Simulas sommerskole i San Diego

Lesetid: 4 minutter

University of California, San Diego er et av verdens beste universiteter innen feltet bioengineering. Dette går i hovedsak ut på å løse problemer knyttet til biologi med matematiske metoder. Simulas sommerskole fokuserer på en spesifikk gren av dette, hjertets fysiologi.

Selv om mitt felt opprinnelig er matematikk/mekanikk har jeg fått stort utbytte av å jobbe med et annet felt innen naturvitenskapen. Beregningsorientert fysiologi er spennende fordi kunnskaper fra flere fagområder må kombineres for å oppnå resultater. Det er også inspirerende å vite at dette arbeidet kan være til hjelp for mange, og at det på sikt redder liv. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper utover god kjennskap til matematikk og differensialligninger, og jeg vil anbefale alle matematikkinteresserte studenter å søke neste år.

Avslutning av prosjektarbeid

Gjennom sommeren har vi jobbet i grupper med ulike prosjekter som skulle ferdiggjøres i løpet av uken vi var i USA. Den første dagen vi møttes til arbeid, ble status lagt frem fra hver enkelt gruppe. Alle hadde kommet godt i gang, men det var fortsatt mye å sette fingrene i.

Etter noen dager med arbeid skulle resultatene formidles gjennom en formell muntlig presentasjon. Dette er noe vi realister fra Blindern ikke er vandt med i det hele tatt. På Universitetet i Oslo kan en oppnå en Bachelorgrad uten å si et eneste ord. Presentasjonen gikk allikevel bra for samtlige grupper og alle fikk kurset bestått. For min del var dette en god erfaring å ta med seg videre mot masterstudier der flere av eksamenene avholdes muntlig. Prosjektet jeg jobbet med var forholdsvis ambisiøst og ble ikke helt ferdigstilt. Steffen, fra UC, Davis, og jeg får fortsette å jobbe med prosjektet ved Simula, noe jeg ser frem til.

Verdens beste vær

San Diego skuffet ikke. Med 20-25 grader og sol året rundt omtales været ofte som et av verdens beste. Byen har en flott havn med mange gamle treskip liggende ved kaia. Selve universitetscampuset ligger i La Jolla, litt nord for selve byen.

En flytur til San Diego tar tid, og med 9 timers tidsforskjell og en total reisetid på 15 timer var det nok mange som kjente seg litt slitne allerede ved ankomst. Selv hadde jeg et par dager før selve arbeidet startet å vende meg til dette, og til å bli kjent med områdene rundt universitetet.

Surfing og barbecue

Som nordmenn flest hadde vi en forestilling om hvordan California skulle være, og for min egen del stemte dette ganske godt. Etter fremføringene ble vi invitert på amerikansk barbecue med flere studenter og ansatte ved universitetet. Campus ligger ti minutter unna havet og flere av ettermiddagene dro vi ned hit. Lange, hvite sandstrender fulle av volleyballbaner og med lange bølger inn fra Stillehavet var dette som tatt ut fra en film. Vi måtte selvfølgelig også prøve oss på surfing. Det er vanskelig de første gangene og dette kan være frustrerende. Allikevel var gleden av å fange en bølge og en sjelden gang komme seg opp på brettet nok til å holde motivasjonen oppe.

Internasjonalt samarbeid

Simula har lenge samarbeidet med UC, San Diego og flere av forskerne ved Simula reiser jevnlig over for å holde dette samarbeidet ved like. På samme måte kommer flere ferdigutdannede fra UC, San Diego over til Simula for å jobbe i Norge. Et slikt samarbeid er gull verdt for forskningen ved begge institusjoner, men så langt har det stort sett dreid seg om ferdigutdannede forskere.

Simulas sommerskole er en utvidelse av dette samarbeidet og jeg har fått knyttet kontakt med studenter og forskere med samme faginteresse allerede før påbegynt mastergrad. En slik utvidelse kan på sikt oppmuntre studenter til å utveksle mellom Simula/Universitetet i Oslo og UC, San Diego. Dette er noe vi studenter har snakket litt om i løpet av oppholdet og flere av amerikanerne var åpne for å komme til Norge i en periode. Selv håper jeg en gang å kunne komme tilbake til San Diego. Om det blir som utvekslingsstudent eller bare som en ferietur vil tiden vise. Until then, you stay classy, San Diego!