FORFATTER
Steven Ray Wilson
KATEGORI
Fysikk, Helse og medisin, Kjemi, klima, Naturvitenskap
SOSIALE MEDIER

Farlige forbindelser

De kan forflytte seg med hav- og luftstrømmer over store avstander. De kan gi fosterskader, være kreftfremkallende og skadelig for miljøet. Kartlegging av giftstoffer som PFOS, PFOA og andre perfluorerte stoffer må derfor fortsette å være et fokusområde.

FORFATTER
Maren Agdestein
KATEGORI
Kunst og estetiske fag, Medievitenskap, Populærkultur, Teknologi
SOSIALE MEDIER

Kvinnelige dataspillere i skapet

I intervjuer med 7 kvinnelige dataspillere var mannlige spilleres posisjoner, bruk av og syn på spill dominerende. Hvordan er det egentlig å være dataspillende kvinne, når den stereotypiske dataspilleren er en tenåringsgutt?

FORFATTER
Eirin Mo Danielsen
KATEGORI
Masterblogger, Kjønn, Samfunn, Sosiologi
SOSIALE MEDIER

Menns møte med krisesenteret

Tradisjonelle forestillinger om kjønn gjør at terskelen for å søke hjelp på krisesentre er høyere for menn. Til tross for lav tilgjengelighet og manglende fellesskap med andre voldsutsatte, mener menn at de får god hjelp hos krisesenteret.

FORFATTER
Hilde Norheim Adriansen
KATEGORI
Kunst og estetiske fag, Litteraturvitenskap
SOSIALE MEDIER

Er virkelighetslitteraturen den nye selvhjelpsboka?

Å lese selvframstillende litteratur kan sammenlignes med bilulykken vi ikke klarer å se vekk fra: Vi tiltrekkes og frastøtes på samme tid.

FORFATTER
Tommy Aleksander Karlsen
KATEGORI
Biologi, Helse og medisin, Naturvitenskap
SOSIALE MEDIER

Cellenes Byggmester Bob

Det sies at stamceller kan revolusjonere den medisinske forskningen, men hva er egentlig stamceller, hva kan de brukes til og hvor kommer de fra?

FORFATTER
KATEGORI
Humanistiske fag, Journalistikk, Medievitenskap, Samfunn
SOSIALE MEDIER

Når nettroll inntar virkeligheten

En grovt fornærmende film om profeten Mohammed ble laget for å provosere, men reaksjonene var ikke av samme omfang som forventet. Nyansert mediedekning er en av årsakene.

FORFATTER
Daniel Aadnevik
KATEGORI
Fysikk, Medisin, Naturvitenskap, Teknologi
SOSIALE MEDIER

Tryggere kreftbehandling med ny protonskanner

Partikkelterapi er en veldig presis form for strålebehandling mot ondartede kreftceller, og er i stadig større bruk verden rundt. Behandlingen er likevel preget av usikkerheter rundt hvor svulsten befinner seg i kroppen, men en ny type skanner som bruker protoner kan løse dette problemet.

De sviktede barna

Identifisering av enslige mindreårige asylsøkere som mulige ofre for menneskehandel er fragmentert, tilfeldig og personavhengig.

FORFATTER
KATEGORI
Humanistiske fag, Innovasjon, Samfunn, Teknologi, Økonomi
SOSIALE MEDIER

Velferdsstaten gjør oss innovative

Den nordiske velferdsstaten utjevner maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgivere må satse på innovasjon og ny teknologi for å være konkurransedyktige.

FORFATTER
KATEGORI
Digitale medier, Kulturstudier, Medievitenskap, Sosiale medier, Teknologi, Web
SOSIALE MEDIER

Fra zapp til app

Du trodde kanskje fjernsynet var dødt? Det er det ikke. TV-en holder stand, selv om fysiske tradisjoner trues og deltakerkultur preger mediehverdagen.

Banning og annen faenskap

Stikk den nysgjerrige akademikernesa di inn i språkets stinkende rasshøl – og finn ut hvorfor Bart Simpson aldri tar F-ordet i sin munn.

FORFATTER
Stein Eirik Johannesen
KATEGORI
Filosofi
SOSIALE MEDIER

Fornuft er natur – ikke kultur

Den amerikanske filosofen Tyler Burge forfekter radikalt nye påstander om hva fornuft egentlig er.

Språk og suksess i norsk arbeiderbevegelse

Fra omkring 1850-tallet og utover 1900-tallet organiserte de norske arbeiderne seg. Men noen organisasjoner hadde mer suksess enn andre, og noe av forklaringen kan ligge i måten de valgte å ordlegge seg på.

FORFATTER
KATEGORI
Masterblogger, Samfunn, Sosiologi
SOSIALE MEDIER

Barn og risiko for samlivsbrudd

Foreldre har betydelig høyere risiko for separasjon i dag enn for 40 år siden. Forskjellen i risikoen for brudd mellom foreldre og barnløse har holdt seg relativt stabil.

FORFATTER
KATEGORI
Pedagogikk, Pedagogikk og psykologi, Psykologi, Utdanningsvitenskap
SOSIALE MEDIER

Kan relasjoner revolusjonere skolene våre?

Elever trenger mer enn bare faglig påfyll for å lykkes i skolen. Selve relasjonen til læreren kan være nokså viktig. Men på hvilken måte?

FORFATTER
KATEGORI
Masterblogger, Samfunn, Sosiologi
SOSIALE MEDIER

Cowboyer i utelivsjungelen

Bartendere er både vertskap og lovforvaltere. Ved å tilpasse alkoholloven utelivets realiteter, kan disse to rollene kombineres.

FORFATTER
KATEGORI
Ernæring, Helse og medisin, Uncategorized
SOSIALE MEDIER

Mindre magetrøbbel med FODMAP-redusert kost

Symptomer som oppblåsthet, diare og gass er vanlige hos personer med irritabel tarmsyndrom. En diett som har få tungtfordøyelige karbohydrater, FODMAP, har vist seg å lindre slike symptomer. Dietten er ikke prøvd ut på liknende tilstander før nå.

FORFATTER
Steven Ray Wilson
KATEGORI
Fysikk, Helse og medisin, Kjemi, klima, Naturvitenskap
SOSIALE MEDIER

Farlige forbindelser

De kan forflytte seg med hav- og luftstrømmer over store avstander. De kan gi fosterskader, være kreftfremkallende og skadelig for miljøet. Kartlegging av giftstoffer som PFOS, PFOA og andre perfluorerte stoffer må derfor fortsette å være et fokusområde.

FORFATTER
Maren Agdestein
KATEGORI
Kunst og estetiske fag, Medievitenskap, Populærkultur, Teknologi
SOSIALE MEDIER

Kvinnelige dataspillere i skapet

I intervjuer med 7 kvinnelige dataspillere var mannlige spilleres posisjoner, bruk av og syn på spill dominerende. Hvordan er det egentlig å være dataspillende kvinne, når den stereotypiske dataspilleren er en tenåringsgutt?

FORFATTER
Christoffer Hovde
KATEGORI
Studentblogger, Digitale medier, Humanistiske fag, Jobb, Student
SOSIALE MEDIER

Dagens toppledere om fremtidens lederroller mot 2030

Forord til Christoffer Hovdes masteroppgave

FORFATTER
Eirin Mo Danielsen
KATEGORI
Masterblogger, Kjønn, Samfunn, Sosiologi
SOSIALE MEDIER

Menns møte med krisesenteret

Tradisjonelle forestillinger om kjønn gjør at terskelen for å søke hjelp på krisesentre er høyere for menn. Til tross for lav tilgjengelighet og manglende fellesskap med andre voldsutsatte, mener menn at de får god hjelp hos krisesenteret.

FORFATTER
Hilde Norheim Adriansen
KATEGORI
Kunst og estetiske fag, Litteraturvitenskap
SOSIALE MEDIER

Er virkelighetslitteraturen den nye selvhjelpsboka?

Å lese selvframstillende litteratur kan sammenlignes med bilulykken vi ikke klarer å se vekk fra: Vi tiltrekkes og frastøtes på samme tid.

FORFATTER
Tommy Aleksander Karlsen
KATEGORI
Biologi, Helse og medisin, Naturvitenskap
SOSIALE MEDIER

Cellenes Byggmester Bob

Det sies at stamceller kan revolusjonere den medisinske forskningen, men hva er egentlig stamceller, hva kan de brukes til og hvor kommer de fra?

FORFATTER
KATEGORI
Humanistiske fag, Journalistikk, Medievitenskap, Samfunn
SOSIALE MEDIER

Når nettroll inntar virkeligheten

En grovt fornærmende film om profeten Mohammed ble laget for å provosere, men reaksjonene var ikke av samme omfang som forventet. Nyansert mediedekning er en av årsakene.

Et godt år for Masterbloggen

Det siste året har vært et kvalitetsmessig sterkt år for Masterbloggen. Vi har vært mer synlig i media enn noensinne og bredden i temaene er imponerende.

FORFATTER
Daniel Aadnevik
KATEGORI
Fysikk, Medisin, Naturvitenskap, Teknologi
SOSIALE MEDIER

Tryggere kreftbehandling med ny protonskanner

Partikkelterapi er en veldig presis form for strålebehandling mot ondartede kreftceller, og er i stadig større bruk verden rundt. Behandlingen er likevel preget av usikkerheter rundt hvor svulsten befinner seg i kroppen, men en ny type skanner som bruker protoner kan løse dette problemet.

De sviktede barna

Identifisering av enslige mindreårige asylsøkere som mulige ofre for menneskehandel er fragmentert, tilfeldig og personavhengig.

FORFATTER
KATEGORI
Humanistiske fag, Innovasjon, Samfunn, Teknologi, Økonomi
SOSIALE MEDIER

Velferdsstaten gjør oss innovative

Den nordiske velferdsstaten utjevner maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgivere må satse på innovasjon og ny teknologi for å være konkurransedyktige.

FORFATTER
KATEGORI
Digitale medier, Kulturstudier, Medievitenskap, Sosiale medier, Teknologi, Web
SOSIALE MEDIER

Fra zapp til app

Du trodde kanskje fjernsynet var dødt? Det er det ikke. TV-en holder stand, selv om fysiske tradisjoner trues og deltakerkultur preger mediehverdagen.

FORFATTER
Mats Ekran
KATEGORI
Studentblogger, Fred og konflikt, Humanistiske fag, Samfunn, Samfunnssikkerhet, Student, Studentliv
SOSIALE MEDIER

Hva forårsaker terror?

Vi leser mye om motivet bak terrorangrep, men det er bare dråpen som får begeret til å renne over. Vi må fokusere mer på hva som forårsaker terror. Vi må finne ut hva som virkelig fyller begeret.

Banning og annen faenskap

Stikk den nysgjerrige akademikernesa di inn i språkets stinkende rasshøl – og finn ut hvorfor Bart Simpson aldri tar F-ordet i sin munn.

FORFATTER
Stein Eirik Johannesen
KATEGORI
Filosofi
SOSIALE MEDIER

Fornuft er natur – ikke kultur

Den amerikanske filosofen Tyler Burge forfekter radikalt nye påstander om hva fornuft egentlig er.

Språk og suksess i norsk arbeiderbevegelse

Fra omkring 1850-tallet og utover 1900-tallet organiserte de norske arbeiderne seg. Men noen organisasjoner hadde mer suksess enn andre, og noe av forklaringen kan ligge i måten de valgte å ordlegge seg på.

FORFATTER
KATEGORI
Masterblogger, Samfunn, Sosiologi
SOSIALE MEDIER

Barn og risiko for samlivsbrudd

Foreldre har betydelig høyere risiko for separasjon i dag enn for 40 år siden. Forskjellen i risikoen for brudd mellom foreldre og barnløse har holdt seg relativt stabil.

FORFATTER
KATEGORI
Pedagogikk, Pedagogikk og psykologi, Psykologi, Utdanningsvitenskap
SOSIALE MEDIER

Kan relasjoner revolusjonere skolene våre?

Elever trenger mer enn bare faglig påfyll for å lykkes i skolen. Selve relasjonen til læreren kan være nokså viktig. Men på hvilken måte?

FORFATTER
KATEGORI
Masterblogger, Samfunn, Sosiologi
SOSIALE MEDIER

Cowboyer i utelivsjungelen

Bartendere er både vertskap og lovforvaltere. Ved å tilpasse alkoholloven utelivets realiteter, kan disse to rollene kombineres.

FORFATTER
KATEGORI
Ernæring, Helse og medisin, Uncategorized
SOSIALE MEDIER

Mindre magetrøbbel med FODMAP-redusert kost

Symptomer som oppblåsthet, diare og gass er vanlige hos personer med irritabel tarmsyndrom. En diett som har få tungtfordøyelige karbohydrater, FODMAP, har vist seg å lindre slike symptomer. Dietten er ikke prøvd ut på liknende tilstander før nå.

Blogg hos oss