Utrivning av innstøpte hylser

Lesetid: 1 minutt

FE-Analyser av innstøpte hylser. Fargene viser kraftfordelingen i materialet