Visuell læring

Lesetid: 2 minutter

Visuell læringProsjektet mitt kalles Visuell læring, og er en studie av elever og motivasjon. Dette har resultert i en interaktiv læringsprofil; en nettbasert, personlig og sosial læringsoversikt. Verktøyet gir elevene mulighet til å knytte sine personlige interesser til skolearbeidet, lettere identifisere sine sterke sider, samt finne metoder tilpasset egen læring.

Jeg er fascinert av motivasjon – hva det er, og hvordan det påvirker oss. Motivasjon er selve drivkraften bak våre handlinger, og et fint utgangspunkt for å studere behov. Prosjektet mitt handler om å finne ut hvordan visuelt design kan bidra til å motivere elever til læring i skolen. I tillegg har jeg vært opptatt av å involvere brukere i prosessen, og se hvordan det kunne påvirke prosjektet. Dette fikk meg til å dykke inn i servicedesign, et fagfelt som handler om å designe tjenester, og som har fokus på brukere. Samarbeidet med elevene har vært utgangspunktet, og samspillet mellom dem og meg utgjør ryggraden i hele prosjektet.

Få av oss var bevisst hvilke styrker og egenskaper vi hadde som mennesker i en alder av 13 år. Du visste kanskje at du var flink til å spille fotball, ikke så flink til skjønnskrift, eller flink på skolen – men utover det?

Jo mer vi vet om hva som faktisk motiverer oss, jo bedre vil vi være i stand til å lære på de måtene som fungerer best for oss. For å få en bedre skole må vi ta elever seriøst, kommunisere med dem, og tilby de en utdannelse på deres læringspremisser. Slik kan vi få mer ut av elevenes potensiale, og legge til rette for at elevene kan utvikle evnen til å se seg selv og gjøre gode valg for fremtiden.

Mitt prosjekt går ut på å gjøre læring til noe mer håndfast, forståelig og konkret, og noe visuelt, oversiktlig og synlig. Løsningen jeg har utviklet er en interaktiv læringsprofil, en visuell oversikt over deg; det du lærer og hvordan du lærer det. Dette er en nettside som visualiserer hver enkelt elev sin fremgang og styrke. Samtidig benyttes informasjonen eleven legger inn til å gi eleven mer tilpasset undervisning. Hensikten er at nettsiden skal ivareta både det individuelle aspektet av læring, og det sosiale. Nettsiden er ment til å være et sosialt medium der elevene deler det de gjør og lærer med hverandre.

Løsningen jeg foreslår for å motivere elever til læring er en personlig lærings- oversikt som bidrar til at elevene kan se rekkevidden av hva de lærer, og å bruke hobbyene og tankegangen sin til å lære bedre. Mitt ønske for prosjektet er at dette skal bidra til at elevene gjør hverandre bedre, og skaper en positiv kultur og et åpent læringsmiljø.

Bilder fra prosjektet og utstillingen

 • Kristin Kokkersvold

  Jeg lurer på et par ting… Hvilken aldersgruppe er Visualize beregnet på? Har du testet løsningen på målgruppen, og i såfall hvordan var responsen?
  Utrolig spennende prosjekt, tok meg lang tid å finne ut hvordan jeg best lærer.

 • Dette likte jeg. Både selve prosjektet om læringen, men ikke minst designet på læringsverktøyet. Fargene og måten det framstår på. Håper det blir tatt i bruk av mange.

 • Jeg har tatt utgangspunkt i 8. klasse/ungdomsskolen. Men systemet er ment til å kunne fungere for alle alderstrinn, men med både modifisert innhold og uttrykk.
  Systemet er ikke bare testet på målgruppen, det er utviklet i samarbeid med målgruppen. Det startet med én klasse som da gikk i 7., og som senere gikk over til 8. klasse underveis i prosjektet. Når jeg begynte visste jeg jo ikke i det hele tatt hva dette skulle bli (problemstillingen var å finne ideer og løsninger som kunne bidra til å motivere elever til læring), så jeg jobbet hele tiden med elevene med å finne deres behov, og å jobbe ut ideer sammen med de.

  Det er jo ille at de aller fleste jeg har snakket med bare har blitt introdusert for læringsstrategier først når de kom på universitet/høyskole. Og da gjerne bare som et kveldskurs i tankekart…

 • Tusen takk, Vibeke!
  Jeg er nå i dialog med et forlag for å se om vi kan realisere dette til en faktisk tjeneste. Det er en lang vei å gå og det kreves en del penger. Men det er spennende, og jeg optimistisk!

 • Ida Kokkersvold

  Dette er en god nyhet for mange! Dersom dette prosjektet blir en realitet så kommer det til å lette læringsprosessen til mange, spesielt for de som har skrive og lesevansker. I dag så finnes det kun lydbøker for denne gruppen, og det er svært få læringsbøker som finnes på lydbok. Med dette prosjektet kunne disse personene få gleden av å lære i steden for at det blir en smertefull prosess hvor man mister selvtillit og føler seg dum. Lykke til!

  • Tusen takk for tilbakemeldingen din!
   (jeg så ikke denne før nå… beklager!)
   Nina 🙂

 • Pingback: Lines favorittinnlegg | Masterbloggen()

 • Pingback: Hvem er årets masterblogger? | Masterbloggen()

 • Randi Vogt

  Excellent!

 • EndreP

  Hei Nina! Prosjektet ditt er veldig spennende. Vi har en lang vei å gå i skolen for at elevene skal tilegne seg stoff med den måten de lærer best på. Det er gjerne ikke dataparken som er største hinderet. En hovedutfordring er hvordan arbeid underveis ses i sammenheng med sluttvurderingen i fag, som gjerne blir av den tradisjonelle, skolske metoden. Kriteriene for norskfaget i videregående er “alle hjelpemidler tilgjengelig, minus kommunikasjon”. I praksis stenger man da av det trådløse nettet og legger mobilen i sekken, samtidig hindrer man i å kunne bruke internett som ressurs i arbeidet. Der er det også en vei å gå, å bruke maskinparken til mer enn tekstbehandling.

  Kan du se for deg hvordan en eksamensoppgave kan løses med for eksempel visualize?

  • Takk for kommentar! Det er vanskelig å forutsi hvilke retninger løsningen kan ta, ettersom det er ganske behovsbasert, og krever en del dialog med skolen. I utgangspunktet tror jeg det er viktig å ikke putte altfor mye inn i systemet, ettersom systemet kan bli for stort for seg selv, hvis f.eks. pensum også legges inn her. Det finnes mange løsninger til skolen, og jeg tror det er viktigere å skape selve OVERSIKTEN i dette systemet, men at denne oversikten linker til alle de andre ressursene som lages for skolen, f.eks. fra forlagene. Det er noe av det jeg opplevde at var vanskelig – det er ingenting som samler læringsprosessen (på en god måte) for elevene.
   Jeg er veldig enig med deg ang. underveisvurderinger. Dette har jeg jobbet en del med, men det kommer kanskje ikke så tydelig frem i videoen. Jeg synes også det er viktig at man tør å gi elevene et mer selvdrevet ansvar. Nå høres det ut som jeg skal gå til ansvar for egen læring-greia, men det jeg mener, er dette: Når jeg gikk i grunnskolen, så vurderte vi sjelden hverandres arbeid, all tyngden lå på læreren. Når man vurderer hverandres arbeid, lærer man seg bl.a. kritisk sans/kildekritikk. Når jeg begynte å studere design, ble vi tvunget til å vurdere hverandre, og til å kunne kommentere både positivt og kritisk. På denne måten har vi lært veldig mye, og samtidig sparer vi lærerressurser. Lærerne har fryktelig mye å gjøre i skolen, fordi alt ansvaret hviler på læreren. Ved at elevene deler det de gjør med hverandre (f.eks. temaoppsummeringer fra de forskjellige temaene i hvert fag), så får de mer å jobbe med til en prøve. Det er egentlig litt av tanken bak det vi gjør i kollokviegrupper, bare gjort på en litt annen måte, tilpasset målgruppen.
   Det er mye av dette som kan og må diskuteres, og må vurderes hvordan det isåfall vil utvikle seg. Det er mange hensyn å ta her, og min mening er ikke den eneste som skal bli hørt i videreutviklingen! Men jo, jeg kan se for meg at en eksamensoppgave kan løses med dette systemet, men jeg er ikke sikker på om det er det smarteste valget – det finner vi ut i prosessen videre!

 • Kjempespennende!

 • Pingback: Årets masterblogger er: | Masterbloggen()

 • Jens Leo Iversen

  Du har forstått mye som mange lærere ikke skjønner. Genialt å lage noe som tar utgangspunkt i elevenes behov. Dette har jeg tro på! Lykke til videre.

 • Pingback: Interaction Design Association Meet in Oslo | Flippin Sweet()

 • Pingback: LPU » Blog Archive » Visuell læring()

 • Eivind Solfjell

  Hei,

  Studerer på Lektorprogrammet på UiO, og er kjempeimponert over prosjektet ditt. Et spørsmål: Er visualize.org en nettside som kommer til å finnes en gang? Jeg finner i hvert fall ikke frem til den. Eller er det ment som en programvare man må kjøpe?

  • Hei!
   Så hyggelig å høre!

   Jeg jobber nå med å se på muligheter for å videreutvikle dette til en reell tjeneste. Til masteroppgaven var dette kun et visuelt konsept, og ikke en programmert løsning, og derfor handlet jobben min mye om å ‘fake’ til nettsiden til å virke mest mulig troverdig, slik at andre kan gi feedback på innhold/design/struktur/interaksjon osv. Derfor er ikke ‘visualize.org’ en ekte nettside. Foreløbig 🙂

   Send meg gjerne kontaktinfo på post@ninalysbakken.com, så forteller jeg deg mer når (forhåpentligvis) dette utvikler seg!

   Nina 🙂

 • Pingback: Ein ny skatt! « How can design create learning?()