Avstanden til besteforeldre avgjør om barnefamilier flytter

Lesetid: 3 minutter

Å ha familie i nærheten er av betydning for barnefamilier. Så mye at de flytter på seg. Det kan ha sammenheng med at besteforeldre hjelper til med barnepass og andre praktiske oppgaver.

Jeg fant i mine analyser at hvis mormor eller farmor bor langt unna, er det mange barnefamilier som ønsker å flytte på seg.

For den moderne kjernefamilien representerer besteforeldre en slags reservestyrke, som stiller opp i tilfeller når foreldrene trenger ekstra hjelp med barna.

Økt avstand, økt sannsynlighet for flytting

Analyser av registerdata om barnefamilier i Oslo viser at det å ha familie nærheten er viktig.

Har mor eller far minst én forelder i nærheten, som bor mindre enn 50 km unna, er det mindre sannsynlighet for at de flytter, sammenlignet med hvis de ikke har det. 50 km utgjør omtrent en times biltur i Oslo, en avstand som gjør det mulig å reise fram og tilbake til besteforeldre på én dag.

Trolig har avstanden til besteforeldre betydning for at barnefamilier flytter fordi man ønsker kontakt og hjelp mellom generasjonene. Det er viktig for travle barnefamilier å slippe å reise langt for å treffe familie.

Avstand til besteforeldre på mors side viktigst?

Tradisjonelt sett har det vært bestemødre, og ikke bestefedre, som har stått for mesteparten av omsorgen av barnebarn. Dette er i ferd med å endre seg, og bestefar stiller ofte opp like mye som bestemor. Men er det viktigere å bo nærme mormor og morfar enn farmor og farfar? Mine funn tyder ikke på dette.

I mine analyser av flyttesannsynlighet blant barnefamilier i Oslo fant jeg ingen forskjell når det gjelder mors versus fars avstand til egne foreldre for flyttesannsynlighet. Dette kan tyde på at det er like viktig å bo i nærheten av fars som mors foreldre.

Besteforeldre avlaster småbarnsforeldre

Stadig flere familier er to-inntektsfamilier, noe som gjør at behovet for barnepass og ulike former for avlastning i hverdagen kan være avgjørende for å få hverdagskabalen til å gå opp.

Foreldre med relativt små barn foretrekker å bo i nærheten av egne foreldre. At minst én besteforelder bor i innenfor en dagstur betyr at vedkommende kan ha jevnlig kontakt med familien og hjelpe til med daglige gjøremål, for eksempel henting i barnehagen.

I dag har nesten halvparten av barn i alderen 10 – 12 år alle fire besteforeldre i live, selv om gjennomsnittsalderen til førstegangsfødende har steget betraktelig de senere år. Lavere dødelighet og at man får færre barn, bidrar til at besteforeldre kan investere mer i hvert enkelt barnebarn.

Når barnefamilier flytter for å komme nærmere besteforeldre er det snakk om flytting som er motivert av et ønske om å gi eller få omsorg, framfor flytting på grunn av egne praktiske forhold, som jobb, lite plass og ønske om et nytt bostedsmiljø.

Investering i fremtiden

At generasjoner bosetter seg i nærheten av hverandre kan også være en investering i fremtiden. Besteforeldre kan hjelpe til med barna så lenge de er friske selv, og når de selv blir gamle og syke, kan barna og barnebarna hjelpe dem.

Familier som ikke har besteforeldre i live har lavere flyttesannsynlighet enn familier som har minst én gjenlevende forelder. Dette skyldes antageligvis at de har mindre som trekker dem i retning av bestemte steder.

Skaper også skiller

Enkelte barnefamilier har ikke mulighet til å få hjelp av besteforeldre, enten fordi besteforeldrene ikke ønsker, bor langt unna, ikke er i live, eller av andre grunner.

Dette bidrar til ulike forutsetninger for familier som ikke har mulighet til å få hjelp fra egne foreldre. Det kan ha betydning for småbarnsforeldres deltakelse i yrkeslivet og dermed deres økonomi. Det kan også ha betydning for barns muligheter for å delta i sosiale aktiviteter.