Visualisering av kroppspress

Lesetid: 3 minutter

Den siste tiden har vært preget av en rekke diskusjoner om kroppspress og plastisk kirurgi. Mange påstår at bloggerne er syndebukkene.

Bloggere får stor medieoppmerksomhet. Mange av diskusjonene handler i hovedsak om kroppspress og plastisk kirurgi. Det er en viktig del av ytringsfriheten at man kan dele det man vil, også historier om plastiske inngrep. Dette er spennende å diskutere, da medisin-teknologi konvergerer sammen med medieteknologi i fremstillingen av mennesket.

Resultatet av TV-eksponering

På starten av 2000-tallet fikk plastisk kirurgi en enorm sendeflate på TV. De fleste kjenner til programmer som for eksempel Extreme Makeover. Man snakket da gjerne om en kroppslig vending. Vi lever i et samfunn preget av kroppsdyrkelse og kroppsregulering. På bakgrunn av dette skriver Bryant S. Turner at vi lever i et somatisk samfunn. Visualisering av plastisk kirurgi kan bidra til nye oppfatninger om den menneskelige kroppen.

Ved å visualisere kirurgi påvirker man ikke bare individet som blir dokumentert, men også de som ser på. Kirurgi vil for mange fremstå som en radikal og grenseoverskridende forandring av kroppen. Det bør derfor nevnes at det er en fellesnevner med økende sendeflate av slike programmer og antall kosmetiske inngrep som blir gjennomført av vanlige mennesker. Derfor er det kritikkverdig at slike programmer får så mye sendetid.

Mange av de store bloggerne i dag er vokst opp med programmer som dette. Det blir derfor feil å skylde på kun bloggere når vi prater om kroppspress. Normalisering av kirurgi og drastiske forandringer blir ikke lenger kun vist på TV. Det er nå tilgjengelig for alle ved noen tastetrykk.

Det blir diskusjoner i kommentarfelt, det er tydelig en uenighet om temaet. Selv om dette er tilfelle, blir fortsatt synet om den modifiserte kroppen forsterket ved at det stadig får mer oppmerksomhet. Vi kan ikke kun skylde på bloggere når vi diskuterer kroppspress og modifikasjoner. De er tross alt et resultat av den økende mediedekningen av kirurgi som vi så på starten av 2000-tallet.

Før bloggenes tid ble man eksponert for kropp og skjønnhet på andre måter. Jeg vil påstå at eksponeringen av kropp og skjønnhet i dag har mye større konsekvenser enn det hadde tidligere. Unge jenter (og gutter) som blogger kan være enklere å relatere seg til, sammenlignet med en modell i et motemagasin. Når det blogges om kroppslige forandringer viser dette at hvem som helst kan gjøre hva de vil med sin kropp.

Den transformerbare kroppen

Det har blitt diskutert for at konsekvensen av den økende tv-eksponeringen av plastisk kirurgi har ført til at man ser på kroppen som transformerbar. Grunnen til dette er at TV-programmer ofte utelater rekonvalesenstid og smerte. Kroppen kan endres i den retningen man selv ønsker uten store konsekvenser.

Bloggere viser derimot en annen side enn det TV-programmer ofte gjør. De deler historier og bilder, om smerte og andre aspekter knyttet til kirurgiske inngrep. Dette viser leserne at det ikke er så enkelt som det fremstår på TV.

Bloggere har en viktig posisjon i samfunnet fordi de kan vise andre sider enn det f.eks. TV gjør. Diskusjonen om kroppspress vil ingen ende ta. Det kommer alltid til å være et fokus på mennesker og skjønnhet.

Plastisk kirurgi kan være et resultat av dette. Bloggere er ikke syndebukken til at mange unge i dag legger seg under kniven. De er heller et resultat av medienes fremstilling gjennom snart to ti-år. Bloggere bidrar til å gjøre informasjon mer tilgjengelig. De kroppslige grensene blir stadig mindre, og synet om den transformerbare kroppen forsterkes.