Forord

Lesetid: < 1 minutt

Det første som møter deg i en masteroppgave er forordet. Forordet gir forfatteren en mulighet til å takke de som frivillig har lest korrektur, veiledet og gitt gode råd om arbeidet. Ofte får man et innblikk i hva som inspirerte forfatteren, da h*n valgte sin problemstilling. Vi setter derfor stemningen nettopp med et utdrag fra et forord. Utdraget er tatt fra Frode Amundsens masteroppgave og fanger egentlig opp det de fleste forsøker å få sagt, gjennom denne personlige ventilen.

Forord av Frode Amundsen (utdrag)

Å produsere en masteroppgave er, som mange før meg har uttrykt, en langvarig prosess. Det er samtidig merkelig å se hvordan arbeidet med denne oppgaven materialiseres på de kommende sidene. All lesinga, skrivinga, slettinga og omskrivinga som ligger til grunn, reflekteres jo ikke i denne endelige versjonen av oppgaven. Men slik skal det vel også være, en oppgave er preget av en etterrasjonalisering som ikke viser alle sidespor og blindveier underveis.

Frode Amundsen har bidratt med et blogginnlegg om sin masteroppgave, som vil bli publisert her i Masterbloggen.