Superbrukere avgjørende for bedrifters suksess

Lesetid: 3 minutter

Nettverksøkonomi er for mange synonymt med internett. I korte trekk er nettverksøkonomi digital økonomi. Hvilke faktorer er det som er avgjørende for bedrifters suksess på nett? Det er ikke veldokumentert i den eksisterende litteratur om nettverksøkonomi. I min masteroppgave finner jeg at rollen superbrukere spiller kan være avgjørende.

Superbrukere er personer som er veldig aktive i samfunnet, i nyerer tider særlig nettsamfunnet, rundt et produkt eller en bedrift. De har som regel mange som følger dem i sosiale medier. Eksempler er engasjert bloggere og journalister som skriver om nye produkter og trender i livstil, mote og teknologi.

Nettverksøkonomi

Jeg startet forskningen til min masteroppgave med mål om å studere betydningen av nettverksøkonomi for bedrifter. I en nettverksøkonomi blir verdi skapt og delt av alle medlemmer av nettverket i stedet for kun bedrifter. Internett gjør nettverksøkonomien mulig i den grad vi opplever idag.

Min motivasjon kom fra å ha vært i kontakt med nettsamfunn i arbeidslivet. Jeg har jobbet for et norske selskap som jobber med åpen kildekode-programvare. Kildekoden vi produserte der ble brukt av et betydelig antall mennesker, som ofte kritiserte selskapet på diverse nettforum. På den tiden tenkte jeg ikke på betydningen av denne gruppen av mennesker, og tenkte at de var personer som ikke hadde interesse for våre produkter. Men etterhvert begynte jeg å forstå at dette nettsamfunnet spilte en viktig rolle i mange av beslutningene til selskapet. Jeg skjønte også at de utgjorde en stor del av kundemassen og var sluttbrukere av våre produkter. Deres kritikk har faktisk hjulpet oss
å utvikle bedre produkter.

Masteroppgaven min er eksplorativ forskning med casestudie om betydningen av nettverksøkonomi for bedrifter. I oppgaven har jeg analysert metoder for å vurdere verdien av et nettverk for medlemmene av nettverket og for virksomheten selv. Casestudien handler om bedriften Opera Software, hvor jeg hadde en 10 uker praksisperiode i tilknytning til mine masterstudier.

Nettverksverdi

Fra den akademiske litteraturen identifiserte jeg de viktigste faktorene i nettverksøkonomi og hvordan de påvirker bedrifter. Ett viktig konsept er nettverksverdi, som brukes til å vurdere og sammenligne nettverk. Nettverksverdien er et teoretisk mål på hvor verdifullt et nettverk er for sine brukere. Verdien er ikke brukt i praksis, men den kan brukes som en referanse når man sammenligner lignende nettverk.

Det finnes flere formler for beregning av nettverksverdi: Sarnoffs lov (1940), Metcalfe lov (1993), Reeds lov (1999), Beckstroms lov (2009), Noriaki Yoshikai (2009). Alle disse formlene er basert på størrelsen av nettverket, med unntak av Beckstroms lov som tar hensyn til nytte og kostnader ved transaksjoner mellom brukerne i nettverket.

Opera Software

Jeg anvente teorien i praksis i en casestudie, hvor jeg analyserte betydningen av nettverksøkonomi for Opera Software. Selskapet har et godt eksempel på et nettsamfunn som heter My Opera, som de bruker til å bygge og beholde sin brukermasse. My Opera er et nettsamfunn hvor medlemmene kan kommunisere med sine venner, dele bilder, skrive blogger og delta i grupper og diskusjonsforum. Det brukes av rundt 6 millioner mennesker, og det er sammenlignbart med store sosiale nettverk som Facebook og My Space, men på i mindre skala og med et annet formål.

Etter å ha samlet inn og analysert data om dette samfunnet, innså jeg at teorien for nettverksverdi i den akademiske litteraturen manglet flere faktorer:

  • effekten av superbrukere
  • involvering av selskapet
  • åpenhet i selskapet

Disse faktorene veier tungt i Opera Software sitt nettverk. Jeg fant at My Opera er tilsynelatende mer verdifullt enn det beregningene med eksisterende formler for nettverksanalyse viser. Basert på min analyse så fant jeg altså at den viktigste faktoren som mangler er den rollen superbrukere spiller for suksess.

Involver superbrukere

Superbrukere er med på å spre ordet uten å bli betalt av selskapet, og de kan i så måte ses på som en del av markedsføringen. Videre er superbrukere viktig fordi de på en indirekte måte også bidrar til å gjøre produktet bedre; de kan ha en sterk mening og selskapene kan lytte til hva de sier. I mitt tilfelle med studie av Opera Software fant jeg også at superbrukere skaper “add-ons” som forbedre produktet.

Superbrukeres rolle bør studeres ytterligere for å bedre forstå betydningen av nettverksøkonomi for bedrifter. I oppgaven min foreslår jeg et rammeverk som kan brukes av andre virksomheter for å bedre forstå sitt nettverk og vurdere nettverkets verdi, for å kunne forbedre virksomheten ytterligere.

  • Masterbloggen fungerer på sitt ypperste når masteroppgaver blir formidlet slik at menigmenn- og kvinner får en forståelse av hva oppgaven dreier seg om. Du fikk meg til og med til å gå inn på formellenkene, og da har du _truffet_ 🙂 Håper du får distribuert forslaget til rammeverk du fremmer i oppgaven din.

  • Om en superbrukare ær knutet til ett (IT) system, feks får en lønn gjennom et systems ‘godhet’ og vidareutvikling: Kan en superbrukare foreslå forandring som a) kræver nedbygging av det system han/hun får sin lønn av; og b) oppbygging av et annet system?

  • Interessant. Vil du si at dette i hovedsak gjelder for teknologibedrifter eller også andre type bedrifter?

  • Takk Vibeke. 🙂

  • @Lars: Det er mulig. F.eks. det var en kar som var superbruker når jeg jobbet hos en åpen-kilde bedrift. Bedriften min ville omskrive den eksisterende koden fra php4 (på grunn av begrensninger) og overveide hvilket språk som skal brukes (php5, ruby osv.). Superbrukeren begynte å omskrive koden i php5 og bedriften min brukte den som en base for vårt nye produkt, og ansatte senere superbrukeren som utvikler.

  • @Line: Det gjelder også for andre bedrifter som f.eks. Zappos.com som selger sko på internett (http://en.wikipedia.org/wiki/Zappos). Det er jungeltelegrafen (“word of mouth”) og bloggere (superbrukere) som har hjulpet bedriften å vokse.