Leverer du i siste liten ødelegger du karakteren

Lesetid: 2 minutter

Studenter som leverer oppgaver i siste liten får dårlige karakterer. Hva kan skoler og studenter gjøre for å øke kvaliteten på arbeidet?

Jo nærmere fristen, jo dårligere karakter

Forskere fra Warwick Business School har analysert tall fra 777 studenter på bachelornivå. De fant en sammenheng mellom karakter og hvor nært fristen de leverer. Studenter som leverer 1 minutt før fristen får i snitt 5% dårligere karakter enn resten. 86% av studentene leverte 24 timer før fristen, på innleveringer de hadde en frist på 4 uker eller mer.

Submission time vs grades

Tid til innleveringsfrist og karaktersnitt

Forskerne mener dette først og fremst skyldes dårlige studievaner. Jeg har samme inntrykk. De som jeg har sett leverer i siste liten har ofte prioritert andre aktiviterer enn studier gjennom semesteret. Dette har vært alt fra jobb, frivillige verv, sport eller sosiale aktiviter. Når oppgaven kommer er de ikke forberedt og må bruke tid på å sette seg inn i stoffet før de kan løse oppgaven på en god måte.

De som sliter fortsetter i samme spor

De prøvde også å se om det var forskjeller mellom studenter på sitt første og tredje studieår. De fant ingen betydelige forskjeller. Dette mener de indikerer at de som har dårlige studievaner tenderer å fortsette på samme spor ut studiet.

Foto: Miguel Angel

Foto: Miguel Angel

Hva kan man gjøre for å endre studievanene til studentene som gjennom hele studiet ikke oppnår sitt potensiale. Først og fremst mener jeg det er den enkelte students ansvar. Det er meningen man skal lære selvstendig, sette seg inn i læringsmålene og spørre hvis man lurer på noe. Hvis du som student kjenner deg igjen her, håper jeg du vurderer hvordan du jobber og gjør en innsats for å lære deg god studieteknikk.

Skolene kan enkelt ta mer ansvar

Samtidig er denne informasjonen gull verdt for skolene. Man kan lett identifisere de som faller bakpå allerede i første semester. Forskerne mener skolene bør proaktivt ta kontakt med og advare studentene mot de dårlige vanene. De fleste skoler har et tilbud for å lære god studieteknikk og kan finne ut hvem som trenger de mest. Kanskje til og med tilby en bok eller et nettkurs? Alle skoler er vel interessert i at studentene skal prestere så godt som mulig og dette virker for meg som en billig måte å oppnå bedre resultater.

I min erfaring er det lite fokus på studieteknikk gjennom hele skoleløpet. Det er et paradoks at skolen ikke lærer hvordan man lærer.

  • Hvis man skal levere i løpet av den siste timen, bør man altså jobbe til det er fem minutter igjen. Kjekt å vite!