FORFATTER
Kai-Robin Aslaksrud
KATEGORI
Masterblogger, Samfunn, Samfunnssikkerhet
SOSIALE MEDIER

Samvirke mellom nødetatene

Politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten får stadig kritikk for at samvirket mellom dem ikke er godt nok i nødsituasjoner. Men hva betyr det?

FORFATTER
Sunniva Aas-Hansen
KATEGORI
Digitale medier, Medievitenskap, Sosiale medier, Sosiologi
SOSIALE MEDIER

Perfekt på Insta, stygg på Snap

Ungdoms uttrykk for selvrepresentasjon er ulik på Instagram og Snapchat. Men motivasjonen bak bildedelingen er den samme på begge plattformer: Et ønske om å passe inn.

FORFATTER
Sunniva Berg
KATEGORI
Digitale medier, Litteraturvitenskap, Språk og litteratur
SOSIALE MEDIER

Digitale utfordringar for norsk litteratur

For mange forfattarar er det sjølvsagt å eksperimentere med og engasjere seg i utforminga av ei tradisjonell bok. Kvifor verkar det så mykje meir uinteressant å sjå på nye, digitale mulegheiter for litteraturen?

FORFATTER
Ilham Skah
KATEGORI
Innvandring, Kjønn, Kulturstudier, Menneskerettigheter, Religionsvitenskap, Samfunn
SOSIALE MEDIER

En bevisst valgt religiøsitet

Enkelte kvinnelige studenter ved Universitetet i Oslo har begitt seg ut på en intellektuell jihad. De finner styrke, frihet og indre fred i sin bekjennelse til Islam.

Hvordan fremstilles vanlige Norge i USA?

For at en nasjon skal kunne hevde seg på det internasjonale markedet må den skille seg ut fra de andre landene. Klarer Utenriksdepartementet å kommunisere hva som er så spesielt med lille Norge?

FORFATTER
Annelise Dyrli
KATEGORI
Helse og medisin, Idrett, Psykologi
SOSIALE MEDIER

Balanseevne og fallrisiko hos aktive eldre

Eldre er langt mer fysisk aktive enn før, men har ikke nødvendigvis bedre balanse. Fallrisikoen kan minskes ved hjelp av spesifikk trening.

FORFATTER
KATEGORI
Fagområder, Helse og medisin
SOSIALE MEDIER

Tverrfaglig samarbeid i barnevernet

Mange barnevernsbarn over 18 år har psykiske lidelser og behov for oppfølging fra flere instanser. Det er klare utfordringer i det tverrfaglige samarbeidet rundt ungdommene, og det er rom for forbedringer.

FORFATTER
KATEGORI
Informasjonsteknologi, Systemutvikling
SOSIALE MEDIER

Helsedata til folket!

Europa har satset på å gjøre helsedata tilgjengelig for innbyggerne. Ambisjonene kan bli støttet av Business Intelligence-teknologi.

FORFATTER
KATEGORI
Finans, Samfunn, Økonomi og ledelse
SOSIALE MEDIER

Islamsk bankvirksomhet kan gi mer stabil økonomi

Banker som har fulgt islams etiske retninglinjer ble skjermet fra finanskrisen. Krav om tettere forbindelse til varer og tjenester i økonomien og deling av risiko mellom låntaker og utlåner gjør det vanskeligere for bankene å skape finansbobler.

FORFATTER
Magnus Helgerud
KATEGORI
Filosofi, Humanistiske fag, Idéhistorie, Kulturstudier
SOSIALE MEDIER

Reisen som identitetsmarkør

Er du redd for å bli stemplet som en typisk turist når du er på ferie? Frykt ikke. Det finnes fire strategier for å unngå turistfella. Romantikeren og antituristen Lord Byron brukte dem alle.

FORFATTER
KATEGORI
Filosofi, Humanistiske fag, Idéhistorie
SOSIALE MEDIER

Kunsten å feile

Perfekte mennesker vil per definisjon ikke ha noe feilaktig ved seg. Derfor er de også fullstendig uinteressante – i alle fall for Aristoteles’ tragedieteori.

FORFATTER
Tordis Dahle
KATEGORI
Fysikk
SOSIALE MEDIER

Ny kreftskanner for rotter og mus

UiB har nylig kjøpt en liten skanner til forskning på kreft i rotter og mus: Ved hjelp av radioaktivt sukker oppdager den kreftsykdommen så tidlig som mulig.

FORFATTER
Thomas Holme
KATEGORI
Humanistiske fag, Religionsvitenskap
SOSIALE MEDIER

2012: Apokalyptiske dataspill og psykedelika

Apokalyptiske profetier bærer bud om drastiske omveltninger i menneskets verden og/eller selvforståelse. Hva slags konsekvenser får slike profetier for verdensbildet til profeter og troende?

FORFATTER
Magnus Johansson
KATEGORI
Pedagogikk, Pedagogikk og psykologi
SOSIALE MEDIER

Video som læringsressurs?

Tidligere var undervisning en ferskvare der du må være tilstede for å få utbytte av den. I dag er det enkelt for en lærer å lage video av undervisning i god kvalitet og gjennom digitale kanaler enkelt distribuere den til sine studenter.

FORFATTER
Steven Wilson
KATEGORI
Fysikk, Helse og medisin, Kjemi, klima, Naturvitenskap
SOSIALE MEDIER

Farlige forbindelser

De kan forflytte seg med hav- og luftstrømmer over store avstander. De kan gi fosterskader, være kreftfremkallende og skadelig for miljøet. Kartlegging av giftstoffer som PFOS, PFOA og andre perfluorerte stoffer må derfor fortsette å være et fokusområde.

FORFATTER
Kai-Robin Aslaksrud
KATEGORI
Masterblogger, Samfunn, Samfunnssikkerhet
SOSIALE MEDIER

Samvirke mellom nødetatene

Politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten får stadig kritikk for at samvirket mellom dem ikke er godt nok i nødsituasjoner. Men hva betyr det?

FORFATTER
Sunniva Aas-Hansen
KATEGORI
Digitale medier, Medievitenskap, Sosiale medier, Sosiologi
SOSIALE MEDIER

Perfekt på Insta, stygg på Snap

Ungdoms uttrykk for selvrepresentasjon er ulik på Instagram og Snapchat. Men motivasjonen bak bildedelingen er den samme på begge plattformer: Et ønske om å passe inn.

FORFATTER
Helene Müller
KATEGORI
Biologi, Miljø, Naturvitenskap, Zoologi, Økologi
SOSIALE MEDIER

Mastergrad med fartshumper

Det er mer enn to år siden jeg publiserte mitt første innlegg her på bloggen. Nå er jeg tilbake, fremdeles som studentblogger og masterstudent. Mastergraden har tatt lenger tid enn jeg både håpet og hadde planlagt, men nå er jeg på vei igjen. Endelig.

FORFATTER
Sunniva Berg
KATEGORI
Digitale medier, Litteraturvitenskap, Språk og litteratur
SOSIALE MEDIER

Digitale utfordringar for norsk litteratur

For mange forfattarar er det sjølvsagt å eksperimentere med og engasjere seg i utforminga av ei tradisjonell bok. Kvifor verkar det så mykje meir uinteressant å sjå på nye, digitale mulegheiter for litteraturen?

Knokler og kontorarbeid

En hektisk sommer er lagt bak meg, og nå begynner det som en gang virket utrolig langt fremme: skriveåret.

FORFATTER
Ilham Skah
KATEGORI
Innvandring, Kjønn, Kulturstudier, Menneskerettigheter, Religionsvitenskap, Samfunn
SOSIALE MEDIER

En bevisst valgt religiøsitet

Enkelte kvinnelige studenter ved Universitetet i Oslo har begitt seg ut på en intellektuell jihad. De finner styrke, frihet og indre fred i sin bekjennelse til Islam.

Hvordan fremstilles vanlige Norge i USA?

For at en nasjon skal kunne hevde seg på det internasjonale markedet må den skille seg ut fra de andre landene. Klarer Utenriksdepartementet å kommunisere hva som er så spesielt med lille Norge?

FORFATTER
Annelise Dyrli
KATEGORI
Helse og medisin, Idrett, Psykologi
SOSIALE MEDIER

Balanseevne og fallrisiko hos aktive eldre

Eldre er langt mer fysisk aktive enn før, men har ikke nødvendigvis bedre balanse. Fallrisikoen kan minskes ved hjelp av spesifikk trening.

FORFATTER
Victoria Engelschiøn Nash
KATEGORI
Studentblogger, Biologi, Fiskeøgler, Geofag, Geologi, Naturvitenskap, Naturvitenskapelige og matematikk, Paleozoologi, Studentliv, Zoologi
SOSIALE MEDIER

“Shit or puke?” – og andre spørsmål som dukker opp i felt

Hvordan brytes døde dyr ned? Skjønte vi umiddelbart hva den rare steinen full av beinbiter var? Var det ferdig fordøyd, eller ikke?

FORFATTER
KATEGORI
Fagområder, Helse og medisin
SOSIALE MEDIER

Tverrfaglig samarbeid i barnevernet

Mange barnevernsbarn over 18 år har psykiske lidelser og behov for oppfølging fra flere instanser. Det er klare utfordringer i det tverrfaglige samarbeidet rundt ungdommene, og det er rom for forbedringer.

FORFATTER
KATEGORI
Informasjonsteknologi, Systemutvikling
SOSIALE MEDIER

Helsedata til folket!

Europa har satset på å gjøre helsedata tilgjengelig for innbyggerne. Ambisjonene kan bli støttet av Business Intelligence-teknologi.

FORFATTER
KATEGORI
Finans, Samfunn, Økonomi og ledelse
SOSIALE MEDIER

Islamsk bankvirksomhet kan gi mer stabil økonomi

Banker som har fulgt islams etiske retninglinjer ble skjermet fra finanskrisen. Krav om tettere forbindelse til varer og tjenester i økonomien og deling av risiko mellom låntaker og utlåner gjør det vanskeligere for bankene å skape finansbobler.

FORFATTER
Magnus Helgerud
KATEGORI
Filosofi, Humanistiske fag, Idéhistorie, Kulturstudier
SOSIALE MEDIER

Reisen som identitetsmarkør

Er du redd for å bli stemplet som en typisk turist når du er på ferie? Frykt ikke. Det finnes fire strategier for å unngå turistfella. Romantikeren og antituristen Lord Byron brukte dem alle.

FORFATTER
KATEGORI
Filosofi, Humanistiske fag, Idéhistorie
SOSIALE MEDIER

Kunsten å feile

Perfekte mennesker vil per definisjon ikke ha noe feilaktig ved seg. Derfor er de også fullstendig uinteressante – i alle fall for Aristoteles’ tragedieteori.

FORFATTER
Victoria Engelschiøn Nash
KATEGORI
Studentblogger, Biologi, Fiskeøgler, Geofag, Geologi, Naturvitenskapelige og matematikk, Paleozoologi, Student
SOSIALE MEDIER

Jakten på fossile sjømonstre i Arktis

Det er sen juni og jeg har på meg den tjukkeste stillongsen i skapet. Utenfor stanser et par reinsdyr i veien en hel busslast med turister. Isbreene sender gufsen vind ned de bare fjellsidene. Jeg er på Svalbard for å studere en utdødd gruppe dyr kalt marine reptiler. Det neste året skal jeg skrive en […]

FORFATTER
Tordis Dahle
KATEGORI
Fysikk
SOSIALE MEDIER

Ny kreftskanner for rotter og mus

UiB har nylig kjøpt en liten skanner til forskning på kreft i rotter og mus: Ved hjelp av radioaktivt sukker oppdager den kreftsykdommen så tidlig som mulig.

FORFATTER
Thomas Holme
KATEGORI
Humanistiske fag, Religionsvitenskap
SOSIALE MEDIER

2012: Apokalyptiske dataspill og psykedelika

Apokalyptiske profetier bærer bud om drastiske omveltninger i menneskets verden og/eller selvforståelse. Hva slags konsekvenser får slike profetier for verdensbildet til profeter og troende?

FORFATTER
Magnus Johansson
KATEGORI
Pedagogikk, Pedagogikk og psykologi
SOSIALE MEDIER

Video som læringsressurs?

Tidligere var undervisning en ferskvare der du må være tilstede for å få utbytte av den. I dag er det enkelt for en lærer å lage video av undervisning i god kvalitet og gjennom digitale kanaler enkelt distribuere den til sine studenter.

FORFATTER
Anne Aaby
KATEGORI
Uncategorized
SOSIALE MEDIER

Samfunnsgeo ftw!

For seks år siden startet jeg masterbloggen.no. Oppgaven min var nettopp levert og det grundige arbeidet jeg og mine medstudenter hadde gjort, kunnskapen vi hadde produsert, kom til å støve ned i universitetets arkiver. Rundt meg fantes gratis digitale publiseringsplattformer, gratis promoteringskanaler, crowd sourcing, open science revolution og open data-bevegelsen. —masterbloggen.no ble en åpenbar ting […]

FORFATTER
Steven Wilson
KATEGORI
Fysikk, Helse og medisin, Kjemi, klima, Naturvitenskap
SOSIALE MEDIER

Farlige forbindelser

De kan forflytte seg med hav- og luftstrømmer over store avstander. De kan gi fosterskader, være kreftfremkallende og skadelig for miljøet. Kartlegging av giftstoffer som PFOS, PFOA og andre perfluorerte stoffer må derfor fortsette å være et fokusområde.

Blogg hos oss