vi må tørre å utfordre og ikke minst utnytte potensiale i både eksisterende og nye generasjoner. Det krever dyktige ledere som evner å følge med i utviklingen av samfunnet og ikke minst utvikle seg selv i sin egen lederrolle. Sammen kan vi skape en bedre hverdag for oss alle!

Til slutt vil jeg takke alle dere andre som har bidratt på ulike måter gjennom innspill, tips, idéer, refleksjoner og gjennomlesning underveis. Dere har alle vært av stor verdi for sluttresultat av denne oppgaven. Arbeidet med denne oppgaven har vært lang, krevende, interessant og lærerik. Det er nesten litt vemodig at det nå er slutt.

Always do your best! What you plant now, you will harvest later – Og Mandino

Innlegget er også publisert på Christoffers egen blogg.

Mer om Christoffer Hovde.