Hvorfor og hvordan bry oss om vann?

Lesetid: 5 minutter

Vann er en livsnødvendighet og mer. Vann er kilde til velferd og vekst, men også til konflikter mellom mennesker og land. Det er veldig mange sider ved livet og samfunnet vann faktisk rører ved. Dette er en blogpost i anledning at det i dag er Blog Action Day 2010 og temaet er vann og tilgang på rent vann.

“Water is a global issue, deserving a global conversation.” På Blog Action Day’s blog er det mange harde fakta å lese, blant annet:

– Nesten 1 milliard av jordas befolkning mangler tilgang til rent drikkevann
– Det dør 40 000 barn hver dag, blant annet på grunn av dårlig vannkvalitet
– Mange steder brukes elver som søppelbøtter
– Kvinner og barn er de som rammes hardes av fattigdom og vannmangel
– Rent vann er nødvendig for skolegang. Barn bruker flere steder i verden flere timer om dagen på å hente vann som hindrer dem i å gå på skole.

Landbruket er den absolutt største forbrukeren av vann. 70 % av jordas vannressurser brukes på landbruk, 22 % på industri og bare 8 % på husholdning.

I Norge kan man vel si at vi tar tilgangen på rent vann stort sett for gitt, mens det for mennesker i mange land faktisk er et spørsmål om liv eller død.

“You ain’t gonna miss your water until your well runs dry” – Bob Marley

Er det litt sånn, tro? At man må føle noe på kroppen for å kunne vite hvordan det virkelig kjennes? Innimellom opplever vi tørkesomre, men generelt kan vi si at vi har nok vann her i Norge. Vi har vannrike elver og er få mennesker i forhold til størrelsen på landet. Enkelte områder i verden derimot er i dag blitt så overbefolkede at vannforsyningene på langt nær strekker til.
I områder som opplever vannknapphet vil noen ha økonomiske ressurser, evner og muligheter til å komme seg bort fra vannproblemene. Men, de fleste innbyggere oftest de fattige, har ikke det.

Dette betyr ikke at vi ikke har utfordringer knyttet til vann også her hjemme. Det kommer jeg tilbake til litt senere i denne blogposten.

Hva er ditt vannfotavtrykk?

Vann er mer enn det som komme ut av krana. Noe som vi ikke så ofte tenker over er at en kopp kaffe er mer enn selve kaffevannet, og at en brødskive er mer en tørt brød, bokstavlig talt. For å produsere kaffe og brød inngår det litervis på litervis med vann fra frø til ferdig produkt. Det går med 140 liter vann til en kopp kaffe, 40 liter til en brødskive.

Vannfotavtrykk er noe av det som har fått økende fokus i det siste. Det gir et uttrykk for hvor mye vann som blir brukt for å skaffe mat, klær og andre goder til en enkelt person. For produksjon av 1 kg korn går det med hele 1300 liter vann og for 1 rødt kjøtt krever 15 000 liter vann. En jeans f.eks krever 10 000 liter vann. Og også produksjon alle tekniske enheter, iphone eller hva det måtte være, trenger vann. Du kan gå inn på f.eks www.waterfootprint.org om du vil sjekke mer om ditt vannfotavtrykk.

Har dette relevans, hvis vi har nok vann? Dette er et tema som rører ved globaliseringen av vannressursene. Alle er mer eller mindre involvert i vannproblematikken, direkte eller indirekte.

Vannfotavtrykk er forventet å få enda større fokus framover etter som verdens befolkning vokser med rasende fart, noe som medfører behov for mat. Endringer i vaner påvirker også vannfotavtrykket. Det regnes med at 2/3 av verdens befolkning innen 2025 vil leve i områder med akutt vannmangel og dermed også matmangel. Eventuelle klimaendringer, forurensning og politiske stridigheter kompliserer også bildet.

Er dette med vannfotavtrykk noe du synes er viktig? Vi kan selv som forbruker f.eks begynne med å kaste mindre mat, klær og andre produkter som har blitt produsert ved hjelp av vann (gjerne i land med knappe vannressurser). Som forbrukere kan vi også stille krav om at forhandlerne forsyner oss med passende informasjon. Vi kan for eksempel etterspørre produkt-transparenhet fra næringer og firma, og reguleringer fra myndigheter.

Kunnskap, nyskapning, handling

Noe som står i fokus for tiden i det vannfaglige miljøet og forvaltningen her hjemme og i Europa, er å innføre en helhetlig forvaltning av vannressursene, EU’s såkalte Vanndirektivet. Det handler om å nå bestemte miljømål for vannforekomstene våre.

Det er interessant å legge merke til at kompetansebehovet er anslått til 400 masterkandidater og 80 PhD kandidater de nærmeste åra for gjennomføring av vanndirektivet i Norge. Så ingen tvil om at det kan bli mange spennende vannrelaterte oppgaver på masterbloggen.no i framtiden!
Vann er i høyeste grad tverrfaglig, som vi har sett, så generelt er mange forskjellige masterutdanninger relevant for vannproblematikk. Men, det har sånn jeg har forstått det, vært lav rekruttering til vannfaglige realfag de senere årene. Det er noe å tenke på. Hva kan vi gjøre med det? Blant annet har Norsk Hydrologiråd utarbeidet strategi for å rekruttere flere, og arbeider aktivt med å finne ut hvordan øke interessen hos ungdom for vannfaget. Hva tror dere skal til?

Christin Kristoffersen, forskningsleder ved UNIS, skriver i en blogpost om StudentAKTIV forskning, hvor studentenes ses på som kunnskapsprodusent. Hurra! Trekk inn studentene og bruk kunnskapen som aktivt bidrag til utfordringer vi står ovenfor.

Vi kan jo også spørre om det er mer forskning som skal til generelt for å løse vannproblemene? Eller handler det vel så mye om å omsette eksisterende forskning og kunnskap til konkret handling? Er vi flinke nok til dette? Har dere gode (eller dårlige) eksempler?

Lite eller mye av det; det trengs å tenkes målsrettet, helhetlig og hensiktsmessig om vann.

What are you going to do… blog about it?

Yes! Det skriver blant annet charity:water en av mange andre bloggere som idag samles om å skrive om vann, med en eller annen vinkling. Det er interessant å tenke på at Blog Action Day, som startet i 2007, er et initiativ som ikke ville vært mulig å få til for relativt få år siden. I vannforvaltning er et sentralt punkt å lytte til og involvere de som er berørt, respektere og ta innover seg deres meninger. Blogging kan tilrettelegge for deling og gir mulighet til å lytte og gå i dialog. Åpner denne formen og sosiale medier generelt for nye typer muligheter og løsninger?

Jeg vil bruke dagen idag, Blog Action Day 2010, til å være en av de mange stemmer som snakker (og lytter) om ett viktig tema VANN, på én dag, med mål om handling. Er dere med?

 • Pingback: BLOG ACTION DAY 15. OKT: VANN |()

 • Jenny

  Takk for super blogg og bra informasjon om vannfotavtrykk. Jeg jobber i en organisasjon som har hatt befatning med synliggjøring av denne typen problematikk i vårt arbeide med klimapolitikk. Det er på tide at dette temaet settes på dagsorden!

  • @Jenny: Takk! Ja, det ser ut til å komme. Som du kanskje kjenner til, så ser en vannfotavrykk for eksempel nevnt i Stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens Pensjonsfond. Norges Bank har innenfor satsingsområder formulert forventninger til selskapene i såkalte forventningsdokumenter. Forventingsdokumentene stiller bl.a krav til en klar strategi for vannforvaltning og vannfotavtrykk for selskapene nytt av i år. Jeg er spent på hvordan dette blir i praksis. Første oppfølgingsrapport om vannforvaltning kommer først i 2011. Det ville være spennende å høre mer om dine erfaringer med dette!

 • For et flott innlegg!

  Takk for innføring i vannfotoavtrykk. Jeg ante ikke at det f.eks går med 140 liter vann til en kopp kaffe eller at en brødkive koster 40 liter vann. At et par jeans krever 10 000 liter vann tror jeg de færreste er klare over…
  Jeg er helt enig med deg i at vi forbrukere blir nødt til å stille krav om f.eks relevant info fra forhandlere.

  Blogginnlegget gir absolutt rom for ettertanke….

 • Selv om dette innlegget er fra i oktober så har jo det meste av innholdet på ingen måte gått ut på dato. Kompetansebehovet for å kunne implementere vanndirektivet er fortsatt like stort. Vet dere om det er noen som har oversikt over temaer for masteroppgaver?

  Siden det i 2009 ble sagt at behovet vil være 400 masteroppgaver “de nærmeste årene” hadde det jo vært interessant å vite hvor mange som faktisk har skrevet om dette.
  http://www.vannportalen.no/hovedEnkel.aspx?m=57558&amid=2732238

 • Hei Åse, enig med deg! Det hadde vært interessant å vite.
  Vannportalen som du lenker til er stedet hvor informasjon om vanndirektivet/vannforskriften skal finnes, så å kontakte de som drifter denne kan kanskje være en løsning?

  Per idag tror jeg ikke at en slik oversikt finnes, det er hvertfall tilbakemeldingen jeg fikk da jeg spurte noen av forskerne som jobber med direktivet. Søk i databaser som Nora, DuO (UiO) og Brage (UMB) mf. kan kanskje gi en pekepinn? En oversikt det hadde vært noe ja, si gjerne fra om du kommer over noe slikt:)