FORFATTER
Ida Uppstrøm Berg
KATEGORI
Offentlig politikk og administrasjon, Samfunn, Samfunnsøkonomi
SOSIALE MEDIER

Argumenter for et nytt Nasjonalmuseum

I 2020 står et nytt Nasjonalmuseum klart for publikum på Vestbanen i Oslo. For å rettferdiggjøre et bygg til 5 milliarder må det fremmes et behov for det.

FORFATTER
Kenneth Bareksten
KATEGORI
Humanistiske fag, Litteraturvitenskap
SOSIALE MEDIER

John Donne måtte skjule sitt seksuelle budskap

John Donne var poet og prest, og i diktene hans leser vi en skepsis mot overtro og etterliv. Han mente også at kjærlighet trives best i en blodvarm kropp, uavhengig av kjønn.

FORFATTER
Sigurd Hverven
KATEGORI
Filosofi
SOSIALE MEDIER

Frihet blant alt som lever

Lenge har vi trodd at friheten sikres ved å ta makten over naturen. I møte med økokrisen må vi tenke nytt: Uten avhengighet og grenser finnes ingen frihet.

FORFATTER
Ingebjørg Lithun Norang
KATEGORI
Miljø og utvikling, Samfunn
SOSIALE MEDIER

Stedets plass på vei mot bærekraftige samfunn

Føttene forflytter deg mellom steder du knytter deg til, men røttene gror kanskje dypest der du bor.

FORFATTER
Martine Halvorsen Bergan
KATEGORI
Pedagogikk, Pedagogikk og psykologi, Samfunn
SOSIALE MEDIER

Når to blir til tre – individualitet og fellesskap gjennom overgangen til foreldreskap

Hva skjer med parforholdet i overgangen til foreldreskap? Fire par forteller om parforholdet før og etter de fikk barn.

FORFATTER
Cathrine Silju Eide
KATEGORI
Helse og medisin, Medisin
SOSIALE MEDIER

E-helse: Legemiddelbruk bør kontrolleres mer systematisk

Aldri før har så mange nordmenn vært avhengige av legemidler. Parallelt med dette vet vi at det skjer uforsvarlig forskrivning, som bryter med forsvarlighetskravet til helsepersonell.

FORFATTER
Anne Aaby
KATEGORI
Samfunnsgeografi
SOSIALE MEDIER

Barns blikk på Grünerløkka

Hvordan ville trikken, t-banen, trafikken, bygninger, grøntarealer og gatenett sett ut om det var utformet med barns behov som betingelse?

FORFATTER
Johanne Rimul
KATEGORI
Kjønn, Pedagogikk, Psykologi
SOSIALE MEDIER

Barn både opprettholder og overskrider kjønnsnormer

Barn kan være med på å opprettholde kjønnsmessige kategorier, men ikke uten å overskride dem. At barn opptrer stereotypisk kan fort bli en sannhet, fordi disse fortellingene er så lett tilgjengelige for oss.

FORFATTER
Amna Javaid
KATEGORI
Kriminologi, Innvandring, Menneskerettigheter, Pedagogikk og psykologi
SOSIALE MEDIER

Gode regler – dårlig praksis?

I følge interesseorganisasjonene er det et stort sprik mellom regelverket kontra hva som i virkeligheten er situasjonen for barna i mottak.

FORFATTER
Kari Holdcroft
KATEGORI
Forskningsformidling, Journalistikk, Medier og kommunikasjon
SOSIALE MEDIER

Smittsom panikk – risikovurdering i norsk presse

Globalisering har ført til at risikoer som påvirker en nasjon også påvirker resten av verden i større grad enn tidligere. Ebolautbruddet i 2014 viste hos at journalistikken i Norge er i en ny fase som også avspeiler samfunnet vi nå lever i.

FORFATTER
Inga Blæsterdalen
KATEGORI
Innovasjon, Teknologi
SOSIALE MEDIER

Bidrar grønne pilotbygg til en grønnere byggenæring?

Grønne forbildebygg bidrar til innovasjon, men ikke for alle. Pilotbygg alene er heller ikke sterkt nok virkemiddel til å snu om på byggenæringen.

FORFATTER
Ida Uppstrøm Berg
KATEGORI
Offentlig politikk og administrasjon, Samfunn, Samfunnsøkonomi
SOSIALE MEDIER

Argumenter for et nytt Nasjonalmuseum

I 2020 står et nytt Nasjonalmuseum klart for publikum på Vestbanen i Oslo. For å rettferdiggjøre et bygg til 5 milliarder må det fremmes et behov for det.

FORFATTER
Kenneth Bareksten
KATEGORI
Humanistiske fag, Litteraturvitenskap
SOSIALE MEDIER

John Donne måtte skjule sitt seksuelle budskap

John Donne var poet og prest, og i diktene hans leser vi en skepsis mot overtro og etterliv. Han mente også at kjærlighet trives best i en blodvarm kropp, uavhengig av kjønn.

FORFATTER
Amalie Hoff Ludvigsen
KATEGORI
Medier og kommunikasjon, Medievitenskap, Populærkultur, Web
SOSIALE MEDIER

Visualisering av kroppspress

Den siste tiden har vært preget av en rekke diskusjoner om kroppspress og plastisk kirurgi. Mange påstår at bloggerne er syndebukkene. Bloggere får stor medieoppmerksomhet. Mange av diskusjonene handler i hovedsak om kroppspress og plastisk kirurgi. Det er en viktig del av ytringsfriheten at man kan dele det man vil, også historier om plastiske inngrep. […]

FORFATTER
Line Barkved
KATEGORI
Informasjonsteknologi, Teknologi
SOSIALE MEDIER

En samtale om data – åpne data

Data er en forutsetning for at kunnskapsutvikling skal finne sted. Åpne data er noe som angår oss alle. Masterbloggen har åpne data som en av våre pilarer. Siden starten i 2010 har Masterbloggen vært tuftet på åpne data. Vi løfter fram masteroppgaver fra de offentlige digitale arkivene og tilgjengeliggjør kunnskapen; forfatter skriver hos oss og […]

FORFATTER
Sigurd Hverven
KATEGORI
Filosofi
SOSIALE MEDIER

Frihet blant alt som lever

Lenge har vi trodd at friheten sikres ved å ta makten over naturen. I møte med økokrisen må vi tenke nytt: Uten avhengighet og grenser finnes ingen frihet.

FORFATTER
Ingebjørg Lithun Norang
KATEGORI
Miljø og utvikling, Samfunn
SOSIALE MEDIER

Stedets plass på vei mot bærekraftige samfunn

Føttene forflytter deg mellom steder du knytter deg til, men røttene gror kanskje dypest der du bor.

FORFATTER
Amalie Hoff Ludvigsen
KATEGORI
Medier og kommunikasjon, Student
SOSIALE MEDIER

Kunnskap i praksis

Jeg skal ærlig innrømme at jeg er litt sjalu på de yrkesrettede utdanningene. De får en tittel når de er ferdige, og har ofte fagbrev eller profesjon. Hva får jeg?

FORFATTER
Kari Holdcroft
KATEGORI
Fagområder, Redaktørspalte
SOSIALE MEDIER

Masterbloggens mastertips: Hvorfor formidle?

Formidling er en stor del av alle masteroppgaver. Ikke bare i forhold til selve skriveprosessen, men også presentasjon av oppgaven både på muntlig eksamen og i ettertid. Kanskje du skal skrive en vitenskapelig artikkel om din oppgave eller presentere den på en konferanse? Hvordan du presenterer din forskning kan være like viktig som selve forskningen. […]

FORFATTER
Svein-Erling Greiner
KATEGORI
Pedagogikk, Pedagogikk og psykologi, Redaktørspalte, Utdanningsvitenskap
SOSIALE MEDIER

Masteroppgaver som barnehagelærernes egen kunnskapsproduksjon

I en serie innlegg vil jeg dele poenger fra min masteroppgave i barnehagepedagogikk der jeg undersøkte norske masteroppgaver i pedagogikk.

FORFATTER
Amalie Hoff Ludvigsen
KATEGORI
Digitale medier, Student
SOSIALE MEDIER

Når vi glemmer selvet i personvernsdiskusjonen

Når du endrer mening på bakgrunn av noe du har sett flere ganger, forandrer din identitet seg. Facebook som eksponent kan bidra til en slik forandring. Jeg har denne høsten tatt et emne om fagformidling og kommunikasjon, som resulterte i denne kronikken. Personlig synes jeg diskusjoner omkring personvern er interessant. Hvorfor skrives det så mye om […]

FORFATTER
Martine Halvorsen Bergan
KATEGORI
Pedagogikk, Pedagogikk og psykologi, Samfunn
SOSIALE MEDIER

Når to blir til tre – individualitet og fellesskap gjennom overgangen til foreldreskap

Hva skjer med parforholdet i overgangen til foreldreskap? Fire par forteller om parforholdet før og etter de fikk barn.

FORFATTER
Cathrine Silju Eide
KATEGORI
Helse og medisin, Medisin
SOSIALE MEDIER

E-helse: Legemiddelbruk bør kontrolleres mer systematisk

Aldri før har så mange nordmenn vært avhengige av legemidler. Parallelt med dette vet vi at det skjer uforsvarlig forskrivning, som bryter med forsvarlighetskravet til helsepersonell.

FORFATTER
Anne Aaby
KATEGORI
Samfunnsgeografi
SOSIALE MEDIER

Barns blikk på Grünerløkka

Hvordan ville trikken, t-banen, trafikken, bygninger, grøntarealer og gatenett sett ut om det var utformet med barns behov som betingelse?

FORFATTER
Johanne Rimul
KATEGORI
Kjønn, Pedagogikk, Psykologi
SOSIALE MEDIER

Barn både opprettholder og overskrider kjønnsnormer

Barn kan være med på å opprettholde kjønnsmessige kategorier, men ikke uten å overskride dem. At barn opptrer stereotypisk kan fort bli en sannhet, fordi disse fortellingene er så lett tilgjengelige for oss.

FORFATTER
Amalie Hoff Ludvigsen
KATEGORI
Innleggstype, Medier og kommunikasjon, Student, Studentblogger
SOSIALE MEDIER

Ny studentblogger: Amalie Hoff Ludvigsen

Mitt navn er Amalie Hoff Ludvigsen, og jeg er en av de nye studentbloggerene her på Masterbloggen.

FORFATTER
Amna Javaid
KATEGORI
Kriminologi, Innvandring, Menneskerettigheter, Pedagogikk og psykologi
SOSIALE MEDIER

Gode regler – dårlig praksis?

I følge interesseorganisasjonene er det et stort sprik mellom regelverket kontra hva som i virkeligheten er situasjonen for barna i mottak.

FORFATTER
Kari Holdcroft
KATEGORI
Forskningsformidling, Journalistikk, Medier og kommunikasjon
SOSIALE MEDIER

Smittsom panikk – risikovurdering i norsk presse

Globalisering har ført til at risikoer som påvirker en nasjon også påvirker resten av verden i større grad enn tidligere. Ebolautbruddet i 2014 viste hos at journalistikken i Norge er i en ny fase som også avspeiler samfunnet vi nå lever i.

FORFATTER
Kari Holdcroft
KATEGORI
Fagområder, Masterblogger, Redaktørspalte
SOSIALE MEDIER

Masterbloggens Mastertips: hvordan komme igang

Masterbloggen har samlet sine topp ti tips for å hjelpe deg å komme igang med masteroppgaven din.

FORFATTER
Helene Müller
KATEGORI
Biologi, Naturvitenskap, Økologi, Studentblogger
SOSIALE MEDIER

Et humlekapittel er ferdig

Mastergraden er i endelig i boks! Det ble en lang prosess, men angrer- det gjør jeg i hvert fall ikke.

FORFATTER
Inga Blæsterdalen
KATEGORI
Innovasjon, Teknologi
SOSIALE MEDIER

Bidrar grønne pilotbygg til en grønnere byggenæring?

Grønne forbildebygg bidrar til innovasjon, men ikke for alle. Pilotbygg alene er heller ikke sterkt nok virkemiddel til å snu om på byggenæringen.

Blogg hos oss