Hvordan planlegge en tilfellestudie?

Lesetid: 4 minutter

Det er ikke et A4 svar på hvordan du planlegger en tilfellestudie men det finnes en del hjelpemidler du kan ta i bruk. Her er 5 tips.

Dette er min reise mot masteroppgaven 2015. Den har bydd på utfordringer og mange interessante problemstillinger.

Jeg trodde jeg hadde stålkontroll og at retningen for mastern var klar da jeg i september bega meg ut på praksisperioden. Dette er en to måneders periode for oss masterstudenter ved Westerdals avdeling for teknologi.

Hensikten er å finne problemstilling(er) som er relevant(e) for både næringsliv og akademia. Jeg har et tett samarbeid med Avanade Data & Analytics siden Business Intelligence i helsevesenet er temaet jeg ønsker å forske på.

Når jeg ser tilbake på perioden nå, så var den mer preget av å finne en retning og utforske kompleksitet enn av stålkontroll.

Metode litteratur

Ida Bergum

Mine tips:

 1. Identifisér område og relevante problemstillinger for akademia og næringsliv
 2. Hva er din agenda med forskningen? Hva er din rolle i forskningen? Og hvordan skal du samle inn data?
 3. Utfør et systematisk litteratursøk og skriv et literature review for å danne et teoretisk rammeverk som guide for oppgaven
 4. Utarbeid en detaljert prosjektplan for hele masterperioden
 5. Formulér et godt og konkret forskningsspørsmål forankret i problemstilling, metodevalg og bind det slik at scopet ikke blir for bredt

I have usually found that there was method in his madness. Some folk might say there was madness in his method – Sir Arthur Conan Doyle

Identifisér område

Vi identifiserte tidlig et spennende område som omhandler predikering (forutse fremtiden el. Predictive analytics) for reinnleggelser. Reinnleggelse er definert som ett eller flere nye opphold i løpet av en måned etter utskrivning (Helse og omsorgsdepartementet).

Jeg satte meg grundig inn i stortingsmeldinger, dokumenter og forskningsartikler, men forskningsspørsmålet og kompleksiteten i oppgaven ble etterhvert for stort.

De første spørsmålene jeg ville stilt meg selv er:

 • Hva er din agenda med forskningen?
 • Hva er din rolle i forskningen?
 • Hvordan skal du samle inn data?

Her er det utrolig viktig å få veiledere på banen tidlig, for å få tilbakemeldinger som kan hjelpe deg videre. Det er også viktig å ikke bli styrt og å ivareta egne interesser om du samarbeider med næringsliv.

Dann et teorietisk rammeverk

Da jeg hadde funnet ut at det ville bli vanskelig for meg å gjennomføre det identifiserte prosjektet, forlot jeg ”babyen” min og fant et annet spennende område, nemlig Business Intelligence til innbyggerne på fritt sykehusvalg.

Det første jeg gjorde var å kartlegge tidligere forskning gjennom et systematisk litteratursøk og skrev en oversiktsartikkel (jf. literature review) for å oppsummere mine funn. Her kom jeg blant annet frem til at området ikke er forsket på tidligere, og har et stort potensial.

Poenget med oversiktsartikler er å utvikle et teoretisk rammeverk for å guide forskningen videre.

Cae Study Research - Iterative Process

Robert K. Yin

Lag en plan

Mitt neste steg var å utarbeide detaljert prosjektplan for arbeidet i tiden som kommer. Denne planen er mitt fjerde tips, som vil gi deg et totalbilde av arbeidet som trengs å gjøres. Her er det viktig å ha med:

 • Bakgrunn og motivasjon for forskning
 • Metode: Hvordan dataene skal innhentes og analyseres?
 • Hva er dine forventede bidrag? Her snakker vi som regel om både til akademia og praksis. Om du samarbeider med næringsliv er det ekstra viktig å fremheve denne delen av planen til
 • Et GANT diagram eller en tabell som viser hele masterperioden med milepæler. Dette vil gi en god oversikt, både for deg, veiledere og andre involverte

Husk at detaljert er poenget i planen, noe som betyr å sette seg inn i mengder med teori om metoder, kvantitative og kvalitative, datainnsamlingsstrategier, analyseteknikker etc.

Ikke ta for lett på dette, det tar lengre tid enn du tenker.

Konkretiser forskningsspørsmål

Forskningsspørsmålet er det aller, aller viktigste foruten planen. Jeg har slitt selv med å formulere dette på en måte som gjør at jeg faktisk kan svare på det i tiden jeg har til rådighet. Om jeg skal gi noen tips på dette, så bør forskningsspørsmålet ha noe med metodevalget ditt å gjøre.

Jeg har tilfellestudie (jf. case study), hvor formålet er å besvare hvorfor, hvordan og med hvilket resultat spørsmål. Du bør også binde spørsmålet til tid, sted, aktiviteter, definisjon og kontekst. Og om tilfellet er forklarende, utforskende, beskrivende, om din tilnærming er et enkelt tilfelle, holistisk tilfelle eller flere tilfeller må dette også tas hensyn til i forskningsspørsmålet.

 • Hvorfor, hvordan og med hvilket resultat
 • Bind spørsmål til tid, sted, aktiviteter, definisjon og kontekst
 • Er tilfellet forklarende, utforskende eller beskrivende?
 • Er din tilnæring et enkelt tilfelle, holistisk tilfelle eller flere tilfeller?

Spørsmålet er naturligvis ikke hugget i stein, det er levende gjennom hele masterperioden. Men om du formulerer et godt spørsmål tidlig, kan det hende at du slipper å endre det så mye underveis.

Mange av utfordringene du kan støte på underveis, gjør at tipsene jeg har kommet med i dette innlegget, ikke bare gjelder for tilfellestudier. Jeg vil påstå at de går på tvers av både forskningsområde og metode.

Jeg kan også anbefale å ta en titt her: Metodekart, hvor du kan drille deg ned i publikasjoner og personer innen metoden du velger.

Har du et synspunkt, tips og triks rundt problemområder, metodevalg, forskningsspørsmål eller lignende? Bruk kommentarfeltet!