Sommerintervju: Karoline Tømte

Lesetid: 4 minutter

Karoline Tømte har master i Medievitenskap, og er tidligere masterblogger. Vi tok en sommerlig prat med henne om arbeidet med masteroppgaven, og hvor denne har ført henne i dag.

Har du det bra?

Jeg har det veldig bra. Det er sommer og sol, og snart reiser jeg på ferie til Sicilia.

Hva gjør du nå?

Jeg jobber som rådgiver i Senter for IKT i utdanningen, som er en forvaltningsenhet under Kunnskapsdepartementet. Akkurat nå sitter jeg på kontoret og skriver på en rapport om bruk av IKT i skolen.

Du skrev masteroppgaven «Bloggpraksis som lært selvrepresentasjon»; hvordan valgte du emne? Var det lyst, strategi eller begge deler?

Valget om å skrive om blogging var basert på ren interesse. Jeg begynte å lese blogger våren 2006, og ble veldig fascinert av at så mange delte så mye av livet sitt på nett. Selv om oppgaven min er medievitenskapelig, har den et sosiologisk perspektiv, og er først og fremst opptatt av aktørene og ikke så mye teknologien. Det var utrolig spennende å skrive om noe som utviklet seg i en voldsom takt mens jeg jobbet med det. Blogging var noe helt annet da jeg begynte med prosjektet mitt, enn det var da jeg var ferdig og hadde levert oppgaven. For å være ærlig trodde jeg kanskje jeg var litt sent ute med å skrive om blogging, og at toget hadde gått for at noen skulle interessere seg for hva jeg hadde funnet ut. I utgangspunktet hadde jeg faktisk planer om å skrive en oppgave om medieøkonomi, blant annet med utgangspunkt i News Corps oppkjøp av MySpace, men sånn ble det ikke… Det er jeg veldig glad for i dag, selv om det helt sikkert hadde blitt et spennende prosjekt.

Hva var mest gøy i arbeidet med oppgaven?

Det å jobbe med en masteroppgave er et krevende arbeid, og kan være litt av en berg-og dalbanetur. Noen dager er alt kjempegøy og spennende, og man føler virkelig at man har funnet ut noe nytt. Andre dager føles alt fullstendig irrelevant og bortkastet. Jeg syns det var utrolig spennende å gjøre intervjuer, snakke med bloggere og få et innblikk i deres tanker om hva blogging betydde for dem. Jeg er veldig glad i å skrive, og syns faktisk det var veldig gøy å skrive analyse- og diskusjonskapitlene i oppgaven.

Sett i etterkant, hva er det viktigste du har tatt med deg fra masteroppgaven i arbeidet du gjør i dag?

En masteroppgave er et stort og grundig stykke arbeid, og det var en god selvbekreftelse at jeg klarte å gjennomføre det på en skikkelig måte, det viser at jeg er selvstendig og ambisiøs. I min jobb gjør jeg mange av de samme tingene som da jeg jobbet med oppgaven, som å skrive rapporter basert på innsamlet data, analyser og metodedesign, men nå er det sjelden jeg utfører hele jobben alene. En masteroppgave er et godt grunnlag for å kunne gjøre forskningsoppgaver, men også fordi det krever langsiktig planlegging og evne til gjennomføring. Det er ting som er viktige for den jobben jeg har nå. I tillegg til det mer generelle håndverket jeg har lært, er det helt klart at den faglige kunnskapen jeg har bygget opp er veldig viktig for den rollen jeg har i arbeidslivet. Jeg kunne ikke hatt den jobben jeg har og vært fagperson uten den kunnskapen jeg sitter med. Jeg har vært heldig og fått uttale meg mye som fagperson i mediene som følge av masteroppgaven min. Alle som skriver en masteroppgave blir eksperter på sitt felt, og det å vite at jeg er ekspert på det temaet jeg skrev om, har gjort meg trygg som fagperson.

Hvis du skulle valgt om igjen, ville du skrevet om det samme, eller ville du valgt noe annet, og evt. hva?

Sett i ettertid syns jeg at jeg har fått veldig god uttelling for masteroppgaven min, og jeg er veldig fornøyd med det valget jeg tok. Jeg tror ikke det var så gjennomtenkt å skrive om blogging, og jeg var en stund redd for at det var for lite arbeidslivsrelevant. Jeg tror nok jeg ville valgt det samme temaet igjen dersom jeg skulle valgt i dag. Jeg mener at problemstillingen fortsatt er like aktuell, om ikke mer og jeg syns temaet er like interessant i dag som for fire år siden.

Du delte oppgaven her på Masterbloggen, hvorfor?

Masterbloggen er et fantastisk initiativ, og jeg ble veldig stolt over å bli spurt om å bidra. Det er veldig mye kunnskap som utvikles gjennom masteroppgaver, men som aldri blir sett eller lest. Masterbloggen er utrolig flinke til å løfte fram den forskningen som produseres slik at flere får glede av den. Det er veldig stas at det man har sittet i ensomhet og jobbet med i lange tider, faktisk kommer til nytte for andre. Jeg fikk veldig mange hyggelige og konstruktive kommentarer på innlegget mitt på masterbloggen, og syns det var gøy at folk engasjerte seg i noe jeg hadde skrevet.

Har du noen råd til studenter som skal i gang med oppgaveskriving etter sommeren?

Bruk god tid på planlegging og forberedelser, men kom i gang så fort som mulig. Les så mye som mulig om det temaet som interesserer deg, men ikke vent for lenge med å begynne å skrive. Tankene trenger tid til å modnes. Skriving er en prosess, ikke et produkt.

Til sist vil jeg virkelig oppfordre alle om å komme i kontakt med et fagmiljø, være med i prosjekter, snakke med andre som er opptatt av samme tema, delta på seminarer og konferanser og generelt være engasjert. Jeg skrev min masteroppgave tilknyttet et internasjonalt forskningsprosjekt, og det var en enestående og nyttig erfaring.

God sommer!