Fritt Ord-midler til Masterbloggen

Lesetid: 3 minutter

Fritt Ord offentliggjorde i går hvilke prosjekter som ville motta støtte for videre utvikling. Dette var premissene for utlysningen:

“For å bidra til en allsidig meningsbrytning i Norge har Fritt Ord utlyst 2,5 millioner kroner til samfunnsengasjerte bloggere. Utlysningen ble rettet mot personlig redigerte blogger som ikke har noen institusjonell tilknytning. Det var mulighet for å søke om midler til nyetablering av blogger og utvikling av allerede eksisterende blogger.

Både enkeltpersoner og mindre miljøer kunne stå bak søknadene om midler. Det var også mulighet for å invitere gjestebloggere. Juryen har sett etter bloggere som har journalistiske og essayistiske innfallsvinkler.”
fritt-ord.no

16 prosjekter ble blinket ut tilsammen. Og Masterbloggen var en av de 8 allerede etablerte bloggene som mottok støtte! Dette er en stor ære for oss:) Vi har mottatt støtte fordi vi allerede har vist at vi kan, men antakelig også fordi vi har konkrete ideer til videre utvikling. Tusen takk til juryen som har vist oss tillit og anerkjenner prosjektet vårt som et bidrag til en mer allsidig meningsbrytning i Norge.

Diskusjonen i etterkant av tildelingen har vært interessant. Mange av oss hadde nok en forestilling om at midlene var spesielt tiltenkt de personlige bloggene som har bidratt til større åpenhet, gått foran med glimrende eksempler på kunnskapsdeling, lært oss viktigheten av deltakelse og dialog – og ikke minst, at øvelse gjør mester. Å praktisere ytringer, selv på mikronivå kan gjøre betydelig forskjell og sette preg på debatter også utover bloggemiljøene. Og sure enough, det tok ikke lang tid før Virrvarr satt tonen i Fritt Ord-diskusjonen. Virrvarr sier klart fra hva hun synes om kåringen, men viser også i praksis at blogging krever skills. Ferdighetene bloggere som Virrvarr sitter på er gull verdt og ikke lett å overføre til et mer eklektisk prosjekt som Masterbloggen. Men vi digger bloggformatet og vi har har stappet lommene fulle av Virrvarrs tips.

Masterbloggen startet ut med en oppfatning at vi kom til å ligge i skjæringspunktet mellom et tidsskrift og blogg. Likevel ser vi at bloggbegrepet stadig utvides. Nye hybrider vanner kanskje ut noe av kraften i en personlig, relasjonsbasert blogg. Det var derfor på tide med en påminnelse om hva som gjør blogg bra, så vi ikke glemmer hva vi kom for.

Hvordan kan vi bli bedre på å bygge gode relasjoner i Masterbloggen? Vi vil ikke være med på å sementere skillene mellom tradisjonelle medier, nettsteder som fremmer debatt eller personlige blogger. Mange av temaene vi har berørt er temaer som vi vet engasjerer. Vi vil gjerne ha dere eiere av personlige blogger inn i våre kommentarfelt, vi vil gjerne at dere poster lenker til innlegg dere har som er relevant for temaene masterstudentene skriver om. Slik kan våre skribenter tas videre ut i den meningsbrytningen som faktisk eksisterer fra før, andre steder enn her. Kan vi gjøre noe for å få dette til?

Som samfunnsgeograf har jeg stor respekt for hvor lang tid det tar å skape et sted. Og det er nettopp det eiere av gode blogger som Virrvarr sin har gjort. Det tar også tid å gå på besøk til naboen, men det er det verdt. Hvordan kan vi synliggjøre at vi i Masterbloggen bor i høgget?

Kristine Løwe utfordrer også med sitt innlegg “norske bloggere uten makt?”

De norske bloggerne som har satt agendaen og nådd et større publikum har ofte tatt utgangspunkt nettopp i sykdom eller selvopplevde problemer. Som Ida Jackson om møter med psykiatrien, som Kristin Oudmayer (aka Vrangest) om mobbing og det å leve med rusmisbrukere, som Regine Stokke om den umenneskelige kampen mot kreft.

Alle viktige temaer, og all ære til disse bloggerne for at de har klart å sette disse temaene på agendaen på en god måte som har gjort en forskjell for mange.

Norske politiske blogger har derimot ikke hatt samme gjennomslagskraft. De har gjort seg gjeldende med velargumentert motstand mot Datalagringsdirektivet (DLD) i senere tid. Det ble også mye oppmerksomhet rundt bloggekampanjen i forbindelse publiseringen av Muhammed-karikatikturen i 2006.

Les Virrvarrs innlegg, men du må også selvsagt lese kommentarfeltet. Gå ikke glipp av leder for juryen i Fritt Ord, Gisle Hannemyrs, svar blant over 50 kommentarer.

Masterbloggen gratulerer alle som har fått midler av Fritt ord. Lykke til til de som skal etablere nye steder, prosjektene er veldig spennende og gratulerer spesielt til Marias Metode, Ad:varsel og 5080. Vi takker Fritt Ord igjen for tildelingen -tusen takk for tilliten, vi kneler ved vårt mandat: Vi vil løfte frem masterstudenters kunnskapsproduksjon og minske gapet mellom akademia og allmennheten.

 • Kristin Kokkersvold

  Takk til Fritt Ord for annerkjennelsen av arbeidet vi gjør og takk for pengene.
  Pengene gir oss muligheten til å utvikle Masterbloggen videre. Vi har en kjempelang liste over ting som bør gjøres og mange ideer til hvordan vi kan utvide bloggen.

  Tusen takk! 🙂

 • Tusen takk til Fritt Ord! Støtten til Masterbloggen gir mulighet for å utvikle bloggen videre. Det er stort potensiale:) Vi vil fortsette med å løfte fram masterstudenters kunnskapsproduksjon, skape dialog og gode relasjoner, i tillegg til nye ideer.

 • Som helt fersk fagredaktør her kan jeg ikke ta noe av æren for det arbeidet som allerede er lagt ned i Masterbloggen. Jeg kan imidlertid si takk – og det gjør jeg! 🙂

 • Lotte

  Gratulerer masse til Masterbloggen med en flott anerkjennelse fra Fritt Ord! Dette gjør det bare enda mer spennende å følge utviklingen til nettstedet fremover.

  Og takk til Masterbloggen som lar meg få masterblogge på denne flotte bloggen!:-))

 • Aslaug

  Mange takk til Fritt Ord for støtte!
  Det er veldig hyggelig med en slik anerkjennelse, og penger som gir mulighet til å videreutvikle Masterbloggen.

 • Siv

  Tusen takk til Fritt Ord!
  Jeg er veldig stolt av at Masterbloggen er i selskap med så mange andre utrolig flinke folk som har fått tildelt midler. Det føles fint og fortjent.

 • eva

  Jeg sier også tusen takk til Fritt Ord for støtte og anerkjennelse. Det inspirerer til videre arbeid!

 • Helene Svabø

  Dette er så gøy!
  Takk til Fritt Ord for en fin anerkjennelse av det Masterbloggen representere. Gleder meg nå enda mer til å blogge om mitt masterstudie!

 • Takker Fritt Ord for tildeling av midler. Er stolt av å være en del av redaktørstaben i Masterbloggen. Noen av oss har gjort mer enn andre i sakens anledning, og de har gjort det på en overbevisende måte. Jeg takker dem også, jeg.

 • Anitra

  Hipp hurra for Fritt Ord! Anerkjennelsen er en svært motiverende vitamininnsprøytning! Og den gjør det enda morsommere å samle og spre kunnskap fra universiteter og høyskoler fra det ganske land!