Når mamma går

Lesetid: < 1 minutt

Barn i barnehageEr det bra for alle barn å begynne i barnehage når de er ett år?

 

Vi vet at det har konsekvenser for mange barn å begynne i barnehage i første leveår. Vi kan ikke utelukke at det kan få konsekvenser å begynne i barnehage i andre leveår. Barn er forskjellige: for noen vil det gå fint å begynne i barnehage når de er ett år, for andre går det ikke så greit.

 

Vi snakker lite om at det ikke går så greit. Denne oppgaven er ment som en motvekt til de som peker på alle fordelene ved barnehagen. Jeg peker på muligheten for at det også finnes noen ulemper ved å begynne i barnehage så tidlig. Jeg ønsker å presentere en annen måte å tenke omkring barnehagen på, hvor det ikke bare handler om barnets atferd, men også om hva som skjer inni barnet; hvilke intrapsykiske konsekvenser kan vi tenke oss at tidlig barnehagestart kan ha?

 

Vi har jo ”aktiv sykemelding” for syke. Kanskje vi burde hatt ”aktiv fødselspermisjon” for foreldre, når den ordinære permisjonstiden er over?