Sommerintervju: Hege Bakke

Lesetid: 3 minutter

Hege Bakke har master i Medievitenskap: Visuell Kultur, og er tidligere masterblogger. Vi har tatt en sommerlig prat med henne, om både arbeidet med masteroppgaven og hva hun gjør nå.

Har du det bra?

Jada!

Hva gjør du nå?

Har ett års vikariat på Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, hvor jeg jobber som audiovisuell arkivar! Jobben går i hovedsak ut på mottak og registrering av film og video.

Du skrev masteroppgaven «Lyd og bevegelse i Batman»; hvordan valgte du emne? Var det lyst, strategi eller begge deler?

Begge deler, men de henger sammen. Jeg hadde lyst til å skrive om tegneserier, ikke bare fordi jeg liker å lese dem selv og ville lære mere, men også fordi det ikke var gjort så mye på området fra før. Slik sett var det også strategisk, og jeg fikk vist at jeg kan forske! I forhold til karriereutsikter etter studiene var nok valget av tema ikke spesielt strategisk, og jeg forventer ikke å få jobbe med tegneserier nødvendigvis.

Hva var mest gøy i arbeidet med oppgaven?

Det må være de gangene jeg følte jeg fikk formulert et godt poeng jeg hadde kommet fremt til selv, på en forståelig måte, oppsummert i en fin setning! Når det er sagt svingte det veldig mellom dager, eller poenger, der jeg følte meg skikkelig smart, og dager da det føltes som jeg skrev en særoppgave på ungdomsskolen!

Sett i etterkant, hva er det viktigste du har tatt med deg fra masteroppgaven i arbeidet du gjør i dag?

I forhold til arbeidet jeg gjør akkurat nå er det vel interessen for det audiovisuelle, i tillegg til evnen til å sette seg inn i nye ting og å gjøre research.

Er det noe du skulle ønske du fikk benyttet mer ute i arbeidetslivet, eller er du fornøyd?

Jeg er fornøyd, kunne selvsagt tenke meg å jobbe med tegneserier, om jeg må nevne noe, men jeg føler jeg har fått en relevant og interessant jobb, og jeg er stolt av å være med på å ta vare på Norges kulturarv.

Hvis du skulle valgt om igjen, ville du skrevet om det samme, eller ville du valgt noe annet, og evt hva?

Jeg er fornøyd med resultatet, og slik sett er det vanskelig å si at jeg ville gjort noe annerledes. Jeg kunne dog tenkt meg å tatt med flere eksempler fra andre tegneserier enn Batman. Det var også flere ting jeg kunne tenkt meg å skrive om innenfor tegneserie-temaet, noe som ga meg litt valgproblemer i starten, og jeg håper jeg en dag kan realisere noen av ideene.

Du delte oppgaven her på Masterbloggen, hvorfor?

Noe av grunnen til at jeg skrev om tegneserier var fordi jeg følte de var litt oversett og fortjente mer akademisk oppmerksomhet, da kan jeg jo ikke bare stikke oppgaven i en skuff! Masterbloggen var derfor en kjempefin mulighet til å dele noen av mine funn og konklusjoner innenfor min lille del av tegneserieteoriverdenen.

Har du noen råd til studenter som skal i gang med oppgaveskriving etter sommeren?

Om du sliter med skrivesperre; skriv likevel. Å skrive noe banalt er faktisk bedre enn ingenting, man kan ikke forvente å skrive en perfekt akademisk setning på første forsøk!

Jeg vil også oppfordre til å ta mange pauser med medmasterstudenter! Det hjelper veldig å lufte ideer og frustrasjoner med hverandre, selv om man ikke skriver om det samme kan det komme mye nyttig ut av å høre om andres utfordringer, både faglig og praktisk.

God sommer!