Roskva – Dempersystemer

Lesetid: 2 minutter

Studentene bak Roskva-prosjektet er Lars. J. Norberg, Erik Olsvik, Hans Ola Krog, Odd Arne Skjong og Espen Kultorp.

Dette er andre blogginnlegg fra 5 masterstudenter studenter ved Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB) som utvikler en elektrisk motorsykkel. Studentene har hver sin masteroppgave innen Maskin, Prosess og Produktutvikling. Denne måneden skal det handle om masteroppgaven til Hans Ola Krog. Dynamiske systemer, svingninger og hvordan man demper disse for økt sikkerhet og komfort.

Les om oppstarten av prosjektet her

Lange netter

Endelig igang med masteroppgaven, men merker at det skal bli mye å gjøre fremover. Det blir noen netter jeg sovner sent fordi jeg blir liggende tenke på alt som skal gjøres, og jeg prøver å få en oversikt over alt. Noen ganger virker det umulig å få tak i støttespillere, det er få bedrifter som vil støtte oss selvom vi får økende mediadekning.

En vanlig svingarm til motorsykkel

Slik ser en svingarm ut (http://www.trmotor.pl/)

Oppgaven

I min masteroppgave er temaet svingarm konstruksjon og dempersystem.

En svingarm er delen som kobler bakhjulet til rammen, mye av en motorsykkels kjøreegenskaper bestemmes av denne.

I utredningen av kreftene som virker på denne delen foretok vi i januar en testkjøring med en lånt motorsykkel. Stedet var Hans Majestet Kongens Gardes plasthall, hvor det er asfaltert og oppvarmet. Ved hjelp av et akselerometer målte vi akselerasjoner på flere kritiske punkter på motorsykkelen, og disse dataene er nå omregnet til krefter. Produsentene av motorsykler og støtdempere, har ikke vært villige til å dele slike data med meg, og derfor har testen bidrat positivt i min oppgave.

 

Via kontakt med fagpersoner som arbeider med motorsport til daglig, får jeg teknisk støtte og innsikt i erfaringer de har gjort seg. På denne måten får jeg tilbakemeldinger på mine ideer og løsninger, og de kan kjapt se om konseptet er praktisk mulig. Det er en vesentlig forskjell mellom hva som står i teoriboken og hva som gjelder i virkeligheten.

I det videre arbeidet skal jeg foreta svingnings analyser som skal kartlegge hvordan forskjellige dempergeometrier vil påvirke kjøreegenskapene. Jeg vil i denne delen drøfte forskjellige linkmekanismer, og hvordan disse på best mulig måte kan implementeres i det endelige designet.

Utviklingen av selve svingarm komponenten er godt i gang, Lars og jeg arbeider for å implementere drivakselen og girkasse. Målet er at innen 1 mars skal konstruksjonstegningene være klare, og fresing av støpeformer utføres.

Motor, forstilling og karbonfiber er i hus, og det er svært innspirerende å se fremgangen i prosjektet.

Hans Ola Krog

Navnet Roskva:

Roskva er norrønt for “den raske”. Roskva er kjent gjennom norrønt mytelogi som søsteren til Tjalve, begge treller (tjener) til guden Thor. Ettersom Thor var guden for torden og vær ble dette et utmerket navn til prosjektet. Lyn er elektrisitet og dette er igjen forbundet med miljø.

Følg oss gjerne på vår Facebook side eller via @RoskvaElectric på Twitter.