Vi vant Fritt Ords bloggutlysning!

Lesetid: < 1 minutt

For å bidra til en allsidig meningsbrytning i Norge utlyste Fritt Ord 2,5 millioner kroner til samfunnsengasjerte bloggere i 2010. Utlysningen ble rettet mot personlig redigerte blogger som ikke hadde noen institusjonell tilknytning.

Masterbloggen var en av 16 prosjekter som ble tildelt midler. Se den fullstendige listen over blogger som fikk Fritt Ord-midler.