FORFATTER
Terje Kongsrud
KATEGORI
Filmvitenskap, Medier og kommunikasjon, Medievitenskap, Samfunn
SOSIALE MEDIER

Filmproduksjon som katalysator for økt turisme

Serien “Lilyhammer” gir Lillehammer verdifull eksponering. Men økt turisme følger ikke automatisk – det krever bevisst satsing og økt kunnskap, både for produksjonsselskap og reiselivsaktører.

FORFATTER
Carl Anders Hollender
KATEGORI
Kunst og estetiske fag, Samfunn, Teatervitenskap
SOSIALE MEDIER

Å dramatisere et nasjonalt traume

I møte med bunnløs tragedie må kunsten forholde seg lyttende. Den må søke etter historiene som trenger å bli fortalt. I forestillingen “22. juli – én dag – mange historier” er fokus på etisk og kunstnerisk refleksjon.

FORFATTER
Veslemøy Helseth
KATEGORI
Digitale medier, Kulturstudier, Medier og kommunikasjon, Medievitenskap, Populærkultur, Sosiale medier
SOSIALE MEDIER

Fankulturens nye synlighet

Kinosalen er ikke det eneste stedet Twilightfansen sukker, stønner og jubler i felles beundring for idolene sine. Fankultur blomstrer også i sosiale medier, og veien fra tilskuerkultur til deltakerkultur er ikke lenger like lang.

FORFATTER
Eivind Nyhus
KATEGORI
Historie, Humanistiske fag
SOSIALE MEDIER

Fredsprisens uønskede konsekvenser

Overfor omverdenen har norske myndigheter lenge understreket Nobelkomiteens uavhengighet fra norsk utenrikspolitikk. Norge som stat merker likevel konsekvensene av å tildele “feil” person prisen.

FORFATTER
KATEGORI
Masterblogger, Musikkvitenskap, Pedagogikk, Utdanningsvitenskap
SOSIALE MEDIER

Kvalifisert musikklærer? Skolen trenger deg!

Det ulmer for tiden en motreaksjon til dagens skoledebatt blant musikkfagfolk: det er på tide å slå et slag for musikk i skolen. Vi må sikre kvalifiserte lærere for fremtiden.

FORFATTER
KATEGORI
Historie, Humanistiske fag, Kulturstudier, Medievitenskap, Samfunn
SOSIALE MEDIER

Indianaren: tradisjonell, teppekledd og avvæpna?

Det har lenge vore knytt ei todelt forståing til indianarane. På den eine sida: ville, barbariske heidningar. På den andre: uskuldige, vakre og edle. Kva for rolle speler fotografiet i slike oppfatningar?

Fra avhør til avhørsrapport

Avhørsrapporten skal gjengi samtalen mellom politiet og avhørte, men ikke all informasjon blir med når muntlig samtale blir til tekst. Valgene politiet tar kan påvirke det bildet andre aktører i rettsprosessen får av avhørtes forklaring.

FORFATTER
Kristian Collin Berge, Universitetslektor 2, Senter for Entreprenørskap, UiO
KATEGORI
Informasjonsteknologi, Teknologi, Utdanningsvitenskap
SOSIALE MEDIER

Studenter vil ha læringverktøy som støtter samarbeid

Når studenter ble spurt om hvilke læringsverktøy de ønsker seg, gikk følgende krav igjen blant svarene: brukervennlighet, integrering, samlæring og samarbeid.

FORFATTER
Anne Aaby
KATEGORI
Digitale medier, Studentliv, Teknologi
SOSIALE MEDIER

Hvor digitalt smart er du?

Som student er du din egen IT og Web-konsulent, sant? Eller får man hjelp fra læringsteder til å jobbe og leve tech savvy?

FORFATTER
Christoffer Hovde
KATEGORI
Økonomi og ledelse
SOSIALE MEDIER

Master om fremtidens toppledere

Jeg skal skrive masteroppgave om fremtidens toppledere og har et spennende år med mye læring foran meg. Her kommer mine første tanker rundt tematikken.

FORFATTER
Jonas van den Brink
KATEGORI
Helse og medisin, Naturvitenskap
SOSIALE MEDIER

Ny hjerteforskning skjer på data

Datamodeller av hjertet muliggjør forskning på hvordan medisiner og behandlinger påvirker hjertets funksjon, uten å utsette pasienter for risiko.

FORFATTER
Terje Kongsrud
KATEGORI
Filmvitenskap, Medier og kommunikasjon, Medievitenskap, Samfunn
SOSIALE MEDIER

Filmproduksjon som katalysator for økt turisme

Serien “Lilyhammer” gir Lillehammer verdifull eksponering. Men økt turisme følger ikke automatisk – det krever bevisst satsing og økt kunnskap, både for produksjonsselskap og reiselivsaktører.

FORFATTER
Vegard Vinje
KATEGORI
Helse og medisin, Naturvitenskap, Teknologi
SOSIALE MEDIER

Fremtidens forskning på legemidler

På Simulas sommerskole arbeides det intensivt med hjerteforskning. Eksperimenter på musehjerter og arbeid med komplekse matematiske modeller er en del av hverdagen.

FORFATTER
Helene Jørum
KATEGORI
Medier og kommunikasjon, Sosiale medier, Web
SOSIALE MEDIER

Ny Studentblogger: Helene Jørum

Helene Jørum har forelsket seg i medievitenskap. Nå er hun ivrig masterskriver, aktiv student og ny studentblogger for Masterbloggen!

FORFATTER
Carl Anders Hollender
KATEGORI
Kunst og estetiske fag, Samfunn, Teatervitenskap
SOSIALE MEDIER

Å dramatisere et nasjonalt traume

I møte med bunnløs tragedie må kunsten forholde seg lyttende. Den må søke etter historiene som trenger å bli fortalt. I forestillingen “22. juli – én dag – mange historier” er fokus på etisk og kunstnerisk refleksjon.

FORFATTER
Pauline Johanne Kajl
KATEGORI
Studentblogger, Studentliv, Økologi
SOSIALE MEDIER

Kreativitet og tålmodighet teller!

Hijabstoff, plastrør og eggekartonger får nye bruksområder i forskningsøyemed.

FORFATTER
Veslemøy Helseth
KATEGORI
Digitale medier, Kulturstudier, Medier og kommunikasjon, Medievitenskap, Populærkultur, Sosiale medier
SOSIALE MEDIER

Fankulturens nye synlighet

Kinosalen er ikke det eneste stedet Twilightfansen sukker, stønner og jubler i felles beundring for idolene sine. Fankultur blomstrer også i sosiale medier, og veien fra tilskuerkultur til deltakerkultur er ikke lenger like lang.

FORFATTER
Bror-Magnus Sviland Strand
KATEGORI
Studentblogger, Humanistiske fag, Lingvistikk, Pedagogikk og psykologi, Student
SOSIALE MEDIER

24 informantar kom marsjerande

I vår hadde me spunne vår fine edderkopp-vev av sosiale nettverk og venta på at informantane skulle koma marsjerande og setja seg.

FORFATTER
Eivind Nyhus
KATEGORI
Historie, Humanistiske fag
SOSIALE MEDIER

Fredsprisens uønskede konsekvenser

Overfor omverdenen har norske myndigheter lenge understreket Nobelkomiteens uavhengighet fra norsk utenrikspolitikk. Norge som stat merker likevel konsekvensene av å tildele “feil” person prisen.

FORFATTER
Vegard Vinje
KATEGORI
Teknologi
SOSIALE MEDIER

Sommeren hos Simula

Simula har denne sommeren åpnet dørene for 12 studenter som skal lære matematisk modellering av hjertet. Slik skal fremtidens forskning på hjertemedisin sikres.

Medievitenskapelig sommerlektyre

Betraktninger rundt vampyrens utvikling, Hollywoods katastrofefilmer og lyden av tegneserier. Dette er perler hentet fra Masterbloggens populærvitenskapelige skattekammer.

FORFATTER
KATEGORI
Masterblogger, Musikkvitenskap, Pedagogikk, Utdanningsvitenskap
SOSIALE MEDIER

Kvalifisert musikklærer? Skolen trenger deg!

Det ulmer for tiden en motreaksjon til dagens skoledebatt blant musikkfagfolk: det er på tide å slå et slag for musikk i skolen. Vi må sikre kvalifiserte lærere for fremtiden.

FORFATTER
Karoline Moe
KATEGORI
Gjestespalte, Naturvitenskapelige og matematikk, Studentliv
SOSIALE MEDIER

Realfagsbiblioteket inviterer: PhDDay!

I morgen, torsdag 5. juni retter Mat-Nat lyskasterne mot PhDene! Men dagen er åpen for alle! Taus kunnskap blir satt ord på og glitrende hoder blir satt pris på! Drømmer du om å bruke noen år på å fordype deg i et emne så smalt at bare du og to til forstår hva du snakker om? Lurer du på hva det egentlig vil si å ta en PhD? Vi gir deg muligheten til å kjenne på utfordringene og gledene underveis.

FORFATTER
KATEGORI
Historie, Humanistiske fag, Kulturstudier, Medievitenskap, Samfunn
SOSIALE MEDIER

Indianaren: tradisjonell, teppekledd og avvæpna?

Det har lenge vore knytt ei todelt forståing til indianarane. På den eine sida: ville, barbariske heidningar. På den andre: uskuldige, vakre og edle. Kva for rolle speler fotografiet i slike oppfatningar?

Fra avhør til avhørsrapport

Avhørsrapporten skal gjengi samtalen mellom politiet og avhørte, men ikke all informasjon blir med når muntlig samtale blir til tekst. Valgene politiet tar kan påvirke det bildet andre aktører i rettsprosessen får av avhørtes forklaring.

FORFATTER
Bror-Magnus Sviland Strand
KATEGORI
Studentblogger, Humanistiske fag, Humanistiske fag, Lingvistikk, Språk og litteratur, Student, Studentliv
SOSIALE MEDIER

Lingvistikkstudent søkjer språk

Brasil er eit eldorado for eventyrlystne lingvistikkstudentar. Med eit par hundre utryddingstruga språk, langt vekke frå storbyen ligg alt til rette for lingvistisk feltarbeid av den gode, gamle typen. Det er berre å utstyra seg sjølv med bandopptakar og notisblokk, og finna seg eit språk. Eller gjera noko heilt anna.

FORFATTER
Pauline Johanne Kajl
KATEGORI
Studentblogger, Masterblogger, Økologi
SOSIALE MEDIER

Datainnsamling i paradis?

Pauline Johanne skriver om sitt kommende feltarbeid på Mauritius, og hva det går ut på.

Blogg hos oss