Se på meg

Lesetid: 4 minutter

Kvinner i pornografi blir kritisert for å være passive ofre og seksuelle objekter for mannlige aktive subjekter og tilskuere. Men hvem objektiverer hvem og hva?

Pornografi påstås tradisjonelt å være kvinnenedverdigende og diskriminerende gjennom at kvinnene fremstilles som maktesløse ofre og passive objekter. I følge kritikken er pornografifilmer myntet på en mannlig bruker, og bruken av pornografi kan føre til voldelig og utagerende oppførsel mot kvinner. Enkelte kritikere hevder at pornobruk i verste fall kan resultere i voldtekt.

Noen pornografimotstandere hevder at den mannlige seksualiteten er preget av dominans og makt. Disse feministene hevder at kvinner er ofre for den mannlige seksuelle mishandlingen, og har blant annet angrepet pornografi som den store synderen og pådriveren i denne oppfatningen og fremstillingen av kvinner.

Men denne kritikken er ikke rettferdiggjort, og dette er ikke den eneste måten det er mulig å oppleve kvinnefremstillingen i pornografi. Spesielt i møte med pornografiske filmer.

Pornografifilm = fiksjonsfilm

Pornografifilmer blir ofte beskyld for å inneholde handling som kun er en ubetydelig bærer for fremvisning av sexscener. Selve sexen fremstår som selvstendig og uavhengig fra handlingen. Dette innebærer dermed:

 • At filmens karakterer ikke gjennomgår noen form for utvikling
 • At eksplisitt hardcore-sex overgår en integrert form for handling

Men dersom vi ser på sexscenene som attraksjoner, på lik linje med f.eks. store eksplosjoner, actionscener eller slåsskamper, kan vi behandle tradisjonell heterofil mainstream pornografi som attraksjonsfilmer som fremviser noe spektakulært.

Pornografifilm kan vi dermed se på som attraksjonsfilmer der eksplisitt hardcoresex er filmens sterkeste sjangerkonvensjon. Fremvisningen av det spektakulære er avhengig av handlingen og kan derfor ikke kalles ubetydelig.

Heterofil mainstream pornografi kan i så fall kategoriseres som fiksjonsfilmer der det er et samspill mellom fremvisningen og handlingen.

Casestudie: Pirates (2005)

Piratkaptein Victor Stagnetti og hans styrmann Serena er på jakt etter et magisk inkasepter. Deres jakt fører til kidnappingen av Manuel Valenzuela, som er av direkte avstamning fra vokterne av det magiske septeret. Manuel er dermed i besittelse av blodet og den kraften Stagnetti trenger.

Manuels kone, Isabella Valenzuela, sammen med piratjeger-kaptein Edward Reynolds og hans kommandant Jules Steel, forfølger Stagnetti for å redde Manuel. Det hele ender med at Serena blir en del av Reynolds sitt mannskap, Stagnetti blir beseiret og Isabella og Manuel blir gjenforent.

Som handlingsreferatet viser er det ikke bare en klar handling tilskuer kan følge, men også en klassisk dramaturgi (handlingsoppbygning). Hvordan kan pornografifilmers handling og attraksjoner påvirke fremstillingen og opplevelsen av karakterene? Er det mulig å oppleve kvinnefremstillinger på en alternativ måte?

Hvem objektiverer hvem?

Det er viktig å kunne analysere og fortolke bilder og representasjoner for å forstå opplevelsen av budskapet. Dette gjør seg spesielt gjeldende i møte med film. Ved å analysere og fortolke kvinnefremstillinger i pornografi, og plassere disse i en kontekst, er det mulig å oppleve objektiveringen av kvinner som noe annet enn det den vanligvis blir kritisert for.

Skopofili er et psykoanalytisk begrep som betyr synsdrift. I møte med film fungerer kameraet som et usynlig øye for tilskuer som fremmer nytelsen av å iaktta, eller tilskuers skopofili. Men hvem objektiverer egentlig hvem?

Skopofili kan også være en nytelse av å selv bli iakttatt, og kan derfor forståes som nytelse av å gjøre seg selv om til et objekt som er ment for å bli sett på. Fokuset for oppmerksomhet i pornografi er på kvinner. Kvinnene blir objektet på grunn av dette fokuset, men opplevelsen av denne objektiveringen trenger ikke å være at den er kvinnenedverdigende og diskriminerende.

På grunn av kvinnekarakterenes skopofili, kan objektiveringen oppleves som at de inviterer til og nyter oppmerksomheten og objektiveringen. Ikke at de er ofre for et maskulint og nedverdigende blikk.

Passive ofre eller aktive heltinner?

I tradisjonell ikke-pornografisk film er det først og fremst menn som fremstilles som de aktive protagonistene. Kvinnene blir fremstilt som passive og gjerne hjelpeløse. Mannen er filmens aktive helt som redder kvinnen, filmens passive offer. Denne opplevelsen skapes blant annet av karakterutviklinger.

Fordi menn gjennomgår en aktiv karakterutvikling, f.eks. fra å være svak og feig til å bli sterk og modig, oppleves de som aktive. Kvinnen gjennomgår ikke samme utvikling, men fungerer som en motivasjon for mannens utvikling. Hun oppleves dermed som passiv.

Men i heterofil mainstream pornografi er det først og fremst kvinner som er filmens protagonist og heltinne.

Eksempelvis er det Isabella som tar initiativ til å redde Manuel fra hans grusomme skjebne, og det er Jules som innehar den egentlige rollen som kaptein for piratjegerne. Dette fører til at kvinnen kan oppleves som den aktive, og mannen som den passive. Det er kvinnen som gjennomgår den tradisjonelle karakterutviklingen, og det er dermed kvinnen som drar filmens handling videre.

Kjønnsrollene i pornografifilm kan derfor oppleves som byttet om. Denne opplevelsen oppstår i møte med kvinnen som objektet, og fokuset for oppmerksomheten.

Nedverdiget eller nedverdigende

På grunn av pornografifilmers fokus på kvinner, fremstilles det flere ulike sterke kvinneroller. Eksempelvis femmes fatales. Dette er sterke kvinnekarakterer som har en truende og kastrerende effekt.

Pornografiens femmes fatales er manipulerende og viljesterke. De fremstår som initiativtakere til sex, og anvender sin seksualitet til å oppnå det de vil. I møte med sterke kvinnelige karakterer oppleves de allerede passive mennene som nedverdiget av kvinnen. Denne opplevelsen oppstår fordi kvinnen fremstilles som et seksuelt objekt, og kvinnen kan på bakgrunn av dette oppleves som både aktiv og styrket.

Det påstås at det er menn som objektiverer kvinner. Men dersom kvinnen utnytter den objektiverte rollen hun blir tildelt, kan objektiveringen forståes som en styrke.

Gjennom å være seksuelt manipulative, kan kvinner bruke objektiveringen mot menn, og menn vil dermed falle offer for den objektiverte kvinnen. Menn kan prøve å beskytte seg mot kvinnen ved å objektivere henne, men de har ikke styrke eller makt til å motstå den objektiverte kvinnen.

Kvinner i pornografi kan derfor oppleves som nedverdigende for menn heller enn nedverdiget av menn.

Offerroller

Så hvem oppleves egentlig som offer i møte med pornografi? Menn kan oppleves som offer gjennom fremstillingen av dem som faktiske offer. Eksempelvis er det i pornografifilm menn som innehar den «klassiske» offerrollen kvinner blir tildelt i ikke-pornografisk film. Men også gjennom å være offer for kvinners nedverdigelse.

Det kan diskuteres om fremstillingen av kvinner som seksuelle objekt i pornografifilm paradoksalt nok kan hevdes å fri dem fra flere stereotypiske, passive offerroller som de blir tildelt i ikke-pornografiske filmer. Kjønnsrollene kan oppleves som byttet om i forhold til fremstillingen i klassisk Hollywood film.

Kvinner i pornografifilm kan altså oppleves som at de har kontroll over menn. Disse mennene kan oppleves som offer for det de selv har skapt kvinnen om til, nemlig et seksuelt objekt. Seksuelt objektiverte kvinner kan oppleves som aktive, sterke og nedverdigende.

 • Denne studien sier jo bare hva som er tilfellet i den ene (!) filmen som er analysert. Hva som er normen i bransjen, kan bare avdekkes ved hjelp av en breddestudie.

  • Tinki

   Hei!
   Beklager altfor sent svar!
   Ja, du har rett i dette! Grunnen til at jeg kun har sett på en film er at jeg mener at den representerer den heterofile mainstreamsjangeren. Problemstillingen min var om pornografiske spillefilmer alltid inneholder negative kvinnefremstillinger. For å svare på dette er det ikke nødvendig med mer enn en film. Normen i pornografibransjen krever et større forskningsarbeid enn en masteroppgave nettopp for å kunne utføre en breddestudie!

 • NorBronco

  “A few years ago, a team of researchers looked at the most popular porn films—the ones bought and rented most often. [1] From that group, they randomly picked 50 and analyzed them. Of the 304 scenes the movies contained, 88% contained physical violence. On top of that, 49% contained verbal aggression. In total, only one scene in 10 didn’t contain any aggression, and the typical scene averaged 12 physical or verbal attacks. One action-packed scene managed to fit in 128.

  Unlike violence in regular movies where someone gets punched, gets mad, and fights back, 95% of the victims of aggression in the porn scenes either were neutral or responded with pleasure. And while the targets were women 94% of the time, when a man was the victim, he was four times more likely than his female costars to be upset at his attacker.

  In other words, in porn, women are getting beat up and they’re smiling about it.”

  Kanskje du bør utvide researchen din til å inkludere mer enn én film?

  1. Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Chyng, S., and Liberman, R. (2010). Aggression and Sexual Behavior in Best Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update. Violence Against Women 16, 10: 1065–1085. – See more at: http://fightthenewdrug.org/porn-leads-to-violence/#sthash.mAteLnkZ.dpuf

  – See more at: http://fightthenewdrug.org/porn-leads-to-violence/#sthash.mAteLnkZ.dpuf

  • Bullfinch

   Noen som ser det ironiske i at fightthenewdrug.org ønsker å rekruttere meg med teksten “whats up fighter?”. Ut fra konteksten vet jeg at de ønsker å rekruttere folk til å engasjere seg i sin kamp mot pornografi, ikke gjennom fysisk vold, men gjennom å støtte deres sak.

   Når deres forskningsarbeid river verker fra hverandre og kartlegger tendenser i klipp uten helhet, gjør de et forskningsarbeid som “se på meg” helt klart tar avstand til. Sammenhengen (hele!) og konteksten er jo det viktige!

   Er det en liste over hva som er kategorisert som aggressiv oppførsel og voldsutøvelse i studien du henviser til? Er spanking vold? Er spytting aggressivt? Er banning aggressivt?

   Uansett henvender ikke “se på meg” seg til en diskusjon om tilstedeværelse av voldshandlinger i pornografi, men den totale opplevelsen av kvinnekarakterer i heterofil mainstream pornografi.

   • NorBronco

    “Klipp uten helhet”? 304 scener fra 50 filmer vs den
    éne filmen som her er representert? I tillegg, gå inn på en hvilken som helst pornoside, les en 18-20 titler på videoer og se om du finner noen beskrivelser der du føler yter respekt ovenfor kvinner. Kanskje noen begreper der du ville brukt om din egen kjære? Og hvilken ‘helhet’ er du ser i denne artikkelen? Én film blant de hundre tusenvis som har blitt laget?

    Hvilke forskningsarbeid er det som rives fra hverandre? Gå inn og les studien selv (den er tilgjengelig på nett) og du vil se at de har ikke revet studien fra hverandre, men sitert ordrett. Hvis du trenger mer materiale, slå deg løs:

    http://pornharmsresearch.com/2013/12/talking-points-pornography-and-criminal-behavior-and-attitudes-research/

    Du må bare føle deg fri til å henvise til materiale som underbygger påstandene dine ettersom som hvem helst kan bare kaste ut påstander om man føler for det.

    I tillegg er det flere og flere tidligere pornostjerner som har stått frem i senere tid og fortalt om hva som virkelig skjer bak kamera (det finnes flere opptak som ble kuttet ut av det endelige produktet også tilgjengelig). Både klippene og kvinnene som står frem forteller om misbruk, både fysisk og verbalt, mot dem.

    Jenna Jameson sa: “Most girls get their first experience in gonzo films – in which they’re taken to a crappy studio apartment in Mission Hills and penetrated in every hole possible by some abusive asshole who thinks her name is Bitch.”

    Corina Taylor forteller: “When I arrived to the set I expected to do a vaginal girl boy scene. But during the scene with a male porn star, he forced himself anally into me and would not stop. I yelled at him to stop and screamed ‘No’ over and over but he would not stop. The pain became too much and I was in shock and my body went limp.”

    Er dette ok behandling av kvinner så lenge det står i en sammenheng eller kontekst? Er det ok så lenge det ikke fremstår slik i det endelige produktet? Hva kaller man sex med en person som ber deg stoppe i dagens samfunn forresten?

    Du prøver å sette spanking, spytting og banning sammen på én liste fordi du vet at lett spanking eller banning ikke nødvendigvis er aggressivt, og dermed kan man ikke si noe om hva som er aggressiv oppførsel. Banning kan for så vidt være aggressivt når man bruker nedverdigene begrep om en kvinne (bitch, whore etc) og hadde jeg blitt spyttet på hadde jeg nok ikke tolket det som vennlighet. Nei, jeg har ikke en komplett liste, men jeg tror (og håper) en hver oppegående person klarer å se aggressiv oppførsel, voldelig og verbalt misbruk (samt voldtekt eller hva som i hvert fall kan tolkes slik) når det blir presentert for dem.

    Og jeg snakker og om den totale opplevelsen av kvinnekarakteren i heterofil mainstream pornografi. Det var derfor jeg refererte til en studie som tok for seg et langt større utvalg av de mest populære mainstream pornofilmene til forskjell fra denne studiens éne.

    • Bullfinch

     Jeg skal uttrykke meg litt tydeligere:
     i artikkelen fra fightthenewdrug er det snakk om å isolere
     sex-scener og telle antall tilfeller av aggressiv oppførsel i disse.
     En gjennomsnittlig spillefilm inneholder 45 – 60 scener. Hvis vi
     antar at en feature-pornografifilm inneholder 40 scener (med og uten
     sex) vil 50 filmer inneholde totalt 2000 scener. Det er med andre ord
     flere scener som ikke tas med enn det er som kartlegges og fokuset er
     å registrere forekomst av aggressjon.

     Om samme undersøkelse hadde blitt
     gjort på ikke-pornografisk film med aldersgrense 18 år, og
     attraksjons-scenene hadde blitt trukket ut og kartlagt på samme vis,
     er jeg sikker på at tallene ville vist en høyere forekomst av
     aggressiv oppførsel.

     Begge disse eksemplene er smale blikk
     på brede områder. Og fordi analyseobjektene er tatt ut av sin
     filmatiske kontekst, er det problematisk å analysere dem (derav: hva
     er egentlig aggressiv oppførsel).

     «se på meg» er skrevet av en
     filmstudent, og er et kvalitativt forskningsarbeid. Jeg tar det
     derfor som gitt at oppgavens hovedfokus sirkulerer mellom
     analyseobjektets start og slutt. Det er gjort grundig arbeid i
     kartlegging av sjanger og «pirates» er valgt ut som «case» for et
     dybdestudie, på bakgrunn av de sterke sjangerkonvensjonene den
     inneholder, som kan sies å være representativ for heterofil
     mainstream feature pornografi.

     Punkter jeg finner spesielt
     interessante med Ustads master er:

     -Hvis man analyserer pornografifilm
     med utgangspunkt i kognitiv og feministisk filmteori (som begge har
     lang tradisjon innen filmanalyse) kan de tradisjonelle kjønnsrollene
     fra Hollywood- og maistreamfilm (ikke-pornografisk) oppleves som
     snudd.

     -Analysen beskriver tre
     forskjellige typer kvinnekarakterer på en måte som gjør dem lett
     gjennkjennelig og anvendbar også på andre filmer av samme slag.

     -Diskusjonen rundt pornografifilm
     som fiksjon og som spillefilm

     Oppgaven inneholder kanskje ikke bredde
     i form av antall filmer, men den inneholder helt klart bredde som er
     innom sjanger, konvensjoner, ikonografi, kritikk mot pornografi,
     anvendelse av skopofilibegrepet, star studies mm. Det nevnes også
     flere eksempler på filmer, både pornografiske og
     ikke-pornografiske.

     Alt i alt opplever jeg den som mer
     systematisk og som et godt motstykke til den mer vanlige kvantitative
     undersøkelsen som forsøker å beskrive tendenser innenfor
     pornografi.

     Uansett er oppgavens problemstilling å
     utfordre en påstand om at pornografi alltid
     må oppleves som nedverdigende for kvinner, og der er konklusjonen
     nei. Derimot kan det oppleves som at mannen er offer for
     nedverdigelse, som kanskje kommer som noe overraskende.

     Når jeg bruker ordet kvinnekarakter
     forholder jeg meg til den fremviste karakteren i en gitt film, og
     helheten jeg snakker om er filmen fra start til slutt ettersom dette
     er et filmvitenskapelig studie.

     Når du snakker om kvinnekarakteren
     inkluderer du industrien, skuespilleren og privatpersonen.

     Du har helt rett i at voldtekt er en
     forbrytelse, det samme med utnyttelse av mennesker. Dette er helt
     klart noe samfunnet burde slå hardt ned på!

     Som du også påpeker kan jeg finne
     studier som underbygger det jeg sier, men jeg har lite interesse i å
     starte en referansekrig. Jeg kommer først å fremst til å basere
     meg på min tolkning av «se på meg» (oppgaven, ikke artikkelen)
     ettersom formålet med forum er å diskutere det man har lest…

  • Tinki

   Hei!
   Beklager altfor sent svar! Ja, jeg kunne inkludert flere filmer i oppgaven min! Jeg valgte å ikke gjøre dette, fordi jeg mente at filmen representerer den heterofile mainstream sjangeren, og jeg ville ta i bruk næranalyser så det blir et spørsmål om plass. Videre var problemstillingen min om pornografisk film ALLTID inneholder negative kvinnefremstillinger, og for å svare på dette er det nok med en film.