Anoreksi-inspirasjon på nett

Lesetid: 4 minutter

Bilder av krageben, ribben, hofteben og mellomrom mellom lårene florerer i sosiale medier, gjerne med hashtaggene #thinspiration og #proana. Hva innebærer det å aktivt besøke Pro-Ana-sider?

Å være Pro-Ana

Den omstridte Pro-Ana-bevegelsen er en online subkultur som deler bilder av anorektiske kropper, tips og råd om hvordan man sulter seg og hvordan man skjuler fastingen for venner, familie og leger.

Ved å presentere grafisk materiale, diskusjoner om kaloriinntak og fastekonkurranser, oppmuntrer, støtter og motiverer medlemmene hverandre til å fortsette sin innsats med anoreksi og bulimi. Noen søker likesinnede, andre søker og deler råd om hvordan spiseforstyrrelsene kan opprettholdes, mens de fleste søker støtte og vennskap, et sted hvor de ikke dømmes for sin mentale lidelse.

Intensjonen med dette prosjektet var å undersøke hvordan Pro-Ana-medlemskapet oppleves, og hvordan medlemmene opplever trusler fra utenforstående som familie, venner og såkalt falske anorektikere (personer som kun søker en rask og effektiv slankekur), samt regulering fra tjenesteleverandører.

Oppgaven avdekker at å være Pro-Ana både innebærer å håndtere en anorektisk identitet i et fellesskap med likesinnede og en isolert identitet som frykter å bli tvunget i behandling av sine nærmeste. Medlemmene opplever den grenseløse støtten fra likesinnede som primærmotivasjonen for å bruke disse sidene og er derfor samlet mot de som truer sikkerheten til dette fellesskapet.

Pro-Ana er en kompleks subkultur hvor brukerne har brukt mye tid på å opprette disse sidene og deres innhold. Forsvinner sidene og inspirasjonen deres, som flere brukere nevner at de er avhengige av, vil de finne nye måter å spre dette budskapet på og nye måter for å oppnå støtte.

Stengte sider

Til tross for at tjenesteleverandører som Yahoo!, Tumblr, Pinterest og Instagram har forsøkt å forby og blokkere Pro-Ana-innhold er det fortsatt flust av Pro-Ana-inspirasjon og råd å få tak i på nettet. Forsøk på innholdsregulering  har ført til at Pro-Ana-innhold spres til nye plattformer med strengere inngangskriterier. De største Pro-Ana-sidene er derfor godt skjult for utenforstående som tjenesteleverandører, bekymrende familiemedlemmer og «falske anorektikere.» Å få tilgang til disse sidene og komme i kontakt med medlemmene ble derfor en lang og utfordrende prosess.

Sensitiv tematikk

Grunnet etiske og metodiske utfordringer ved å undersøke et sensitivt tema med sårbare unge har brukere av denne type nettinnhold tidligere kun blitt minimalt undersøkt. De største utfordringene lå i å få tilgang til de stengte gruppene og å deretter kunne love medlemmene 100% anonymitet. Å opprettholde personvern og forsikre meg om at ingen personlig informasjon ble gitt (som planer om å sulte, skade seg selv, eller i verste fall begå selvmord) skapte en lang og til tider nervepirrende prosess for å få prosjektet godkjent.

Yahoo!, Tumblr, Pinterest og Instagram har forsøkt å forby og blokkere Pro-Ana-innhold. Foto: Laia Abril (www.laiaabril.com)

Yahoo!, Tumblr, Pinterest og Instagram har forsøkt å forby og blokkere Pro-Ana-innhold. Foto: Laia Abril (www.laiaabril.com)

Løsningen på en rekke etiske utfordringer ved denne type forskning ble utviklingen av en metode som både møtte de forskningsetiske retningslinjer fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), og som også ga meg tilgang til to av de største, skjulte Pro-Ana-nettverkene.

Metodikken innebar  en undersøkelse via UiOs nettskjema som garanterte full anonymitet og er godkjent av Datatilsynet. Jeg fikk godkjent innlogging i de to største Pro-Ana-forumene av medlemmene selv hvor jeg nådde 27 medlemmer med 13 ulike nasjonaliteter i alderen 18 til 27 år.

Pro-Ana vs. «Wannarexics»

En ekte Pro-Ana forklares av medlemmene som en ekte anorektiker som er klar over sin diagnose og som søker støtte og samhold fra likesinnede i lukkede nettforum hvor de kan delta i diskusjoner om sykdommen. En falsk anorektiker, omtalt som «Wannarexic» av Pro-Ana-medlemmene, forklares som en som kun søker en rask og effektiv slankekur på nettet og som finner Pro-Ana-bevegelsen attraktiv.

Tilgang til nettforumene viste at diskusjonene som fant sted omhandlet tips, triks og råd til hvordan opprettholde sykdommen. Ros ble gitt ved bl.a hårtap og sterkere hårvekst på kroppen da dette var tegn på progresjon i anoreksien.

Imidlertid var det få bilder og sitat i nettforumene. Synligheten av innhold som dette øker trusler for å blokkere innholdet ettersom det skaper sterke reaksjoner utenfra og de ekte Pro-Ana-medlemmene jobber derfor iherdig for å holde nettforumene sine skjult, med strenge medlemskrav.

At Wannarexics utestenges forklares både som forsøk på å beskytte individer som ikke er ordentlig syke og som tiltak for å bevare sitt eget nettverk med samhold og støtte uten fare for at sidene stenges eller at venner og familie finner ut av at de oppholder seg på slike sider.

De ekte Pro-Ana-medlemmene forklarer den økte synlighten i de nye sosiale medieplattformene som et resultat av at Wannarexics ikke har tilgang til de ekte Pro-Ana-forumene og derfor tyr til de åpne plattformene for å dele inspirasjon.

Deling av bilder av anorektiske kropper og sitater som «A moment on your lips, forever on your hips» er idag mest synlig på åpne plattformer som Tumblr og Instagram og er i tillegg til inspirasjon ment som en påminnelse om å ikke spise. Wannarexics oppfattes derfor som truende for de ekte Pro-Ana-medlemmene ettersom deres aktivitet på sidene i form av deling av bilder og sitater øker synligheten av innholdet.

Avhengighetsdannende inspirasjon

Flere medlemmer oppgir at Pro-Ana-innhold spres fordi inspirasjonen nærmest er avhengighetsdannende og fordi grafisk materiale som minner om ikke å spise fungerer. Ingen av medlemmene kunne se for seg at dette innholdet ville forsvinne helt fra nettet, forklart ytterligere fra ett medlem her:  “As anorexics become more and more prevalent and people crave more and more attention, the two will naturally entwine” (Kvinne, 18, Storbritannia).

  • Chris

    Viktig tema som fort blir glemt i alt treningshysteriet som er i media i dag. Det som er positivt i Norge er alt fokuset som er på styrketrening hvor det kreves at man spiser mye mat.

    Off topic!; Maria Helena Gustafsson er virkelig vakker. 🙂