Masterbloggens mastertips: Hvorfor formidle?

Lesetid: 2 minutter

Formidling er en stor del av alle masteroppgaver. Ikke bare i forhold til selve skriveprosessen, men også presentasjon av oppgaven både på muntlig eksamen og i ettertid. Kanskje du skal skrive en vitenskapelig artikkel om din oppgave eller presentere den på en konferanse?

Formidling er en stor del av forskningsprosessen.

Hvordan du presenterer din forskning kan være like viktig som selve forskningen. Det er slik forskningen din når frem. De fleste masteroppgaver blir sjeldent lest, medmindre du som forfatter jobber for å fremme din egen forskning. Om det enten er i form av muntlig presentasjon eller skriftlig fremstilling kan dette hjelpe deg videre i din karriere. Her kan blant annet masterbloggen være en god arena hvor du kort kan fremstille hovedmomentene ved din forskning for de som er interesserte. Fremtidige arbeidsgivere, medforskere og interesserte har da en enkel måte å bli kjent med deg og din forskning.

Deling utenfor akademia

Helen Muller skriver i innlegget utfordrene formidling om studenters kunnskap ikke når ut til allmennheten. Det er viet lite tid til tanken om at studenters forskning skal bringes videre utenfor akademia. Formidling kan spille en viktig rolle ikke bare i forhold til deling av kunnskap, men også til rekruttering innenfor gitte felt.

Forskningsformidling handler som Berit Myrhe påpeker i sitt Blogg og formidling av forskning om deltakelse i samfunnsdebatten med forskningsbasert argumentasjon. Formidling av vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og kunnskap til brukere i allmennhet og formidling som kan bidra til samfunns– og næringsutvikling. Det er i andre ord mange gode grunner til å vie god tid til å gjøre det riktig i forhold til de kanalene man har til disposisjon.

Masterbloggen kan være en god arena for tidligere masterstudenter å øve seg på formidling og samtidig skape oppmerksomhet rundt sin egen oppgave. Er du masterstudent eller kjenner noen som har levert oppgaven sin? Da håper jeg du vil tipse oss om det: kari@masterbloggen.no – for vi er klare til å sammen publisere innlegg om all den finurlige og verdifulle kunnskapen som produseres hvert semester av masterstudenter.