Vi vant nettskap 2.0-konkurransen

Lesetid: < 1 minutt

En fellesføring fra Fornyingsdepartementet gjør at et satsingsområde for departementer og etater er tilgjengeliggjøring av data som produseres i det offentlige. Per i dag har vi nesten ikke oversikt over hvilke data som faktisk finnes og hvordan disse satt sammen på nye måter kan føre til nye spennende tjenester med potensialet til å gjøre våre liv mer effektive, tryggere og bedre informert.

Departementet er i ferd med å skrive en veileder for den offentlige forvaltningen slik at tilgjengeliggjøring av rådataene gjøres på best mulig måte. Anne Aaby, ansvarlig redaktør for Masterbloggen er en av fire som skriver denne veilederen. Veilederen skrives i et åpent dokument og alle kan bidra med kommentarer, innspill og tekst.

For å rette oppmerksomheten mot viderebruk og tilgjengeliggjøring av offentlig data, lyste Fornyingsdepartementet ut en konkurranse sommeren 2010 kalt Nettskap 2.0. Fornyingsdepartementet mottok over 140 søknader og Masterbloggen var en av flere flinke vinnere.

Her er juryens begrunnelse for å plukke ut Masterbloggen:

Ekspertgruppas begrunnelse: Tjenesten vil tilgjengeliggjøre masteroppgaver mer allment og utfordre studentene til en bredere diskusjon om oppgaven i sosiale medier.