Roskva – Kompositter

Lesetid: 2 minutter

Studentene bak Roskva-prosjektet er Lars. J. Norberg, Erik Olsvik, Hans Ola Krog, Odd Arne Skjong og Espen Kultorp.

Dette er tredje blogginnlegg fra 5 masterstudenter studenter ved Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB) som utvikler en elektrisk motorsykkel. Studentene har hver sin masteroppgave innen Maskin, Prosess og Produktutvikling. Denne måneden skal det handle om masteroppgaven til Espen Kultorp. Meterialteknikk: kompositter og karbonfiber. Hvordan disse kan forenkle produksjonsprosessen samt redusere vekt.

Les om oppstarten av prosjektet her

Lys i tunellen

Etter 3 måneder med lange kvelder begynner masterprosjektet å nærme seg slutten; tre tester er unnagjort, og materialvalget begynner og bli klart.

Oppgaven

Min oppgave i Prosjekt Roskva er materialteknologi. For å sikre en optimal kjøreopplevelse kombinert med lang rekkevidde må vekta holdes lavest mulig. Dette betyr et chassis utelukkende bestående av karbonfiber.

FE-Analyser av innstøpte hylser

Dimensjonering av karbonfiber er mer krevende enn ved metaller da karbonfiberen har forskjellige egenskaper i ulike retninger; mens metaller tåler like mye i alle retninger vil det i karbonfiber være sterkest langs fiberretning, mens veldig svakt på tvers av fiberretningen. Analyser og målinger må derfor gjøres på en motorsykkel for å finne kreftene og deres respektive retninger som virker på chassiset. Disse dataene må implementeres i datamodellen slik at vekta holdes på et minimum uten at det går utover sikkerheten.

Les om dempersystemer her

Videre vil det i kritiske områder, som styrehodet og svingarmsinnfestning, bli brukt flere lag med fiber enn ellers i konstruksjonen. Fibertyper som kevlar kombineres med karbonfiber i disse områdene da dette vil forsterke konstruksjonen.

 

Store krefter

Oppsett av strekktest.

En rekke tester har blitt utført, bla. strekkprøving og utrivning av bolter, og et godt nok grunnlag for byggingen av chassiset er nå opparbeidet. I skrivende stund jobber jeg med å få laget en drivaksling i karbonfiber, noe som er utfordrende med mye prøving og feiling.

Etter forsøk med strekk ble utført kan vi konstatere at en en 2x25x250mm (tykkelse x bredd x lengde) karbonfiber bit tåler vekten av en middels passat.

Nå gjenstår bare byggingen, og med komponenter i hus og penger på konto ligger en krevende og spennende vår foran oss!

Espen Kultorp

Navnet Roskva:

Roskva er norrønt for “den raske”. Roskva er kjent gjennom norrønt mytelogi som søsteren til Tjalve, begge treller (tjener) til guden Thor. Ettersom Thor var guden for torden og vær ble dette et utmerket navn til prosjektet. Lyn er elektrisitet og dette er igjen forbundet med miljø.

Følg oss gjerne på vår Facebook side eller via @RoskvaElectric på Twitter.