Ny studentblogger: Marte Ågot Nilsen

Lesetid: 4 minutter

Mitt navn er Marte Ågot Nilsen, jeg er 25 år gammel og ny studentblogger på Masterbloggen. Jeg studerer ved Lektorprogrammet på Universitetet i Oslo med fagene religion og nordisk.

Jeg elsker cafe mocca, jobber som lærer i norsk som andrespråk og er en skikkelig bokorm (det går særlig i store engelske forfattere fra 1700 – og 1800-tallet, men også en del moderne forfattere).

Nå er jeg snart ferdig med mitt fjerde år i mastergraden, og jeg begynner å kjenne sommerfuglene i magen. I snart fire år har jeg både gledet og gruet meg til å starte på masteroppgaven. Det er som om alt jeg har gjort gjennom fire år har ledet meg fram til dette punktet, noe som forståvidt er sant. Men valgene jeg har tatt kunne ført meg en annen vei. Vi kan vel si at det kanskje både er tilfeldigheter og skjebnen som har spilt inn her.

I denne teksten vil jeg blant annet si litt om mitt masterprosjekt, mine tanker rundt selve skriveprosessen og det å gjøre research til oppgaven.

Akademias trygge favn

Jeg kjenner at det blir godt å bli ferdig med masteren, men jeg er også litt nervøs for tiden etter at masteren er innlevert. Jeg føler meg egentlig ikke klar for å forlate universitetets og akademias trygge favn, men en gang må man jo forlate redet. Så disse innleggene er min måte å prøve å strukturere mine tanker på, og kanskje gi noen tips underveis i arbeidet med masteren.

Jeg jobber som redaktør og journalist på frivillig basis i studenttidsskriftet Pedagogisk profil ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, UiO. Skriving er med andre ord en av mine store interesser, så jeg tenkte det ville være gøy å prøve å skrive for denne bloggen. Dessuten har skriving vært en stor del av min hverdag i akademia i seks år, så det har derfor alltid vært viktig for meg å kunne uttrykke meg godt skriftlig.

Jeg er ikke redd for å ta opp kontroversielle temaer, så det kan hende at jeg skriver om noe som ikke alle er enige i. Noe av det beste jeg vet er å få saklige kommentarer og konstruktiv kritikk på det jeg skriver.

Lite tidligere forskning

Jeg vet ikke helt enda hva jeg skal skrive om, men jeg tror det blir enten skriving i religionsfagene eller tilpasset opplæring. Det finnes dessverre ikke så mye tidligere forskning på norsk innenfor akkurat det jeg er interessert i innenfor religions – og etikkdidaktikken.

En ting dere bør vite er at jeg elsker alt ved religionsdidaktikken! Det er så utrolig mye man kan forske på og undersøke, så det er et luksusproblem når en skal velge tema for masteroppgaven. Dette kan vi også si om mitt andre fag (som jeg også er veldig glad i), nemlig norskfaget.

Da jeg skulle velge hva jeg skulle ta master i, så kunne jeg velge mellom norsk og religion fordi jeg hadde like mange studiepoeng i begge fagene. Jeg valgte religion fordi jeg fulgte hjertet mitt og ikke hva alle andre mente jeg skulle gjøre. Folk sa at det var vanskelig å få jobb med religion som hovedfag, men jeg ville ikke høre på dem.

Religion var et fag jeg hadde stor motivasjon til å lære mer om og etter hvert undervise i. Med andre ord hadde jeg egentlig ikke så mye valg; kunnskap om religion er så utrolig viktig i dagens samfunn, så jeg valgte å studere et fag som både gir store muligheter og utfordringer. Dessuten synes jeg det er utrolig spennende å diskutere religion med elever, man får høre så mange synspunkter som ellers ikke ville kommet fram.

Skriveprosessen

Skriveprosessen er noe jeg også har en del tanker om. Den 9.juni skal jeg levere en foreløpig skisse av prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven, og jeg har ingen anelse hva jeg skal skrive om. Eller, som jeg sa tidligere, så vil jeg nok skrive om skriving eller tilpasset opplæring. Men begge disse områdene er store og komplekse, så jeg må finne en måte å begrense meg på.

Skriveprosessen i seg selv er ganske komplisert og lang. Det blir mye redigering, endring og fjerning av tekst, noe som kan være frustrerende. Det har jeg i alle fall hørt fra andre som har skrevet master – og hovedoppgaver. Men jeg tror også at skrivingen av masteroppgaven blir en fin tid siden jeg får skrive om noe av det beste og fineste jeg vet om: religion og hvordan man på best mulig måte kan undervise om dette fenomenet.

Tiden fremover

I tillegg til det å finne et tema å skrive om, og ikke minst selve skrivinga, er det viktig å tenke på hvordan man gjør research. Dette er noe jeg har fundert lenge på hvordan jeg skal gjøre og hvilke metoder jeg skal benytte meg av. Det finnes så utrolig mange ulike metoder å bruke, som for eksempel litteratursøk, intervju, observasjon, tekstanalyse, spørreskjema eller mixed methods.

Jeg tenker å bruke litteratursøk, intervju og kanskje tekstanalyse i min oppgave. Men dette er bare en foreløpig tanke og det er en sjanse for at jeg ombestemmer meg flere ganger. Når jeg tenker etter, så er det faktisk ganske gode muligheter for at alle planene jeg hittil har laget blir forandret. Det er vel en del av det å skrive masteroppgave, at man ombestemmer seg flere ganger før man har en endelig versjon av et kapittel.

Min masteroppgave skal leveres den 1.juni 2018, noe som betyr at den må være ferdig trykket og klar til da. Jeg har altså ca. 14 måneder på meg på å skrive en fantastisk oppgave. Akkurat nå høres det ut som en helt umulig ting, men jeg prøver å ha en positiv holdning. På den måten tror jeg at hele den perioden som ligger foran meg nå kan bli en spennende, lærerik og fascinerende tid. Men det er bare det jeg føler nå. Jeg har en følelse av at jeg kommer til å (ja, du tenkte rett!): forandre mening og endre alle planer før jeg skal begynne å skrive!

Dette er altså bare noe av mine tanker rundt det å skrive en masteroppgave og hva man kan skrive om. Som studentblogger på Masterbloggen vil jeg skrive om siste del av min reise mot å bli lektor og skriving av masteren. Jeg håper at noe av det jeg skriver kan være til nytte.