Seremonier mellom de syv fjell

Lesetid: 3 minutter

Norge er et flerkulturelt land hvor folk har ulik bakgrunn og forskjellig tro og livssyn. Landet vårt har gjennomgått en sekularisering, og færre mennesker føler tilhørighet til Den Norske Kirke.

Markering av livets overganger

Vi har behov for å markere overgangene i livet, som bryllup og gravferd, men mange har ikke et rom for dette som føles høytidelig og verdig. Jeg ville skape rom for dem som ikke ønsker eller ikke kan bruke kirken eller andre eksisterende rom. Mange velger å bruke kirken av mangel på alternativer. Ved gravferd er det ofte spesielt vanskelig å finne egnede lokaler, en gymsal kan for noen være eneste livssynsnøytrale alternativ.

Plassering av lokalene

På Bergenhus festning, i fredelige, vakre omgivelser midt i Bergen sentrum ser jeg for meg bygget. Her er lett å komme til med offentlig transport, med bil eller til fots. Det er viktig å finne et sted hvor man føler ro, samtidig som stedet er tilgjengelig for bergenserne. Bygget skal kunne brukes av alle til overgangsseremonier. Det skal være offentlig eid, og lånes ut til dem som har behov for et nøytralt lokale. Selve seremonirommet har plass til 300 mennesker. Menneskene selv skal få prege rommet, ved å tilføre det de ønsker av farger, dekorasjon eller symboler, og ved fleksibel møblering.

Fjellene inspirerer

De syv fjell omkranser Bergen og gir oss fantastiske naturopplevelser. En tur på fjellet kan føles som meditasjon. Noen ganger kan det være nok å se på de vakre fjellene for å føle ro og harmoni. De syv fjell er bergensernes tempel. Jeg vil bringe naturen ned til mennesket i sentrum. Naturen er noe alle mennesker kan forholde seg til, uavhengig av tro og kultur. Fjellene rundt Bergen er tilgjengelige og sanselige. Her henter jeg inspirasjon til bygget. Fargene er hentet fra årstidenes farger. Årstidene er overganger i naturen akkurat som seremoniene er overganger i livet.

Ankomst er gjennom “skogen”. Viktige funksjoner som toaletter er samlet i tette “kratt”. Noen steder er lysninger i skogen, med overlys fra taket. Videre kommer man til fjellet, til selve seremonirommet. Dette rommet er hovedfokus i oppgaven min.

Jeg tar ikke hensyn til økonomiske eller politiske rammer. Jeg vil vise et høytidelig og verdig seremonirom hvor mennesket og relasjonene mellom menneskene er det viktigste.

 • anne-brit smedstad

  Dette lyder kjempebra! Og kanskje ikke bare i Bergen – men i hele landet. I andre land har man mange alternativer når det gjelder sermoniner. I Norge er vi ganske “fattige” på det. Jeg er selv med i Holistisk Forbund og der finnes alternative seremonier. Men det er hele tiden snakk om HVOR disse skal holdes… Lykke til!

  • Kristin Kokkersvold

   Helt enig. Jeg har ikke tenkt så mye på problemstillingen før, men begravelse i en gymsal… 🙁
   Her har man klart å få til et høytidelig uttrykk uten relgiøs tilknytningen, liker veldig godt tegningene til bygget.

   • Lene Heggland

    Veldig kjekt å høre! Ved gravferd er det spesielt viktig å ha et tilgjengelig lokale for alle, for man har gjerne ikke tid, krefter eller penger til å skaffe et annet lokale enn kirken.

  • Lene Heggland

   Tusen takk! Jeg har vært i kontakt med Holistisk Forbund, og lest om seremoniene i utgivelse fra Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn: http://www.trooglivssyn.no/doc//STL_Livsfaseriter.pdf
   Holistisk Forbund og forbundets seremonier virker veldig inkluderende.

 • Pingback: Kristin anbefaler | Masterbloggen()

 • Pingback: Hvem er årets masterblogger? | Masterbloggen()

 • Dette ser virkelig flott ut!

 • Pingback: Hvem er årets masterblogger? | Masterbloggen()

 • Pingback: Årets Masterblogger får følge i DN | Masterbloggen()

 • Virkelig et flott prosjekt! Jeg merker meg at du legger opp til fleksibel møblering og at de uluike gruppene som skal bruke lokalet kan tilføre egne dekorasjoner m.m. Burde man bruke termen “livssynsfleksibelt seremonirom” fremfor “livssynsnøytralt”?

  • Lene Heggland

   Tusen takk!
   Ja, det var et beskrivende navn. Har hatt en lang runde på hva det bør kalles; offentlig seremonirom, alternativt seremonirom, multifunsjonelt seremonirom etc. Vanskelig å finne noe som passer helt. Nøytralt er et ord som kan være feil å bruke bla fordi det kanskje gir assosiasjoner til et rom som ikke er høytidelig.
   Livssynsfleksibelt er bra, men like vanskelig å si og skrive;).