Sommerintervju: Magnus Finset Sørdal

Lesetid: 3 minutter

Magnus Finset Sørdal har master i markedsføringsledelse, og er tidligere masterblogger. Vi har snakket sommerlig med ham om oppgaveskriving og livet etter studiet.

Magnus

Magnus

Har du det bra?

Jeg har det veldig bra.

Hva gjør du nå?

Jeg gjør litt forskjellig. Jeg jobber ved Medicus som er et kvinnemedisinsk helseforetak med spesielt fokus på assistert befruktning og kliniske forskningsstudier, noe jeg også gjorde før jeg dro til ESADE i Barcelona. Her har jeg en litt all-round rolle, men hovedfokus er på forretningsutvikling og markedsføring.

I tillegg underviser jeg ved BI Trondheim i faget Sosiale Medier, samt noen gjesteopptredner i andre fag. Jeg er også blitt styremedlem i Trondheim Markedsforening, og er involvert i noen spennende prosjekter ved BI Oslo, blant annet skrivingen av noe som skal bli en pensumbok.

Du skrev masteroppgaven «Discovering Social Media – an Exploratory Study»; hvordan valgte du emne? Var det lyst, strategi eller begge deler?

Jeg tok en master i markedsføringsledelse og hadde ulike tema jeg var interessert i. Den ene var viktigheten av en virksomhets kultur for merkevarebyggingen, den andre var CSR (bedrifters sammfunnsansvar) og det tredje var det som jeg den gang omtalte som sosiale nettverk.

Etter litteratursøk og diskusjon med veileder fant jeg at det åpenbart manglet mye kunnskap på sistnevnte emne, og dermed gikk jeg for det. At jeg fra før av var interessert i diskusjonene mellom mennesker på nett og hva de har å si for bedrifter i ulike bransjer, var selvsagt noe som gjorde det mer interessant å velge dette tema.

I bakhodet lå også en idé om at dette emnet ikke akkurat kom til å bli mindre viktig med årene, og at jeg kunne dermed putte meg selv i en interessant situasjon ifht senere muligheter hvis jeg valgte dette emnet.

Hva var mest gøy i arbeidet med oppgaven?

Det var to erfaringer jeg husker som spesielt positive.

Det ene var at jeg fritt, og med god sammvittighet, kunne bruke timesvis på å fordype meg i artikler innen fagområdet markedsføring. Til tider er det tungt, men det er faktisk uhyre artig når man kommer over gode artikler som gir mening, gir ny kunnskap eller setter gammel kunnskap i system. At lesningen delvis kunne foregå utendørs i sommervarme Barcelona var heller ikke negativt.

Det andre var selve intervjuene. Positive og kunnskapsrike intervjuobjekter som satte tema inn i en praktisk kontekst. Helt sammenlignbart er det kanskje ikke, men på mange måter lærte jeg nok like mye av å interjvue 9 eksperter som å lese 60 forskningsartikler.

I tillegg var det stas å få en artikkel på trykk i ledelsesmagasinet Harvard Deusto Marketing.

Sett i etterkant, hva er det viktigste du har tatt med deg fra masteroppgaven i arbeidet du gjør i dag?

Det må rett og slett bli den faktiske kunnskapen jeg tilegnet meg om sosiale medier i denne prosessen. Den dannet et godt grunnlag for å kunne utvikle meg videre, og gjøre en god jobb i undervisningen ved BI.

Er det noe du skulle ønske du fikk benyttet mer ute i arbeidetslivet, eller er du fornøyd?

Nei. Jeg har alle muligheter til å bruke det jeg lærte av mastergraden og i arbeidet med masteroppgaven i begge mine jobber – både ved Medicus og ved BI.

Hvis du skulle valgt om igjen, ville du skrevet om det samme, eller ville du valgt noe annet, og evt hva?

Når jeg ser tilbake på det ville jeg uten tvil valgt samme tema. Det er mye jeg kunne gjort annerledes med tanke på å heve kvaliteten på oppgaven, men tema ville jeg holdt på.

Du delte oppgaven her på Masterbloggen, hvorfor?

Jeg tenkte det var en fin måte å spre det jeg selv mener var et godt stykke arbeid på. En potensiell reklameeffekt for meg selv var jo også tilstede hvis Masterbloggen skulle bli mye lest og godt ansett.

Har du noen råd til studenter som skal i gang med oppgaveskriving etter sommeren?

– Finn en motivert veileder som er villig til hjelpe.
– Bruk tid i innledningsfasen, både sammen med veileder og på egenhånd med litteraturen. Slik finner du en god problemstilling.
– Sett av nok tid på slutten – ikke samle inn data 14 dager før innlevering, jeg tror
en god oppgave krever modning.
– Ikke vær redd for å slette, skrive om og forenkle. Selve skrivingen går uansett kjapt.

God sommer!