7 grunner til å være ansvarlig redaktør i Masterbloggen

Lesetid: 2 minutter

Norges mest spennende blogg søker ny leder. Har du det som trengs?

2 år som ansvarlig redaktør i Masterbloggen har gitt meg uvurderlig erfaring. Jeg er nå redaktør for forskning ved Det medisinske fakultet, UiO og mye av det jeg trenger i mitt daglige arbeid har jeg fått erfaring til i Masterbloggen.

1. Lede en redaksjon

Som ansvarlig redaktør i Masterbloggen får du muligheten til å lede en redaksjon. For å kunne jobbe effektivt må du sette opp en publiseringsplan. Du får øvelse i å motivere og støtte fagredaktørene kommunikasjonsfaglig.

Du må ta avgjørelser om alt fra plassering av bilde til hva som skal fokuseres på i teksten. Det gir deg også muligheten til å prøve deg som leder. I tillegg må du også bidra til å finne de rette fagredaktørene. Hva skal til for at de leverer?

2. Redigering

Noe av det viktigste for en ansvarlig redaktør er å sørge for at hver eneste tekst blir fremstilt på en optimal måte. Dette har vært svært viktig for meg i jobben min som redaktør for forskning ved Det medisinske fakultet, UiO.

For å fenge leserne må du være nøye med tekstens struktur, plassering av nøkkelord og du må også ha forståelse for hvor de viktigste tingene i teksten skal stå. Dette er erfaring som alle som skal skrive for nett har nytte av.

3. Publisering og distribusjon

Når en tekst er ferdigskrevet er det kun halve jobben som er gjort. Som ansvarlig redaktør må du også bestemme når en tekst skal publiseres, her er både dag og klokkeslett viktig.

For at flest mulig skal lese teksten må du samarbeide med Masterbloggens PR-team om promotering i sosiale medier. De aller beste tekstene er det også fullt mulig å selge inn til riksmedia. Dette er kompetanse som er svært nyttig for meg i jobben min som forskningsformidler.

4. Nettverk

I tillegg til fagredaktørene består Masterbloggen av andre dyktige involverte, enten det gjelder konseptutvikling, prosjektledelse, teknisk utvikling eller PR. Dette har gitt meg mange spennende oppgaver også utenfor Masterbloggens virke. Det er lett å vekke interesse hos andre når du forteller hva Masterbloggen går ut på.

5. Givende

Det er svært givende å jobbe som ansvarlig redaktør i Masterbloggen. Du møter mange spennende og kompetente mennesker og alt du gjør er relevant for enhver som ønsker å jobbe med kommunikasjon eller formidling.

6. Relevant

Masterbloggen er ikke bare givende for egen del, selv om jeg er svært nysgjerrig på kunnskap. Masteroppgaver er forskning og alltid interessant for flere enn skribent og oppdragsgiver.

7. Strategisk arbeid

Som ansvarlig redaktør får du også være med på å bestemme retningen på Masterbloggen. Hva skal vi satse på? Hvordan skal vi nå målene våre? Hva vil vi være? Alt dette får du erfaring i.

Nå er det min tur til å gi stafettpinnen videre. Nå er det din tur! Masterbloggen tar i mot søknader til rollen som ansvarlig redaktør. Er du ildsjelen vi leter etter?

Søk her.