Hei!

Masterblogger Anne Charlotte Bruheim

Tok avisenes fremstillinger av overgrep mot barn en ny retning på 1970-tallet?

Hei. Jeg heter Anne Charlotte Bruheim og er fersk både som masterstudent og som masterblogger. Jeg er utdannet førskolelærer ved Greenwich University og Bergen Lærerhøgskole. I ettertid har jeg jobbet og videreutdannet meg i sosialpedagogikk, nordisk og i litterære emner. Nå holder jeg på en masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Jeg er også gift og småbarnsmor.

Fra skjønnlitteratur til pressefortellinger

Masteroppgaven min heter “1970-tallets fortellinger om seksuelle overgrep mot barn”. Jeg skal analysere språkbruk og fortellertekniske grep i løssalgspressens fortellinger om seksuelle overgrep mot barn.

Jeg har jobbet med oppgaven en god stund allerede. Først lette jeg etter skjønnlitterære fortellinger om overgrepsutsatte barn. Etter hvert vekket avisenes fortellinger om overgrepssaker for alvor min interesse. Jeg bestemte meg for å skrive om pressedekningen av incest- og overgrepssaker på 1970-tallet. Arbeidet har allerede bydd på mange overraskelser. Noen sidespor har det også blitt, samt utallige refleksjoner rundt hvordan vi, i vår samtid, snakker om og med utsatte barn.

Første skritt på veien var å formulere en problemstilling og å innsnevre temaet for oppgaven. Jeg vurderte hvordan jeg eventuelt kunne se på disse fortellingene innenfor en vitenskapelig ramme. Jeg spurte meg selv om undersøkelsen har relevans og om den er etterprøvbar. For å finne ut av dette begynte jeg å lese gamle aviser. Først lette jeg rundt på måfå og brukte mye tid på husmødrenes tiår, 1950-tallet. Til slutt valgte jeg å konsentrere meg om 1970-tallet. Tiåret er interessant fordi det representerer en viktig brytningstid i synet på kjønnsroller og familieliv. Jeg ønsket bl.a. å finne ut om feministenes tiår også avstedkom endringer i synet på utsatte barn.
Da det personlige ble politisk

Siden i fjor høst har jeg fått delta på et prosjektet ved Rokkansenteret i Bergen. Prosjektet heter Da det personlige ble politisk. Kvinnebevegelsen på 1970-tallet. Det har vært både lærerikt og inspirerende så langt.

Valgets kvaler

Dette semesteret skal jeg velge ut hvilke aviser som blir det endelige målet for min analyse. En annen viktig avgjørelse er hvilke teorier jeg skal legge hovedvekt på. Kanskje blir det Foucault og Bourdieu?  Kanskje Aristoteles sine teorier om retorikk er nyttige? Det er likevel fortellertekniske analyseredskap, begreper og forståelsesmodeller, som utgjør fundamentet for undersøkelsen. Her peker Barthes seg ut som et naturlig valg.

Veien videre

I november er det tid for innlevering av en prosjektbeskrivelse. Når den er godkjent er det formelle startskuddet for masteroppgaven avfyrt. Deretter får jeg tildelt en veileder og så er det full rulle med å hente inn mer stoff, systematisere, analysere det og sy det sammen.

Jeg gleder meg til å arbeide videre med masteroppgaven og å komme i gang med masterbloggingen.  Jeg ser frem til å følge de andre bloggerne, Linn Husby Larsen og Helene Svabø. Jeg tror at dette blir inspirerende og lærerikt og jeg håper at vi får til god dialog med leserne våre;)

Målet med oppgaven

Noen sveip innom bloggverdenen++ og så er en ny arbeidsøkt i gang.

Jeg ønsker å legge frem et nyansert og bredt bilde av hvordan seksuelle overgrep mot barn ble fremstilt i løssalgspressen på 1970-tallet. Jeg ønsker selvsagt også å bidra til å holde liv i debatten rundt hvordan barn fremstilles i det offentlige rom i dag. Jeg er spesielt opptatt av hvor grensene skal gå for utlevering av privatlivet til (utsatte) barn. Har du tanker rundt dette så bruk kommentarfeltet under eller send meg en mail på vofsiee@gmail.com. Forslag og innspill mottas med stor interesse og takknemlighet!
Følg gjerne også bloggen min Lottes lille lomme.

 • anne

  Hei og velkommen skal du også være!

  Hyggelig at alle nå er i hus. Dette blir så spennende. Takk for at du vil dele mastertilværelsen din med oss.

 • Hei Anne Charlotte, velkommen 🙂

  En viktig problemstilling du har valgt å belyse og forske på. Det blir spennende å følge deg framover. Lykke til!

 • Anitra Figenschou

  Veldig spennende problemstilling du har valgt deg, dette gleder meg meg til å lese mer om. Kanskje Jürgen Habermas “Borgerlig offentlighet” og Richard Sennett “The fall of public man” også kan være aktuelle teoretikere for å belyse problemstillingen din. Jeg har hatt mye glede av Jan Inge Sørbøs “Offentleg samtale”, god sekundærlitteratur på Habermas og mange gode poenger også ut over det.

  Lykke til!!!
  anitra 🙂

 • Velkommen til masterbloggen! Det kommer til å bli så interessant å følge dere alle tre fremover.

 • Aslaug

  Velkommen Anne Charlotte!
  Gleder meg til å følge din masterblogging fremover 🙂

 • Tormod Valaker

  Hei Lotte, gratulerer med flott spalte. Temaet er veldig interessant, og jeg gleder meg til mer stoff i fortsettelsen

 • Pingback: Hva skiller fiksjonslitteratur og pressefortellinger? | Masterbloggen()