You’ve got mail: Kåt mann og deilig dame

Lesetid: 2 minutter

Pakker man politisk ukorrekte påstander inn i humor, kan det se ut til at man slippe unna med det meste. For når hensikten er humoristisk aksepterer vi både myter om kjønnene, penis og pupper i innboksen på kontoret.

Ida Viksveen Larsen har i oppgaven Humor om kjønn og sex på e-post, sett på hva som kjennetegner netthumor.

Latterliggjøring av det motsatte kjønns oppførsel og utseende og konflikter mellom kjønnene er ofte temaer. Ikke sjelden parodieres porno ved bruk av pornoens estetikk og formspråk, ifølge Viksveen. Utroskap og sosialt uintelligente folk er også ofte temaer i denne typen e-poster.

Utløp for tabubelagte følelser

– Det er mulig å forstå denne humoren i lys av freudiansk vitseteori, nemlig som utløp for seksuelle impulser. Gjennom latteren får vi utløp for følelser og tanker som vanligvis er tabubelagt. Når menn blir framstilt som enkle, sexfikserte vesener, kan dette delvis forklares med den russiske teoretikeren Bakhtins degraderingsprinspipp. Humoren snur kjønnshierarkiet på hodet, forklarer Viksveen.

Opprettholder strukturer

Humoren baserer seg på en forestilling om at kjønnsforskjeller er biologisk betingede, ifølge oppgaven. Dette kan være en strategi, bevisst eller ubevisst, for å opprettholde en tilsynelatende sannhet om at det finnes to vesensforskjellige kjønn. Den tradisjonelle feministiske kritikken om at pornoen reduserer kvinner til objekter og trivialitet er også gyldig for mye av denne humoren.

Stemplet som pervers nerd

E-posthumorens primære funksjon er å opprettholde sosiale relasjoner, og den brukes ofte til å flørte. Samtidig er det slik at mens svært mange innrømmer å motta denne typen e-poster, vedgår færre at de sender dem.
– En mulig forklaring på dette er frykt for å bli sett på som nerd eller pervers, sier medieviteren.

Bruken av e-post har forandret seg mye siden Viksveen skrev sin oppgave.
– Men det jeg har funnet ut om hvordan humor om kjønn og sex fungerer som kommunikasjonsform, og analysene av humorens innhold, vil forhåpentligvis tåle tidens tann, sier hun, og oppfordrer til forskning rundt humor i sosiale medier.

Et lite utvalg av humor om kjønn og sex fra YouTube:


  • Lo du litt nå?
  • Tror du denne humoren bidrar til å opprettholde myter og stereotypier om menn og kvinner?