Annes favorittinnlegg

Lesetid: 2 minutter

I romjulen plukker fagredaktørene i Masterbloggen ut sine favorittinnlegg fra bloggens første år.

Anne Aaby er ansvarlig redaktør for Masterbloggen. Hun er bygeograf og har skrevet masteroppgave om barns romlighet og bevegelsesrom i by. For å finne ut noe om dette, tegnet barn mentale kart fra hukommelsen, som dannet et grunnlag for dyptgående intervjuer. Anne er fagredaktør for samfunnsgeografi og historie.

“Jeg har vært så heldig og fått med meg gode folk til å utvikle Masterbloggen dette året. I slutten av januar fyller vi ett år. Det skal vi feire med et seminar hvor vi redesigner Masterbloggen, presenterer nye spalter og legger frem planer for å gjøre blogginnleggene enklere å lese, samtidig som vi ivaretar et akademisk faglighet og fagterminologi.

Jeg har valgt ut to innlegg som mine favoritter gjennom året. Mitt favorittinnlegg har tittelen Kristenrettenes kriminalisering av tradisjonelle kvinneroller, er skrevet av Marianne Pahle og er et av de første innleggene vi publiserte. Fra innlegget:

“I eddadiktet Voluspå hører vi at urmenneskeparet Ask og Embla ble skapt samtidig, og at de begge får nøyaktig de samme egenskapene av gudene. Her er ingen over- eller underordning i forholdet mellom Ask og Embla, i motsetning til Bibelens syn på Adam og Eva. Den norrøne antropogonimyten stemmer overens med den norrøne kulturens forholdsvise sidestilling av den frie mann og kvinne.”

Ofte ser man det slik at samfunnets harde strukturer (økonomiske) endres først og så tilpasses ideologi, ideer og forestillinger for å støtte opp om samfunnets reproduksjonen. I innlegget Kristenrettenes kriminalisering av tradisjonelle kvinneroller snus dette på hodet. Ny ideologi flommer innover landet og endrer betingelsene for grunnleggende verdiskaping og spesielt hvordan status er fordelt mellom kjønnene. Kvinnens sentrale samfunnsansvar blir kriminalisert, til tross for at disse betydde pragmatiske og samfunnsøkonomiske gevinster, eller gjorde de det?

Det andre innlegget jeg MÅ få lov til å dele i en stund som dette er De som bygger Oslo. Jeg liker ikke å tenke på at vi er i ferd med å la velferdsstaten overvintre ved å utnytte andre, med færre rettigheter enn oss selv, innenfor våre egne nasjonale grenser.

Jeg ønsker alle en fortsatt god romjul og ikke minst et godt nytt år!”