Samfunnsgeo ftw!

Lesetid: 2 minutter

For seks år siden startet jeg masterbloggen.no. Oppgaven min var nettopp levert og det grundige arbeidet jeg og mine medstudenter hadde gjort, kunnskapen vi hadde produsert, kom til å støve ned i universitetets arkiver.

Rundt meg fantes gratis digitale publiseringsplattformer, gratis promoteringskanaler, crowd sourcing, open science revolution og open data-bevegelsen. —masterbloggen.no ble en åpenbar ting å finne opp. Vi tar æren for at masteroppgaver endelig fikk en plass i det offentlige ordskifte. Bare se på denne grafen, hentet fra Google Trends.

Konsentrasjon og spredning

Min bakgrunn som samfunnsgeograf var en fin fordel i det strategiske og det konseptuelle arbeidet med masterbloggen.no. I fire år hadde jeg studert spredning og konsentrasjon av menneskelige fenomener. Vi kan studere spredning av smil, kapital, sykdom og innovasjon. Vi kan studere konsentrasjon av kunnskapsmakt, fattigdom eller følelsen av fattigdom. Samfunnsgeografi tilbyr kraftfulle analytiske verktøy som gir svært verdifull innsikt. Jeg ønsket å spre denne kunnskapen. Tilgjengeliggjøre den. For alle. Kunnskap skal aktiveres, ikke arkiveres er vårt motto. Masterbloggen skal også minske gapet mellom akademia og allmenheten. I seks år har vi holdt det gående. Blogginnleggene holder seg, kan repakketeres og er lett finnbare. Samfunnsgeografien har vært veiledende, kanskje på grensen til en slags ideologi?

Siden masterbloggen.no så dagens lys har jeg startet webbyråer, formidlingsbyrå, Kodeklubben i tillegg til full jobb i kommunikasjonsbransjen. Samfunnsgeografiske verktøy har jeg benyttet i markedsanalyser, konseptutvikling, konkurrentanalyser, kartleggingsarbeid, statistiske fremstillinger, brukerundersøkelser osv, osv. Jeg tror samfunnsgeografi har vært en avgjørende plattform for alt det gøye jeg har gjort så langt i min karriere. Men jeg får fortsatt spørsmål som: skulle ikke du da helst bli byplanlegger? -Det og. kan jeg bare svare da.

Min flinke tidligere veileder Per Gunnar Røe forklarer samfunnsgeografi på denne måten:

Flott video – anbefaler mine medmennesker samfunnsgeografi på det varmeste.

En ting har jeg ikke gjort, ramaskrik, og det er å blogge om min egen oppgave. “Barns blikk på Løkka”.

Like!

20 likes og jeg skal gjøre mitt botsarbeide.

EDIT

IMG_4888

EDIT

IMG_4897