Grafikk i britiske aviser

Lesetid: 4 minutter

Å lese en avis som ikke har bilder eller grafikk, virker i dag kjedelig og trist. Grafikk gjør det mer spennende, og gir flere innganger til en avistekst.

Grafikk som visuell fortellerteknikk har en lang tradisjon i britiske aviser. Den første informative grafikken sto på trykk i The Times i 1806. Siden den gang har det skjedd mye. Det vi i dag kaller for grafikk i aviser og nyhetsmagasiner har sin opprinnelse på 1960-tallet, da britiske redaktører fikk et bevisst forhold til design og ønsket en mer planlagt avis. Typografi og layout ble nøkkelen til å presentere det journalistiske arbeidet på en tilgjengelig og appetittlig måte.

Maren Volsdal Skirbekk

Maren Volsdal Skirbekk

Grafikk

Grafikk i aviser og nyhetsmagasiner blir ofte betegnet som informasjonsgrafikk, avisgrafikk eller nyhetsgrafikk.

 • Grafikk er visuelle objekter som grafer, diagrammer, forklarende grafikk, kart, tabeller, lister, cut-aways, matriser og tidslinjer brukt for å fortelle eller bygge opp under en historie.
 • Grafikk kan deles i tre hovedkategorier: statistisk grafikk, illustrerende grafikk og kombinert grafikk.

Med statistisk grafikk menes grafikk som presenterer statistiske data visuelt. Dette kan for eksempel være stolpe-, kake-, punkt- og linjediagram. Illustrerende grafikk brukes om grafikk som har til hensikt å tydeliggjøre eller forklare. Eksempler kan være grafikk som forklarer en hendelse eller prosess, lokaliserer en hendelse eller artikulerer for å få leserens oppmerksomhet. Kombinert grafikk er grafikk som kombinerer elementer fra statistisk og illustrerende grafikk.

Utvalgte aviser

All grafikk i de fem britiske avisene og de to britiske nyhetsmagasinene ble registrert i perioden 11. – 22. juli 2011 i henhold til ett sett kriterier som definerte type grafikk, funksjon og artikkelinnhold. Basert på de registrerte dataene ble et foretatt en analyse. Utvalget aviser og nyhetsmagasiner er ikke komplett, men et presentabelt utvalg av det som finnes av britiske aviser og nyhetsmagasiner i dag.

Utvalget aviser og magasiner er begrenset til Storbritannia for gjøre de registrerte dataene mer sammenlignbare og påpeke trender i britiske aviser og nyhetsmagasiner.

 • Aviser: The Daily Telegraph, The Financial Times, The Guardian, The Independent og The Times.
 • Nyhetsmagasiner: The New Statesman og The Economist.

De fem avisene som ble undersøkt tilhører kategorien fullformats aviser, med daglige utgivelser og større faglig tyngde enn tabloid aviser. Nyhetsmagasinene har i likhet med avisene stor faglig tyngde, men utgis ukentlig på en bedre papirkvalitet.

Generelle observasjoner

 • Alle avisene og nyhetsmagasinene, med unntak av en utgave, brukte mer enn en grafikk per utgave for å presentere data.
 • I snitt ble det registrer 11,94 grafikk per utgave i avisene.
 • I snitt registret 7,25 grafikk per utgave i nyhetsmagasinene.

Grafikk brukes ofte i britiske aviser og nyhetsmagasiner. Visuell presentasjon av data i form av grafikk forkommer hyppigere i britiske avisen enn i britiske nyhetsmagasiner.

Statistisk grafikk dominerer

Statistisk grafikk dominerer i britiske aviser og nyhetsmagasiner. Kombinert grafikk forekommer oftere enn illustrerende grafikk.

Fordeling av presentasjonsmodeller

Fordeling av presentasjonsmodeller

 • 56 prosent av den registrerte grafikken var statistisk grafikk.
 • 16 prosent den registrerte grafikken var illustrerende grafikk.
 • 28 prosent av den registrerte grafikken var kombinert grafikk.

Ser man på isolert på avisene, dominerer statistisk grafikk med 54 prosent. Den nest største gruppen er kombinert grafikk med 29 prosent, mens illustrerende grafikk er 17 prosent.

I perioden grafikken ble registrert var 96 prosent av grafikken i nyhetsmagasinene statistisk og fire prosent kombinert grafikk. Illustrerende grafikk ble ikke registrert.

Statistisk grafikk ble hyppigst presentert i modeller som kan presentere mer enn et sett med data og legger til rette for at leseren kan sammenligne data i modeller som linjediagram, tabell og søylediagram.

Illustrerende grafikk forekom oftest som artikulerende grafikk, og var i mange av tilfellende representert ved en illustrasjon kombinert med en statistisk data. Artikulerende grafikk er den minst tidkrevende av presentasjonsmodellene for illustrerende grafikk å produsere og forekommer trolig derfor hyppigst i britiske aviser og nyhetsmagasiner. Forklarende grafikk er imidlertid ofte tidkrevende og produsere og krever mye research i forkant, forekommer derfor sjeldent.

Leseren får mer kontekst

Statistisk grafikk

Statistisk grafikk. Faksimile The New Statesman

Av de registrerte sakene i perioden 11.–22. juli 2011 var det tre saker som utmerket seg med mye bruk av grafikk. Dette la grunnlaget for tre casestudier, der relasjonen mellom innhold og valg av presentasjonsmodell for grafikk ble utforsket. De tre sakene var:

 • Den økonomiske krisen i verden
 • Murdochs hackingskandale, News of the World
 • Sykkelløpet Tour de France

I de fleste tilfellene der grafikk var bruk i forbindelse med saker om den økonomiske krisen i verden og andre saker som omhandlet økonomi forekom statistisk grafikk hyppigst, dette ga leseren mulighet til å se den økonomiske utviklingen og sammenligne data.

Artiklene om Murdochs hackingskandale, News of the World omhandler komplekse relasjoner mellom personer og eller bedrifter, her forekommer illustrerende grafikk oftest. Illustrerende grafikk har til hensikt å forklare relasjoner og gi en dypere forståelse av historien for leseren.

Sportsarrangementer som sykkelløpet Tour de France er ofte representert med både statistisk og illustrerende grafikk i samme sak som for eksempel kart og grafer for løypeprofil. Grafikken er ofte planlagt for en serie artikler, og har et etablert visuelt språk som er gjenkjennelig for leseren fra dag til dag.

Grafikk i dag

Resultatene viser at grafikk ofte forkommer i både aviser og nyhetsmagasiner i Storbritannia i dag. Avisene ser ut til å bruke mer grafikk enn nyhetsmagasinene. Statistiske grafikk dominere i både aviser og nyhetsmagasiner og mye tyder på tanken bak bruken av grafikk er tilnærmet lik i begge medier.

Grafikken har også funnet veien inn i andre medier enn avis og nyhetsmagasiner. Et eksempel er David McCandless’ bok Information is Beautiful (2009) som er en bestselger både blant designere og bredere publikum. Boka viser en serie av nyttig og unyttig grafikk i en leken tone. McCandless’ grafikk dukker også ofte opp i avisen The Guardian på trykk og på nett.

Motebransjen har også fått øynene opp for grafikk. Motekjeder og merker som Top Shop og Moods of Norway bruker ofte grafiske metaforer i sine kolleksjoner. Motebladene har også fått øynene opp for grafikk, et eksempel er italienske Marie Claires septemberutgave, som har en serie artikler om informasjonsgrafikk og designere som lager denne typen grafikk.

Les mer i Marens masteroppgave her: The current state of graphics in british newspapers and newsmagazines