Innovasjon handler om mennesker og nåtid

Lesetid: 2 minutter

Ofte er vi så opptatt av innovasjon som en oppgave at vi glemmer at det er mennesker som må gjøre prosessen, og at det er menneskene som er prosessen.

Innovasjon er ikke en oppgave, men en menneskedrevet prosess. Det er ikke bare hva som kommer ut, en tjeneste eller et produkt, men en felles klarhet som hjelper oss i riktig retning. Det som kommer ut på slutten av løpet er heller en konsekvens av innovasjonsprosessen.

Therese og jeg i World Wide Narrative startet høsten 2012 med podcastserien Samfunnsinnovatørene for å finne ut mer om samfunnsnyttig innovasjon i Norge. Hva finnes der ute og hvem er opptatt av det?

Felles klarhet

I denne podcastepisoden som jeg vil dele med dere snakker jeg med Hans E. Anonsen, Partner i Concern. Vi snakker om noe som er grunnleggende for all innovasjon, og det handler om å forstå hverandre i nåtid, eller øyeblikket, en opplevelse Hans kaller felles klarhet.

Last ned podcastepisoden her. 

Felles klarhet er en opplevelse som foregår i nåtid. Like ord kan ha forskjellig betydning for forskjellige mennesker. Felles klarhet handler om en opplevelse og følelese av at vi forstår hverandre bakom ordene. Tilsammen er alt dette kultur, og kulturen avgjør team og organisasjoners evne til å overleve på markedsplassen.

Hans og jeg har jobbet sammen i snart 2 år, og hver gang vi møtes har vi samtaler om hva vi egentlig driver med, og hvorfor gjør vi det. Hans jobber med organisasjonsutvikling og gjerne i løpet av en tid hvor en organisasjon må gjøre endringer. Reisen hans startet da DNC ble til DNB i 1990. Hva var det som skjedde da så mange høyt udannede og sjarmerende mennesker sammen greide å rive i stykker DNC slik at den måte omskapes til DNB gjennom en fusjon med en annen bank. Dette spørsmålet stilte han seg selv mens han var midt oppi hendelsen.

Hvorfor gjør vi dette?

Hvorfor gjør vi det vi gjøre til en hver tid, spør Hans stadig vekk. Dette snakker vi om i podcasten, og for meg så er det nesten en sirkulær samtale som på slutten fører oss tilbake til der vi starter: felles klarhet her og nå.

Hverdagen vår består ofte av mange aktiviteter som skal “gå opp”, inkludert møter som skal gjennomføres. I podcasten kommer vi også inn på hva som kjennetegner et godt møte og god møtekultur, så her er det mye å bli inspirert av for mange og enhver.

  • Fin podcast! Denne synes jeg er til ettertanke: “En innovasjonsprosess kjennetegnes ved at det skapes energi i rommet[…]Hvis du går ut fra et innovasjonsmøte og ikke har den feelingen kan du være helt sikker på at du ikke har vært i noe innovasjonsmøte”