FORFATTER
Magnus Helgerud
KATEGORI
Filosofi, Humanistiske fag, Idéhistorie, Kulturstudier
SOSIALE MEDIER

Reisen som identitetsmarkør

Er du redd for å bli stemplet som en typisk turist når du er på ferie? Frykt ikke. Det finnes fire strategier for å unngå turistfella. Romantikeren og antituristen Lord Byron brukte dem alle.

FORFATTER
Hilde Vinje
KATEGORI
Filosofi, Humanistiske fag, Idéhistorie
SOSIALE MEDIER

Kunsten å feile

Perfekte mennesker vil per definisjon ikke ha noe feilaktig ved seg. Derfor er de også fullstendig uinteressante – i alle fall for Aristoteles’ tragedieteori.

FORFATTER
Tordis Johnsen Dahle
KATEGORI
Fysikk
SOSIALE MEDIER

Ny kreftskanner for rotter og mus

UiB har nylig kjøpt en liten skanner til forskning på kreft i rotter og mus: Ved hjelp av radioaktivt sukker oppdager den kreftsykdommen så tidlig som mulig.

FORFATTER
Thomas Holme
KATEGORI
Masterblogger, Humanistiske fag, Religionsvitenskap
SOSIALE MEDIER

2012: Apokalyptiske dataspill og psykedelika

Apokalyptiske profetier bærer bud om drastiske omveltninger i menneskets verden og/eller selvforståelse. Hva slags konsekvenser får slike profetier for verdensbildet til profeter og troende?

FORFATTER
KATEGORI
Pedagogikk, Pedagogikk og psykologi
SOSIALE MEDIER

Video som læringsressurs?

Tidligere var undervisning en ferskvare der du må være tilstede for å få utbytte av den. I dag er det enkelt for en lærer å lage video av undervisning i god kvalitet og gjennom digitale kanaler enkelt distribuere den til sine studenter.

FORFATTER
KATEGORI
Fysikk, Helse og medisin, Kjemi, klima, Naturvitenskap
SOSIALE MEDIER

Farlige forbindelser

De kan forflytte seg med hav- og luftstrømmer over store avstander. De kan gi fosterskader, være kreftfremkallende og skadelig for miljøet. Kartlegging av giftstoffer som PFOS, PFOA og andre perfluorerte stoffer må derfor fortsette å være et fokusområde.

FORFATTER
KATEGORI
Kunst og estetiske fag, Medievitenskap, Populærkultur, Teknologi
SOSIALE MEDIER

Kvinnelige dataspillere i skapet

I intervjuer med 7 kvinnelige dataspillere var mannlige spilleres posisjoner, bruk av og syn på spill dominerende. Hvordan er det egentlig å være dataspillende kvinne, når den stereotypiske dataspilleren er en tenåringsgutt?

FORFATTER
KATEGORI
Masterblogger, Kjønn, Samfunn, Sosiologi
SOSIALE MEDIER

Menns møte med krisesenteret

Tradisjonelle forestillinger om kjønn gjør at terskelen for å søke hjelp på krisesentre er høyere for menn. Til tross for lav tilgjengelighet og manglende fellesskap med andre voldsutsatte, mener menn at de får god hjelp hos krisesenteret.

FORFATTER
Hilde Norheim Adriansen
KATEGORI
Kunst og estetiske fag, Litteraturvitenskap
SOSIALE MEDIER

Er virkelighetslitteraturen den nye selvhjelpsboka?

Å lese selvframstillende litteratur kan sammenlignes med bilulykken vi ikke klarer å se vekk fra: Vi tiltrekkes og frastøtes på samme tid.

FORFATTER
KATEGORI
Biologi, Helse og medisin, Naturvitenskap
SOSIALE MEDIER

Cellenes Byggmester Bob

Det sies at stamceller kan revolusjonere den medisinske forskningen, men hva er egentlig stamceller, hva kan de brukes til og hvor kommer de fra?

FORFATTER
KATEGORI
Humanistiske fag, Journalistikk, Medievitenskap, Samfunn
SOSIALE MEDIER

Når nettroll inntar virkeligheten

En grovt fornærmende film om profeten Mohammed ble laget for å provosere, men reaksjonene var ikke av samme omfang som forventet. Nyansert mediedekning er en av årsakene.

FORFATTER
Daniel Aadnevik
KATEGORI
Fysikk, Medisin, Naturvitenskap, Teknologi
SOSIALE MEDIER

Tryggere kreftbehandling med ny protonskanner

Partikkelterapi er en veldig presis form for strålebehandling mot ondartede kreftceller, og er i stadig større bruk verden rundt. Behandlingen er likevel preget av usikkerheter rundt hvor svulsten befinner seg i kroppen, men en ny type skanner som bruker protoner kan løse dette problemet.

De sviktede barna

Identifisering av enslige mindreårige asylsøkere som mulige ofre for menneskehandel er fragmentert, tilfeldig og personavhengig.

FORFATTER
KATEGORI
Humanistiske fag, Innovasjon, Samfunn, Teknologi, Økonomi
SOSIALE MEDIER

Velferdsstaten gjør oss innovative

Den nordiske velferdsstaten utjevner maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgivere må satse på innovasjon og ny teknologi for å være konkurransedyktige.

FORFATTER
KATEGORI
Digitale medier, Kulturstudier, Medievitenskap, Sosiale medier, Teknologi, Web
SOSIALE MEDIER

Fra zapp til app

Du trodde kanskje fjernsynet var dødt? Det er det ikke. TV-en holder stand, selv om fysiske tradisjoner trues og deltakerkultur preger mediehverdagen.

FORFATTER
Magnus Helgerud
KATEGORI
Filosofi, Humanistiske fag, Idéhistorie, Kulturstudier
SOSIALE MEDIER

Reisen som identitetsmarkør

Er du redd for å bli stemplet som en typisk turist når du er på ferie? Frykt ikke. Det finnes fire strategier for å unngå turistfella. Romantikeren og antituristen Lord Byron brukte dem alle.

FORFATTER
Hilde Vinje
KATEGORI
Filosofi, Humanistiske fag, Idéhistorie
SOSIALE MEDIER

Kunsten å feile

Perfekte mennesker vil per definisjon ikke ha noe feilaktig ved seg. Derfor er de også fullstendig uinteressante – i alle fall for Aristoteles’ tragedieteori.

FORFATTER
Victoria Engelschiøn Nash
KATEGORI
Studentblogger, Biologi, Fiskeøgler, Geofag, Geologi, Naturvitenskapelige og matematikk, Paleozoologi, Student
SOSIALE MEDIER

Jakten på fossile sjømonstre i Arktis

Det er sen juni og jeg har på meg den tjukkeste stillongsen i skapet. Utenfor stanser et par reinsdyr i veien en hel busslast med turister. Isbreene sender gufsen vind ned de bare fjellsidene. Jeg er på Svalbard for å studere en utdødd gruppe dyr kalt marine reptiler. Det neste året skal jeg skrive en […]

FORFATTER
Tordis Johnsen Dahle
KATEGORI
Fysikk
SOSIALE MEDIER

Ny kreftskanner for rotter og mus

UiB har nylig kjøpt en liten skanner til forskning på kreft i rotter og mus: Ved hjelp av radioaktivt sukker oppdager den kreftsykdommen så tidlig som mulig.

FORFATTER
Thomas Holme
KATEGORI
Masterblogger, Humanistiske fag, Religionsvitenskap
SOSIALE MEDIER

2012: Apokalyptiske dataspill og psykedelika

Apokalyptiske profetier bærer bud om drastiske omveltninger i menneskets verden og/eller selvforståelse. Hva slags konsekvenser får slike profetier for verdensbildet til profeter og troende?

FORFATTER
KATEGORI
Pedagogikk, Pedagogikk og psykologi
SOSIALE MEDIER

Video som læringsressurs?

Tidligere var undervisning en ferskvare der du må være tilstede for å få utbytte av den. I dag er det enkelt for en lærer å lage video av undervisning i god kvalitet og gjennom digitale kanaler enkelt distribuere den til sine studenter.

FORFATTER
Anne Aaby
KATEGORI
Uncategorized
SOSIALE MEDIER

Samfunnsgeo ftw!

For seks år siden startet jeg masterbloggen.no. Oppgaven min var nettopp levert og det grundige arbeidet jeg og mine medstudenter hadde gjort, kunnskapen vi hadde produsert, kom til å støve ned i universitetets arkiver. Rundt meg fantes gratis digitale publiseringsplattformer, gratis promoteringskanaler, crowd sourcing, open science revolution og open data-bevegelsen. —masterbloggen.no ble en åpenbar ting […]

FORFATTER
KATEGORI
Fysikk, Helse og medisin, Kjemi, klima, Naturvitenskap
SOSIALE MEDIER

Farlige forbindelser

De kan forflytte seg med hav- og luftstrømmer over store avstander. De kan gi fosterskader, være kreftfremkallende og skadelig for miljøet. Kartlegging av giftstoffer som PFOS, PFOA og andre perfluorerte stoffer må derfor fortsette å være et fokusområde.

FORFATTER
KATEGORI
Kunst og estetiske fag, Medievitenskap, Populærkultur, Teknologi
SOSIALE MEDIER

Kvinnelige dataspillere i skapet

I intervjuer med 7 kvinnelige dataspillere var mannlige spilleres posisjoner, bruk av og syn på spill dominerende. Hvordan er det egentlig å være dataspillende kvinne, når den stereotypiske dataspilleren er en tenåringsgutt?

FORFATTER
Christoffer Hovde
KATEGORI
Studentblogger, Digitale medier, Humanistiske fag, Jobb, Student
SOSIALE MEDIER

Dagens toppledere om fremtidens lederroller mot 2030

Forord til Christoffer Hovdes masteroppgave

FORFATTER
KATEGORI
Masterblogger, Kjønn, Samfunn, Sosiologi
SOSIALE MEDIER

Menns møte med krisesenteret

Tradisjonelle forestillinger om kjønn gjør at terskelen for å søke hjelp på krisesentre er høyere for menn. Til tross for lav tilgjengelighet og manglende fellesskap med andre voldsutsatte, mener menn at de får god hjelp hos krisesenteret.

FORFATTER
Hilde Norheim Adriansen
KATEGORI
Kunst og estetiske fag, Litteraturvitenskap
SOSIALE MEDIER

Er virkelighetslitteraturen den nye selvhjelpsboka?

Å lese selvframstillende litteratur kan sammenlignes med bilulykken vi ikke klarer å se vekk fra: Vi tiltrekkes og frastøtes på samme tid.

FORFATTER
KATEGORI
Biologi, Helse og medisin, Naturvitenskap
SOSIALE MEDIER

Cellenes Byggmester Bob

Det sies at stamceller kan revolusjonere den medisinske forskningen, men hva er egentlig stamceller, hva kan de brukes til og hvor kommer de fra?

FORFATTER
KATEGORI
Humanistiske fag, Journalistikk, Medievitenskap, Samfunn
SOSIALE MEDIER

Når nettroll inntar virkeligheten

En grovt fornærmende film om profeten Mohammed ble laget for å provosere, men reaksjonene var ikke av samme omfang som forventet. Nyansert mediedekning er en av årsakene.

Et godt år for Masterbloggen

Det siste året har vært et kvalitetsmessig sterkt år for Masterbloggen. Vi har vært mer synlig i media enn noensinne og bredden i temaene er imponerende.

FORFATTER
Daniel Aadnevik
KATEGORI
Fysikk, Medisin, Naturvitenskap, Teknologi
SOSIALE MEDIER

Tryggere kreftbehandling med ny protonskanner

Partikkelterapi er en veldig presis form for strålebehandling mot ondartede kreftceller, og er i stadig større bruk verden rundt. Behandlingen er likevel preget av usikkerheter rundt hvor svulsten befinner seg i kroppen, men en ny type skanner som bruker protoner kan løse dette problemet.

De sviktede barna

Identifisering av enslige mindreårige asylsøkere som mulige ofre for menneskehandel er fragmentert, tilfeldig og personavhengig.

FORFATTER
KATEGORI
Humanistiske fag, Innovasjon, Samfunn, Teknologi, Økonomi
SOSIALE MEDIER

Velferdsstaten gjør oss innovative

Den nordiske velferdsstaten utjevner maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgivere må satse på innovasjon og ny teknologi for å være konkurransedyktige.

FORFATTER
KATEGORI
Digitale medier, Kulturstudier, Medievitenskap, Sosiale medier, Teknologi, Web
SOSIALE MEDIER

Fra zapp til app

Du trodde kanskje fjernsynet var dødt? Det er det ikke. TV-en holder stand, selv om fysiske tradisjoner trues og deltakerkultur preger mediehverdagen.

FORFATTER
Mats Ekran
KATEGORI
Studentblogger, Fred og konflikt, Humanistiske fag, Samfunn, Samfunnssikkerhet, Student, Studentliv
SOSIALE MEDIER

Hva forårsaker terror?

Vi leser mye om motivet bak terrorangrep, men det er bare dråpen som får begeret til å renne over. Vi må fokusere mer på hva som forårsaker terror. Vi må finne ut hva som virkelig fyller begeret.

Blogg hos oss