Sommerintervju: Ingrid Sande Larsen

Lesetid: 4 minutter

Ingrid Sande Larsen har master i Estetikk med fordypning i litteraturvitenskap, og er tidligere masterblogger. Vi har tatt en sommerlig prat med henne om studier, oppgaveskriving og tiden etterpå.


Har du det bra?

Jo, takk! Sommerferie er aldri å forakte.

Hva gjør du nå?

Jeg er på ferie på Sørlandet. Deretter skal jeg jobbe i fire måneder som informasjonsrådgiver i Kagge forlag mens jeg har permisjon fra Ultimafestivalen. I tillegg til å drikke vin, drepe knott og lete etter fine steiner i vannkanten forsøker jeg å finne ut hva jeg vil bli når jeg blir stor. Og så forbereder jeg meg til bokhøsten ved å lese manus fra Kagges høstliste.

Du skrev Masteroppgaven “Tegneseriens teori og estetikk. Bekymringer og byggesteiner i en ny kunstart“, var det lyst, strategi eller begge deler?

Det var 90 prosent lyst, 10 prosent strategi. Jeg har etter hvert skjønt at det er lurt å ha en mastergrad i arbeidslivet, og det er mange som eksplisitt krever dette i utlysningstekster. Det har blitt vanligere bare i løpet av de siste par årene. Jeg lot være å ta et hovedfag da jeg ble ferdig med min cand.mag. en gang i yngre bronsealder.  Da hadde jeg mest lyst til å jobbe og bruke de mulighetene jeg fikk i arbeidslivet, og det har jeg ikke angret på.

Motivasjonen for masteroppgaven sprang ut av to ting. For det første jobbet jeg med tegneserier og fant ut at det var en del teoretiske spørsmål som det ikke var så enkelt å finne svaret på. For det andre fant jeg ikke noe utfyllende svar på hva en tegneserie er. Dette ville jeg finne ut. I tillegg hørte jeg om mastergraden i estetikk, hvor det tverrfaglige tiltalte meg. Da fikk jeg også tatt noen emner innen medievitenskap og kunsthistorie, som jeg hadde lyst til i utgangspunktet.

Hva var mest gøy i arbeidet med oppgaven?

Friheten. Det å kunne plukke og mikse teorier og tegneserier og sette det sammen til en helhet. Det var også veldig gøy å bli kjent med nye folk og få inspirasjon og faglige impulser fra dem. I den forbindelse spilte også det tverrfaglige inn: Det var morsomt å prate fag med folk som holdt på med noe helt annet enn jeg. Ikke et vondt ord om nordisk, men for meg hadde det neppe vært like gøy å havne på seminargrupper med fjorten Ibsen-nærlesninger.

Sett i etterkant, hva er det viktigste du har tatt med deg fra masteroppgaven i arbeidet du gjør i dag?

Noe av det jeg har hatt mest nytte av, er et begrepsapparat fra estetikken som gjør det enklere å forstå begreper fra for eksempel musikkvitenskap. Jeg har formidlet til dels kompleks samtidsmusikk i snart tre år, og uten estetikken ville det være mye vanskeligere å beskrive det jeg hører og lese faglitteratur om komponister og musikkstiler. Når man skal formidle slikt stoff videre på en lettfattelig måte, er det en fordel å forstå det sånn noenlunde selv. Estetikken har også gjort det enklere å skille mellom gode fagtekster og opphopning av pyntefremmedord. Det er ikke nødvendigvis så enkelt som det kan høres ut.

Er det noe du skulle ønske du fikk benyttet mer ute i arbeidetslivet, eller er du fornøyd?

Mer analytisk arbeid og fordypning i jobben min hadde jeg satt pris på. Det er kunnskap jeg har tilegnet meg gjennom oppgaven og som jeg gjerne kunne brukt mer. Nå blir det mye operativt arbeid som bare må skuffes unna. 

Hvis du skulle valgt om igjen, ville du skrevet om det samme, eller ville du valgt noe annet, og evt hva?

Jeg angrer intet. Det er mulig jeg ville valgt en litt annen struktur på oppgaven, kanskje også konsentrert den mer og gjort den noe mindre generell. Det er også andre fagområder jeg kunne tenke meg å fordype meg i. Men da får jeg kanskje ta en ny mastergrad? Ikke utenkelig at jeg finner på noe sånt en gang.

Du delte oppgaven din her på Masterbloggen, hvorfor?

Hvorfor tviholde på den? Jeg skriver tekster for at folk skal lese dem, uansett sjanger. Kan noen ha glede av oppgaven min, eller bli sure av den, for den del, er det bare fint. Oppgavevalget mitt har vakt interesse både i arbeidslivet og privat, og jeg er veldig glad for at den har fått flere lesere enn meg selv, veilederen min og nærmeste familie. Den popper opp her og der, sist som åpenbart bakgrunnsmateriale for et leserbrev i Aftenposten K om tegneserien som kunstart.

Har du noen råd til studenter som skal i gang med oppgaveskriving etter sommeren?

Finn motivasjonen! Let etter den når det butter. Du har begynt med dette prosjektet av en grunn. Hvis det er noen andre som har overtalt deg til å skrive om temaet eller liknende, vurder å bytte. Lysten og motivasjonen er det som må gi deg små knuff i ryggen opp motbakkene.

Lag rutiner! Når det stopper opp i en skrive- eller leseprosess, finn på noe annet relevant. “Spille dataspill” teller ikke, med mindre du skriver om dette, selvsagt. Når du river deg i håret av tung teori, gå over til å rydde i litteraturlister, diskutere fag med noen eller noe annet som er annerledes og som funker for deg.