Lykke til, studenter!

Lesetid: 2 minutter

Det nærmer seg semesterstart. Og mens studentene forbereder seg til studier og masteroppgaveskriving, benytter vi anledningen til å kaste et blikk bakover på hva som har skjedd rundt Masterbloggen de siste månedene. Samtidig ser vi fremover, og ønsker alle nye, og fremholdende, masterstudenter lykke til!

Synlighet

En masterblogg lever ikke godt alene. Den lever best i felleskap. Med andre blogger, andre medier. Og selvsagt, med virkeligheten.


Masterbloggen har i løpet av det halve året som har gått siden oppstarten vært synlig i tradisjonelle medier som bl.a. DN, Mediert , Universitas, TA og Radio Nova. I tillegg lenkes og refereres vi til fra flere andre blogger. Det kommenteres på Facebook og Twitter. Og når studentfestivalen StudiO2010 starter om en knapp ukes tid vil vi være fysisk tilstede, bl.a i form av daglig foredragsrekke i festivalteltet.

Medieoppslagene har hatt ulik tilnærming. DN og TA kom etter at vi hadde vunnet Nettskapmidler. Studentmediene har sett muligheten for studenter til å synliggjøre sitt arbeide. Felles for dem har likevel vært fokuset på at det både trengs flere rom for forskningsformidling og en forskningsformidling som er forståelig.

På vei

Noen av disse rommene er Masterbloggen i ferd med å fylle, selv om vi fortsatt har et stykke vei å gå før vi kan hevde å være i mål. Men vi kan gledelig konstatere at vi stadig oftere får henvendelser fra masterkandidater som ønsker å dele sine oppgaver. Så kjære studenter, fortsett gjerne med det!

Vi har også siden oppstart doblet antall fagredaktører slik at vi vokser i fagbredden, om enn vi ennå ikke er brede nok. Så igjen: Ta gjerne kontakt om du har en fagredaktør i magen. Og vi glemmer heller ikke dere lesere, som gjennom kommentarer og andre innspill, bidrar til å gjøre Masterbloggen både bedre, og mer levende.

Med dette korte tilbakeblikket, åpner vi for en spennede høst her på Masterbloggen. Der vi ser frem til å møte studenter på StudiO2010, finne selveste Masterbloggeren, og ikke minst alle de forunderlige og gode oppgavene og innleggene som er underveis.