Museumsenter søker studenter

Lesetid: < 1 minutt

Museumssenteret i Hordaland ønsker å satse på studenter og nyutdannede. «Kunnskap og fortelling» er et prosjekt innledet av felleskonservator på Museumssenteret i Hordaland. Felleskonservators arbeidsområder er teknikk og industrihistorie i Bergen. Målgruppen er de private museer, samlinger og lag.

Felleskonservator så behovet for å sikre den immaterielle kulturen som arbeidere besitter. Immatriell kultur omhandler arbeidslivskultur og arbeidsprosesser. Museumssenteret lyser nå ut en prosjektmedarbeiderstilling og tre prosjektmedarbeiderstillinger i forbindelse med dette prosjektet. Vi ønsker nyutdannede og studenter innen kvalitativt intervju som søkere.