Hva forårsaker terror?

Lesetid: 5 minutter

Vi leser mye om motivet bak terrorangrep, men det er bare dråpen som får begeret til å renne over. Vi må fokusere mer på hva som forårsaker terror. Vi må finne ut hva som virkelig fyller begeret.

Jeg har, som alle, blitt sterkt berørt av 22. juli og forrige lørdags angrep i København. Jeg tar masteren min i finans og strategi her i København og angrepet er på alles lepper. Selv om verken jeg eller noen av mine nære ble direkte berørt i angrepene, føler jeg på frykten, smerten og sorgen som de berørte opplever. Oslo og København er store byer, vold og drap skjer.

Men det er noe med ondskapen som gjør det så sterkt. Hvorfor vil disse personene oss så vondt? I helgen har jeg tenkt mye på det.

Hver dag når jeg sykler til skolen hører jeg på Freakonomics Radio. For de som ikke har hørt om det, er det journalisten Stephen Dupbner og økonomen Stephen Levitts radioprogram hvor de undersøker allverdens problemer med en økonoms perspektiv. Den siste episoden handler om nettopp terrorisme, med tittelen: Is there a better way to fight terrorism?

Jeg anbefaler virkelig alle å lytte til episoden (og programmet forøvrig). Når jeg hørte episoden fikk jeg med en gang lyst til å lese mer og skrive om temaet. Jeg er veldig opptatt av å ta en kunnskapsbasert tilnærming til det meste. Mitt mål er å bidra til en kunnskapsbasert debatt om terrorisme og hvordan det skal stoppes.

Er jeg en ekspert?

Kan jeg bedømme hva som er den beste kunnskapen innenfor politisk vitenskap og terrorisme?

Nei. Jeg lener meg her på forskningen til Robert A. Pape, en anerkjent forsker innenfor terrorisme og spesielt, selvmordsangrep. Pape er professor hos University of Chicago, har skrevet tre bøker om terrorisme og er direktør for Chicago Project on Security & Terrorism (CPOST). CPOST og Pape har lagd en omfattende database med alle selvmordsangrepene fra 1980 til dags dato. Databasen er nøkkelen til å kunne bekrefte eller avkrefte hypotesene våre om hvorfor selvmordsangrep og terrorisme skjer.

For å virkelig forstå et så vanskelig problem som hva årsaken til terror er, må vi stille de rette spørsmålene. Et spørsmål som alt for sjelden belyses er hva som er årsaken til terrorisme. For å i det hele tatt kunne begynne å snakke om å forhindre noe, bør man forstå grundig hva som de underliggende årsakene.

Islamistisk fundamentalisme?

Pape argumenterer for at det er generelt antatt at islamistisk fundamentalisme er den primære årsaken til terror, eller et “religiøst hat mot amerikanske og vestlige verdier blant en liten andel av muslimer spredt rundt om i verden”. Han begrunner dette blant annet med meningsmålinger fra USA i perioden rundt beslutningen om Irak-krigen og offisielle taler fra amerikanske politikere.

Fra media kan man lett få inntrykket av at dette er årsaken, hatet mot vesten og våre verdier. ISIS som får mye oppmerksomhet i media er en islamistisk organisasjon. 9/11, Charlie Hebdo, muligens lørdagens angrep i København og mange andre angrep som vi husker godt er utført av islamister.

Men er det slik at terrorister som er villig til å begå selvmord for å oppnå religiøs martyrdom er den virkelige årsaken? Det virker naturlig å tenke slik. Men spørsmålet er egentlig hva som gjør at terroristene er villige til å ofre sitt eget liv for å skade og drepe andre?

Stemmer det?

Ifølge Pape var grunnen til invasjonen av Afganisthan og Irak motivert av forståelsen om at islamistisk fundamentalisme var årsaken til problemet. Løsningen var å omforme muslimske samfunn og kvitte seg fundamentalistene. Dette skulle gjøres enten ved hjelp av demokrati eller makt.

Men hvis vi ser på statistikken, forverret bare dette situasjonen ytterligere.

I 24-årsperioden 1980 til 2003 var det 350 selvmordsangrep i verden, hvor mindre enn 15% var rettet mot amerikanere.

I perioden 2004 til 2009 var det 1833 selvmordsangrep, hvorav 92% var rettet mot amerikanere og deres allierte.

Islamistisk fundamentalisme har eksistert i mange år og det er vanskelig å se hvordan det alene forklarer den enorme økningen i selvmordsangrep.

Kilde: https://www.flickr.com/photos/birdeye/3071528506/

Kilde: https://www.flickr.com/photos/birdeye/3071528506/

Tallenes tale

Pape fremholder at hovedgrunnen til selvmordsangrep er militær okkupasjon av en fremmed stat.

Felles for 95% av alle angrepene før 2004 i databasen, er at hjemlandene til terroristene er okkupert. Halvparten av angrepene er utført av ikke-religiøse. En tredjedel av angrepene utført i muslimske land, er utført av ikke-religiøse.

Fra 2004 til 2009 kan 87% av selvmordsangrepene tilskrives utenlandsk okkupasjon. I tillegg kan 12% forklares med okkupasjon av stammeområder i Pakistan, hvor de lokale militære var alliert med USA.Så det kan argumenteres for at 99% av selvmordsangrep er forårsaket av det som oppfattes som okkupasjon.

Terror som strategi

Ifølge Pape er det strategiske målet å tvinge en demokratisk stat til å trekke militære styrker ut av et område som truer terroristene. Ifølge Pape og Wikipedia var gjerningsmennene bak angrepet på Charlie Hebdo motivert av krigen i Irak og spesielt skandalen og torturen i Abu Ghraib. Religion blir et ledd i rekrutteringen, ikke grunnen til terrorisme i seg selv.

Antall selvmordsangrep per år. NB: Dataene for 2014 er ikke komplett. Kilde: CPOST

Antall selvmordsangrep per år. NB: Dataene for 2014 er ikke komplett. Kilde: CPOST

Forklaringen

Ønsket om selvstyre, å styre politiske, religiøse og sosiale institusjoner er ifølge Pape grunnen til at individer er villig til å betale den høyeste prisen mulig for å bekjempe utenlandsk okkupasjon. 90% av alle selvmordsangripere bor i eller i nærheten til områder som er okkupert.

Den siste tidelen

Den siste tidelen er det som kalles transnasjonale selvmordangripere. Disse er typisk individer med flere nasjonale identiter. De er lojale mot sin kultur, språk, opprinnelse, men også landet de bor i. Til syvende og sist er de mer lojale til sitt opphav enn sitt bosted. De påvirkes når deres landet de stammer fra er under trussel fra okkupasjon. Reaksjonen forsterkes av at sosiale grupper rundt individet deler samme oppfattning, og over tid blir mer og mer radikal.

Nøkkelen til å stoppe terrorisme

Hva kan vi lære av Pape? Først og fremst er det at bruk av hard makt ikke hjelper for å stoppe terrorisme. Det gjør det kun verre.

Det er mye sannhet i Jens Stoltenbergs “Mer åpenhet, mer demokrati”. Vi må ha respekt for ulike verdier, levesett og kulturer. Selv om politiske situasjoner virker håpløs og det virker som om militære aksjoner ikke kan gjøre de verre, må vi innse at vi kan gjøre problemene ekstremt mye verre. Demokrati og vestlige institusjoner kan ikke påtvinges.

Når land blir påtvunget politikk skjer det motreaksjoner, noen ganger så ekstreme som krig, terror og selvmordsangrep. Militære aksjoner bør være siste virkemiddel. Det er det ikke i dag.