Slutte i jobben?

Lesetid: 2 minutter

Lurer du på om du skal slutte i jobben din og finne deg noe annet å gjøre? Espen Odland Baird har skrevet mastergradoppgaven “Skal jeg bli eller skal jeg gå?”. Her forsøker han å finne svar på hva som motiverer arbeidstakere til å bli eller slutte i jobben sin, og hva de baserer den endelige avgjørelsen på?

Baird gjennomførte undersøkelsen sin i StatoilHydro rett etter sammenslåingen i 2007. Fusjonen førte til at mange sluttet. Selv om Baird tar utgangspunkt i en enkelt bedrift i stor endring er mange av funnen hans, og de teoriene han bygger sine tanker på, interessant i forhold til mange andre arbeidsplasser.

Bairds undersøkelse viser at det er andre faktorer som motiverer oss til å slutte, enn hva som faktisk utløser at vi slutter.

Når vi sammen med kolleger eller venner snakker om at vi vurderer å slutte i jobben, er det ofte lønn eller andre goder vi snakker om. Hva andre tjener andre steder og hvordan vår egen prestasjon ikke verdsettes høyt nok. Eller om vi har noe å utsette på sjefen vår. Det er heller ikke så uvanlig.

Når det kom til stykke så viser det seg i Bairds undersøkelse at årsakene til at ansatte ved StatoilHydro faktisk tok valget og sluttet var av en annen karakter enn hva de vurderte som grunner for å slutte. Det var de mer grunnleggende behov som førte til den endelige avgjørelsen. Det kunne for eksempel være at jobben ikke var forenelig med småbarnsfamilielivet eller av en praktisk art som for lang reisevei.

Slik illustrerer Baird sitt funn ved hjelp av en modifisert versjon av Maslows behovspyramide.

Maslow behovspyramide

Denne lille presentasjonteksten er skrevet av fagredaktør basert på Espen Odland Bairds masteroppgave. Her kan du laste ned hele Espen Odland Bairds masteroppgave: Skal jeg bli eller skal jeg gå?