Lines favorittinnlegg

Lesetid: 2 minutter

I romjulen plukker fagredaktørene i Masterbloggen ut sine favorittinnlegg fra bloggens første år.

Line J. Barkved er fagredaktør for klima, miljø og innovasjon. Med hovedfag i hydrologi og snart en master i innovasjon og entreprenørskap er interessen for tverrfaglig tilnærming og innovasjon stor. For å finne bærekraftige løsninger på klima- og miljøutfordringer krever det at flere faggrener jobber sammen.

“Å være del av masterbloggen er fantastisk, enda bedre enn jeg håpet på. Det er lærerikt og ikke minst gøy! Tverrfaglighetens dilemma -bredde versus dybde- kan være en utfordring. En av masterbloggens styrker, slik jeg ser det, er engasjerte fagredaktører som ivaretar sine fagfelt samtidig som vi samarbeider om å tilgjengeliggjøre budskapet.

Jeg har valgt å plukke fram to innlegg fra bloggens første år. Visuell læring av Nina Lysbakken og Klimasårbarhet blant nordmenn av Cathrine Ruud. Design og klima i skjønn forening. Det første innlegget er hentet fra fagredaktør Kristin Kokkersvold sine poster.

Begge innleggene peker på noe viktig: betydningen av motivasjon, involvering og kommunikasjon. Involvering skaper engasjement og forståelse. Motivasjon har mye å si for ’hvorfor og hvordan’ vi velger. Innlegget til Nina Lysbakken er interessant i et klima og miljøfaglig perspektiv. F.eks kanskje vi må lære oss nye måter å tilpasse oss på? Det er også et faktum at vi trenger å styrke rekrutteringen til realfag.

Nina skriver i innlegget sitt:

Motivasjon er selve drivkraften bak våre handlinger, og et fint utgangspunkt for å studere behov. Jo mer vi vet om hva som faktisk motiverer oss, jo bedre vil vi være i stand til å lære på de måtene som fungerer best for oss. For å få en bedre skole må vi ta elever seriøst, kommunisere med dem, og tilby de en utdannelse på deres læringspremisser.

Prosjektet hennes, om motivasjon og elever, handler om å gjøre læring til noe forståelig og konkret, og noe visuelt og synlig. Løsningen hun har utviklet er en interaktiv læringsprofil.

Innlegget til Cathrine Ruud om klimatilpasning peker nettopp på viktigheten av kommunikasjon, forståelse og psykologi i klimaproblemstillinger. Cathrine skriver:”

Til tross for folks overbevisninger om at risiko, sannsynlighet og tilpasningsmuligheter er mye av drivkraften bak en eventuell tilpasningsprosess, har kognisjonen hittil i stor grad blitt utelatt fra forskningen.

I dette skjæringsfeltet tror jeg det ligger mye spennende og fortsatt uutforsket. Ta en titt og la dere engasjere.

Fortsatt god romjul, godt nyttår og god lesing!”