Forebygging av seksualisert vold i krig

Lesetid: 2 minutter

Anette Bringedal Houge skriver i sin masteroppgave om overgriperne, de som uttøver seksualisert vold i krig. Hun har analysert seksuelle overgrep begått i krigen i Bosnia Hercegovina.

Vi må forstå overgrepet og overgriperen for å kunne forebygge seksualisert vold, er Houges utgangspunkt. Dette er et nyskapende bidrag. Den dominerende fortellingen vi hører er den om kvinner og barn som ofre i krig og menn som overgripere.  Samtidig har det blitt vanligere med et  mer nyansert bilde av hvem ofrene for seksualisert vold er.

Flere hevder at kvinner ikke bare er ofre i krig og at offerrollen kan bli statisk og lite løsningsorientert for kvinner.  Andre mener at å trekke frem at noen kvinner også er overgripere i krig virker fullstendig meningsløst.  Argumentet er blant annet at overgrepene kvinner har begått i krig ikke kan måle seg i omfang og karakter med de som begås av menn.

Houge tematiserer i sin oppgave menn som ofre for overgrep og hun mener sammenligning av overgrep er vanskelig fordi den overlevendes subjektive erfaring, opplevelse og mulighet til å håndtere og leve videre med overgrepserfaringen ikke er så lett sammenlignbar.

Houge spør:

  • Hvem kan si at et seksuelt overgrep mot en kvinne er verre enn et seksuelt overgrep begått mot en mann, utover det at omfanget er større?
  • Hva med tabuiseringen av menns seksualiserte overgrepserfaringer fra krig?

Også menn blir ofre, og de er usynliggjorte i samfunnet, slik det blant annet vises i dokumentaren Gender against men.

Noen konkrete eksempler på arbeid med gutter og menn for å få til et samarbeid for likestilling og realisering av kvinners rettigheter finner vi blant annet hos den humanitære organisasjonen CARE, som arbeider for å engasjere menn for likestilling.

Fortsatt er det likevel offerfokuset som dominerer i tiltakene mot seksualisert vold i krig – med mindre fokus på preventivt arbeid.

Houges konklusjon er at identitetene og idealene til  overgriperne er sosialt konstruerte og dermed mulige å endre. Når vi forstår overgriperen kan vi utvikle metoder for å forhindre overgrep.  I en praktisk tilnærming til forebygging av seksualisert vold i krig fremstår slik kunnskap som uunnværlig.

Dette var populærversjonen. Les Houges innlegg her.

Foto: The advocacy project/Flickr