Hvordan påvirker sosiale medier ledelse?

Lesetid: 2 minutter

To av tre norske bedrifter har bestemt at de skal bruke sosiale medier. Hva betyr denne introduksjonen av sosiale medier for ledere? Hvordan påvirker det deres kommunikasjon?

Leadership is about relationships, and as social technologies are changing relationships, leadership also needs to change. (Li, 2010, p 163)

Med stadig flere nordmenn i sosiale medier, ser vi en endring i kommunikasjonsmønstre. Hvordan påvirkes norske ledere av denne endringen? Dette er spørsmålet jeg stiller i min mastersteroppgave; ”The role of socail media in the communcation of leaders”.

Jeg startet en diskusjon om sosiale medier og ledelse på LinkedIn. Og fikk kontakt med flere norske intervjuobjekter. Etter ti innledende intervjuer ble påvirkningen fra sosiale medier kategorisert i fem punkter.

Kategoriene danner et begrepsapparat for å kunne diskutere hvordan ledere påvirkes av sosiale media. Gjennom dydeintervjuer med fire ledere som bruker sosiale medier og med en kommunikasjonsrådgiver, fant jeg en rekke fellestrekk. En forenkling av de viktigste gir følgende liste:

  1. Ledere må være villige til å dele mer informasjon
  2. Ledere må være villige til å dele informasjonen med flere
  3. Ledere må dele mer privat informasjon
  4. Lederes makt i organisasjonen er forholdsvis uendret
  5. Lederes kontroll over informasjonsflyten er mindre

Ved å kombinere disse funnene med teori innen kommunikasjon og ledelse ble figuren under produsert:

I tråd med åpenheten og gjennomsiktigheten som rår i sosiale medier, ble oppgaven gjort tilgjengelig for et større publikum. Med god designhjelp ble en grafisk presentasjon av oppgaven fremstilt. Motivert av siden hanspetter.info ble presentasjonen deretter lagt ut på Facebook 4.januar 2012. Ved hjelp av venner og bekjente, samt et par Facebook-reklamer, har siden nå nesten 200 ”likes”. Videre er Twitter, Facebook, LinkedIn og e-post bruk for å få tilbakemeldinger fra norske ledere som bruker sosiale media. Det er inspirerende at de viser stor åpenhet, og dermed støtter noen av funnene i masteroppgaven.

Se presentasjonen av oppgaven på Facebook. Dersom du ikke er på Facebook, er presentasjonen også tilgjengelig på Slideshare.