Årsseminar på Renskaug gård

Lesetid: 4 minutter

Effektiv nettskriving, brukerinvolvering og promotering var hovedtema på Masterbloggens årsseminar forrige helg.

Siden redaksjonen nå teller 30 medlemmer, fordelt på Trondheim, Bergen og Oslo, var forrige helgs samling på Renskaug Vertsgård svært velkommen. Vi tror på styrken i god teambuilding og det fikk vi mulighet til takket være midler fra Fritt Ord.

Trenger vi Masterbloggen?

Masterbloggen ble lansert 25. januar 2010 og er knyttet opp til flere bevegelser som ny kommunikasjonsteknologi muliggjør, blant annet:

Her er en slideshare om Masterbloggens hva, hvor og hvorfor:

Masterbloggen 2012 from Anne Aaby

Effektiv nettskriving

Et annet viktig punkt på programmet var effektiv nettskriving. Dette er stilguiden vi sender til bloggende studenter:

For studenter

 • Kort ingress. Tre linjer maks.
 • Skriv etter den omvendte pyramide. Det viktigste skal komme først.
 • Korte avsnitt. Kun én tanke per avsnitt.
 • Mellomoverskrifter. Disse skal fortelle leseren hva innholdet i avsnittet handler om.
 • Ikke fremmedord før fjerde avsnitt.
 • Skriv venstretungt. Det viktigste ordet skyves lengst til venstre i setningene.
 • Bruk kulepunktslister der du ramser opp argumenter, faktorer, elementer og liknende.
 • Gå gjennom teksten når du er ferdig og kutt unødvendig innhold som avsnitt, setninger og ord.
Effektiv nettskriving av Ove Dalen

Effektiv nettskriving av Ove Dalen

Stilguiden ble påbegynt forrige årsseminar og ferdigstilt på en egen workshop Ove Dalen holdt for oss. Ove Dalen er forfatter av boken “Effektiv Nettskriving“, og takket være Akademika og Cappelen Damm fikk vi med et eksemplar til alle som var på årsseminaret.

Fagredaktørenes oppgave er å optimalisere innleggene, derfor bruker vi tid på å trene på desking av innlegg, og som Ove Dalen sier, webredaktører må være litt tøffe. Siden vi jobber med akademisk tekst, har vi fått en liten kjøreplan spesifikt til våre fagredaktører.

For fagredaktører:

 1. Sett punktum
 2. Det viktigste først: En god ingress er aldri starten på en historie. Vi skal tenke det viktigste først – ikke det som skjedde først.
 3. Aktiviser språket: Hvem gjør hva?
 4. Hyppige avsnitt: Aldri mer enn tre setninger per avsnitt.
 5. Bruk punktlister: Gi brukeren enkel oversikt over argumenter, faktorer og liknende.
 6. Vær forsiktig med sjargong, stammespråk og fremmedord. Hos oss: aldri før fjerde avsnitt.
 7. Forsiktig med forkortelser.

Til både studenter og fagredaktører. Når første utkast foreligger:

 1. Finn frem gul markeringstusj. Marker det aller viktigste i teksten. Forsøk å flytte disse elementene helt i toppen.
 2. Kutt fyllord og tåkeprat.
 3. Lag nye titler. Vær konkret, ikke kreativ.

Kommunikasjonsstrategi og promo

Fagredaktørene våre må være drevne på strategisk kommunikasjon, og ha innsikt i de premissene ulike sosiale medier gir. Vårt PR-team utfører våre planer for kommunikasjon og promo, men alle i redaksjonen snakker for Masterbloggen. Derfor har vi brukt tid på å utvikle et felles språk. Vi må vite hvem vi snakker til hvor. Vi må også vite noe om når vi skal snakke for å nå flest mulig. Dette holder PR-teamet oversikt over og driller oss andre i.

 • Hvem snakker vi til hvor?
 • Hvordan snakker vi?
 • Når snakker vi?

Kommunikasjonsstil

Typiske utfordringer for praten om kunnskap:

 • Brukerne tror de må kunne noe om tema for å stille spørsmål til innlegget.
 • Vårt innhold kan provosere. Provoserte brukere med aggressiv, sarkastisk eller ubalansert tone må møtes med innsikt.
 • Brukerne ønsker ikke å bruke tid på å legge igjen kommentar.
 • Brukerne vet ikke hvem de snakker til eller om responsen er verdt å vente på.

I Masterbloggen jobber vi med kommunikasjon etter denne modellen. Vi ønsker i enhver kommunikasjonssammenheng å balansere engasjement med det informative og det undrende. For å få dette til forsøker vi å jobbe frem dette i redaksjonen:

 • felles forståelse for Masterbloggens mål
 • felles språk
 • felles utgangspunkt for diskusjon
 • skape et felleskap for læring, undring og aktivisering av kunnskap

Brukerinvolvering

 Vi ønsker å aktivere, ikke arkivere kunnskap. Blogg er en samtale. Det er lett å publisere ett innlegg, dele på Facebook og Twitter for så å si seg fornøyd med det. Men vi har jo tilgang til brukeren våre allerede: Hvor? Jo, Facebook, Twitter, Instagram, Google+ etc. Vi kan begynne å snakke om innhold som kommer for å bevisstgjøre og å vekke interesse. Bare se hva som skjedde da vi forsøkte om noen klarte å gjette hvilken fagretning innlegget “To lysglimt kan gi nytt verdensbilde” hørte til:

Et eget innlegg om brukerinvolvering er i vente 🙂 Enn så lenge: Vi svarer gjerne på spørsmål og tar gjerne imot forslag til forbedring. Vi vil utvikle Masterbloggen med deg.