FORFATTER
Tuula Sharma Vassvik
KATEGORI
Samfunn

Standing Rock som et sted for læring og styrking av urfolksidentiteter

Lesetid: 6 minutter Urfolkprotesten Standing Rock i 2016-17 fikk global oppmerksomhet. Protesten ble viktig for urfolk verden over, inkludert samer, og spesielt for urfolk i USA.

FORFATTER
Linda Therese Torsen
KATEGORI
Pedagogikk, Utdanningsvitenskap

Aktive elever reduserer mobbing

Lesetid: 4 minutter Mobbing er fremdeles et stort problem i skolen. Noen skoler har funnet løsninger ved å aktivisere elevene på ulike måter.

FORFATTER
Anna Cecilie Haug
KATEGORI
Jus, Språk

Barns rett til opplæring i samisk

Lesetid: 4 minutter Selv om alle samiske barn har rett til undervisning i samisk på skolen, har man ikke nødvendigvis rett til å lære samisk i barnehagen. Det er et problem hvis målet er å skape trygge språkbrukere som kan videreføre samisk til egne barn.

FORFATTER
Maria Fagerheim Nilssen
KATEGORI
Samfunn, Sosialantropologi, Språk

Språk og identitet

Lesetid: 5 minutter Språk er grunnsteinen i de fleste kulturer, og med et felles språk får man ofte en felles identitetsforståelse. Slik er det også blant unge i Bisjkek, Kirgisistan.

Å skape nærhet gjennom avstand

Lesetid: 5 minutter Å forstå og ta farvel med egen barndom samtidig er krevende. Romanen En finir avec Eddy Bellegueule, som byr på en sosiologisk analyse av egen barndom, gjør sterkt inntrykk på leseren.

FORFATTER
KATEGORI
Sosialantropologi, Teknologi

Teknologi som risiko i bratt skikjøring

Lesetid: 6 minutter Ny teknologi og avansert utstyr gir muligheter for flere å dra på topptur, men kan også bidra til flere farlige situasjoner i fjellet.

Økt digital kompetanse gjennom felles læring

Lesetid: 4 minutter Ledere opplever det mer verdifullt å lære ny kunnskap sammen i ledergruppen fremfor alene. De tar til seg digital forretningskompetanse gjennom å praktisk ta i bruk kunnskapen i bedriften.

Barn av psykisk syke foreldre

Lesetid: 5 minutter Barn av psykisk syke foreldre er i en sårbar posisjon. Samarbeid på tvers av etater er viktig for å kunne gi den nødvendige hjelpen, men samarbeidet har også utfordringer.

FORFATTER
Ida Karine Elnæs Moe
KATEGORI
Filmvitenskap, Medievitenskap, Populærkultur

NRKs rolle i overflodsæraen

Lesetid: 5 minutter Skam har revolusjonert TV og fått unge seere til å gjenoppdage NRK. Med unik fortellingsteknikk har serien tatt verden med storm.

FORFATTER
KATEGORI
Statsvitenskap

Trenger Norge et eget direktorat for e-helse?

Lesetid: 4 minutter Digitalisering av helsesektoren krever et stort løft. Mangel på styringsmyndighet over lengre tid taler for at eget direktorat for e-helse er nødvendig for å klare oppgaven.

FORFATTER
KATEGORI
Digitale medier, Kriminologi, Sosiologi

Nakenbilder på nett uten samtykke – et seksuelt overgrep

Lesetid: 5 minutter Å definere tilfeller av spredning av intime bilder på nett uten samtykke som seksuelle overgrep kan gi en økt forståelse som er helt nødvendig for både ofrene og offentligheten. Det kan også påvirke hvordan politiet håndterer saker.

FORFATTER
Heidi Lie Eriksen
KATEGORI
Samfunn

Stor usikkerhet rundt vergerollen

Lesetid: 6 minutter Gode relasjoner mellom barn og verge er viktig for at FNs barnekonvensjon skal bli oppfylt. Det er derfor et behov for å presisere hva vergerollen innebærer.

FORFATTER
KATEGORI
Ledelse, Psykologi

Lederstil påvirker ansattes arbeidsinnsats og tilfredshet

Lesetid: 3 minutter Ledere som fremstår som rollefigurer og er tilstede for de ansatte, gir tilfredse medarbeidere som yter ekstra på jobb.

FORFATTER
KATEGORI
Samfunn, Sosiologi

Avstanden til besteforeldre avgjør om barnefamilier flytter

Lesetid: 3 minutter Å ha familie i nærheten er av betydning for barnefamilier. Så mye at de flytter på seg. Det kan ha sammenheng med at besteforeldre hjelper til med barnepass og andre oppgaver.

FORFATTER
KATEGORI
Jus

Hvor går grensen for arbeidsgivers kontroll av arbeidstaker?

Lesetid: 4 minutter Alle har rett på et grunnleggende personvern, også på arbeidsplassen. Kontrolltiltak som oppleves som urimelige og inngripende vil derfor ofte være ulovlige og i strid med personvernet.

FORFATTER
Jill-Heidi Antonsen
KATEGORI
Pedagogikk og psykologi

Den «vanskelige» samtalen

Lesetid: 4 minutter Kroppsregler med et klart budskap og enkle formuleringer kan hjelpe barnehagen å forebygge seksuelle overgrep og vold.

FORFATTER
Ragnhild Avelsgaard Lien
KATEGORI
Samfunn, Sosialantropologi

Utslitte småbarnsmødre- likestillingens pris?

Lesetid: 4 minutter Strukturene rundt det å være småbarnsmor kan opppleves som undertrykkende. Flere mener fulltidsjobb og rollen som mor er vanskelig å kombinere.

FORFATTER
Ida Marie Wullum
KATEGORI
Språk og litteratur

Flukten fra mennesket

Lesetid: 7 minutter Houellebecqs roman Underkastelse kan leses som et eksempel på Hobbes politisk-filosofiske teorier i verket Leviatan.

FORFATTER
Bo-Nicolai Gjerpen Hansen
KATEGORI
Filosofi, Humanistiske fag

Veganer for ditt eget beste

Lesetid: 6 minutter Veganer primært av hensyn til andre? Muligheten for at du har valgt veganisme heller av svært egoistiske grunner er absolutt til stede.

FORFATTER
Cathrine Weidemann Scharff Thommessen
KATEGORI
Pedagogikk, Psykologi

Stress og traumer påvirker læring- hva kan man gjøre?

Lesetid: 6 minutter God læring for barn under stress er en utfordrende øvelse. Nøkkelen er å identifisere barnas stressaktivering, og så finne riktige innganger for å regulere stresset.

FORFATTER
Tuula Sharma Vassvik
KATEGORI
Samfunn
SOSIALE MEDIER

Standing Rock som et sted for læring og styrking av urfolksidentiteter

Lesetid: 6 minutter Urfolkprotesten Standing Rock i 2016-17 fikk global oppmerksomhet. Protesten ble viktig for urfolk verden over, inkludert samer, og spesielt for urfolk i USA.

FORFATTER
Linda Therese Torsen
KATEGORI
Pedagogikk, Utdanningsvitenskap
SOSIALE MEDIER

Aktive elever reduserer mobbing

Lesetid: 4 minutter Mobbing er fremdeles et stort problem i skolen. Noen skoler har funnet løsninger ved å aktivisere elevene på ulike måter.

FORFATTER
Anna Cecilie Haug
KATEGORI
Jus, Språk
SOSIALE MEDIER

Barns rett til opplæring i samisk

Lesetid: 4 minutter Selv om alle samiske barn har rett til undervisning i samisk på skolen, har man ikke nødvendigvis rett til å lære samisk i barnehagen. Det er et problem hvis målet er å skape trygge språkbrukere som kan videreføre samisk til egne barn.

FORFATTER
Maria Fagerheim Nilssen
KATEGORI
Samfunn, Sosialantropologi, Språk
SOSIALE MEDIER

Språk og identitet

Lesetid: 5 minutter Språk er grunnsteinen i de fleste kulturer, og med et felles språk får man ofte en felles identitetsforståelse. Slik er det også blant unge i Bisjkek, Kirgisistan.

FORFATTER
KATEGORI
Litteratursosiologi, Språk og litteratur
SOSIALE MEDIER

Å skape nærhet gjennom avstand

Lesetid: 5 minutter Å forstå og ta farvel med egen barndom samtidig er krevende. Romanen En finir avec Eddy Bellegueule, som byr på en sosiologisk analyse av egen barndom, gjør sterkt inntrykk på leseren.

FORFATTER
KATEGORI
Sosialantropologi, Teknologi
SOSIALE MEDIER

Teknologi som risiko i bratt skikjøring

Lesetid: 6 minutter Ny teknologi og avansert utstyr gir muligheter for flere å dra på topptur, men kan også bidra til flere farlige situasjoner i fjellet.

FORFATTER
KATEGORI
Informasjonsteknologi, Ledelse, Pedagogikk
SOSIALE MEDIER

Økt digital kompetanse gjennom felles læring

Lesetid: 4 minutter Ledere opplever det mer verdifullt å lære ny kunnskap sammen i ledergruppen fremfor alene. De tar til seg digital forretningskompetanse gjennom å praktisk ta i bruk kunnskapen i bedriften.

FORFATTER
KATEGORI
Helse og medisin, Pedagogikk, Pedagogikk og psykologi
SOSIALE MEDIER

Barn av psykisk syke foreldre

Lesetid: 5 minutter Barn av psykisk syke foreldre er i en sårbar posisjon. Samarbeid på tvers av etater er viktig for å kunne gi den nødvendige hjelpen, men samarbeidet har også utfordringer.

FORFATTER
Ida Karine Elnæs Moe
KATEGORI
Filmvitenskap, Medievitenskap, Populærkultur
SOSIALE MEDIER

NRKs rolle i overflodsæraen

Lesetid: 5 minutter Skam har revolusjonert TV og fått unge seere til å gjenoppdage NRK. Med unik fortellingsteknikk har serien tatt verden med storm.

FORFATTER
KATEGORI
Statsvitenskap
SOSIALE MEDIER

Trenger Norge et eget direktorat for e-helse?

Lesetid: 4 minutter Digitalisering av helsesektoren krever et stort løft. Mangel på styringsmyndighet over lengre tid taler for at eget direktorat for e-helse er nødvendig for å klare oppgaven.

FORFATTER
KATEGORI
Digitale medier, Kriminologi, Sosiologi
SOSIALE MEDIER

Nakenbilder på nett uten samtykke – et seksuelt overgrep

Lesetid: 5 minutter Å definere tilfeller av spredning av intime bilder på nett uten samtykke som seksuelle overgrep kan gi en økt forståelse som er helt nødvendig for både ofrene og offentligheten. Det kan også påvirke hvordan politiet håndterer saker.

FORFATTER
Heidi Lie Eriksen
KATEGORI
Samfunn
SOSIALE MEDIER

Stor usikkerhet rundt vergerollen

Lesetid: 6 minutter Gode relasjoner mellom barn og verge er viktig for at FNs barnekonvensjon skal bli oppfylt. Det er derfor et behov for å presisere hva vergerollen innebærer.

FORFATTER
KATEGORI
Ledelse, Psykologi
SOSIALE MEDIER

Lederstil påvirker ansattes arbeidsinnsats og tilfredshet

Lesetid: 3 minutter Ledere som fremstår som rollefigurer og er tilstede for de ansatte, gir tilfredse medarbeidere som yter ekstra på jobb.

FORFATTER
KATEGORI
Samfunn, Sosiologi
SOSIALE MEDIER

Avstanden til besteforeldre avgjør om barnefamilier flytter

Lesetid: 3 minutter Å ha familie i nærheten er av betydning for barnefamilier. Så mye at de flytter på seg. Det kan ha sammenheng med at besteforeldre hjelper til med barnepass og andre oppgaver.

FORFATTER
KATEGORI
Jus
SOSIALE MEDIER

Hvor går grensen for arbeidsgivers kontroll av arbeidstaker?

Lesetid: 4 minutter Alle har rett på et grunnleggende personvern, også på arbeidsplassen. Kontrolltiltak som oppleves som urimelige og inngripende vil derfor ofte være ulovlige og i strid med personvernet.

FORFATTER
Jill-Heidi Antonsen
KATEGORI
Pedagogikk og psykologi
SOSIALE MEDIER

Den «vanskelige» samtalen

Lesetid: 4 minutter Kroppsregler med et klart budskap og enkle formuleringer kan hjelpe barnehagen å forebygge seksuelle overgrep og vold.

FORFATTER
Ragnhild Avelsgaard Lien
KATEGORI
Samfunn, Sosialantropologi
SOSIALE MEDIER

Utslitte småbarnsmødre- likestillingens pris?

Lesetid: 4 minutter Strukturene rundt det å være småbarnsmor kan opppleves som undertrykkende. Flere mener fulltidsjobb og rollen som mor er vanskelig å kombinere.

FORFATTER
Ida Marie Wullum
KATEGORI
Språk og litteratur
SOSIALE MEDIER

Flukten fra mennesket

Lesetid: 7 minutter Houellebecqs roman Underkastelse kan leses som et eksempel på Hobbes politisk-filosofiske teorier i verket Leviatan.

FORFATTER
Bo-Nicolai Gjerpen Hansen
KATEGORI
Filosofi, Humanistiske fag
SOSIALE MEDIER

Veganer for ditt eget beste

Lesetid: 6 minutter Veganer primært av hensyn til andre? Muligheten for at du har valgt veganisme heller av svært egoistiske grunner er absolutt til stede.

FORFATTER
Cathrine Weidemann Scharff Thommessen
KATEGORI
Pedagogikk, Psykologi
SOSIALE MEDIER

Stress og traumer påvirker læring- hva kan man gjøre?

Lesetid: 6 minutter God læring for barn under stress er en utfordrende øvelse. Nøkkelen er å identifisere barnas stressaktivering, og så finne riktige innganger for å regulere stresset.

Blogg hos oss